Mesiac: august 2023

eRko tábor

eRko tábor

Levočskí eRkári sa už po 11.-krát spolu vydali na letný tábor, tentokrát do Diecézneho centra voľného času vo Važci. Strávili spolu 6 dní od 14. do 19. augusta plných hier, zábavy, spoznávania nových kamarátov i duchovného programu. Téma tohtoročného tábora znela: S láskou zmeňme aspoň kúsok Zeme. Počas celého týždňa cestovali rôznymi kontinentmi a spoznávali misijnú činnosť rôznych svätých. Sprevádzal ich pri tom aj minorita brat Tomáš M. Vlček z levočského kláštora.

Continue reading „eRko tábor“

Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (27.8.2023)

 1. Dnešná zbierka je určená pre Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Od budúcej nedele bude svätá omša o 11:00 opäť s kázňou pre deti. Teší sa na vás aj detský zbor, ktorý sa tu v kostole stretne už o 10:30 na prvom nácviku. Na záver svätej omše požehnáme školské tašky a vyhodnotíme letnú súťaž posielania pohľadníc.
 3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V našom kostole budeme spovedať v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. Vo farskom kostole sa bude spovedať pol hodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a v piatok už od 18:00. Chorých a starých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. Vo štvrtok bude na Mariánskej hore Bodka za prázdninami. Program začne od 9:00. Svätá omša bude o 15:00.
 5. Vo štvrtok pozývame na adoráciu do Baziliky sv. Jakuba so začiatkom o 17:45, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbe a svätej omši bude predsedať vdp. Matúš Oravec, farský administrátor v Podbieli.
 8. Mládežnícke spoločenstvo EDEN pozýva na mládežnícku grilovačku, ktorá sa uskutoční v soboru o 14:00 na nádvorí nášho kláštora. Povedzte o tejto akcii mladým vo vašom okolí. Podporiť nás môžete aj tak, že nám upečiete a prinesiete/pošlete nejaký koláč.
 9. V nedeľu 10.9.2023 pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začneme ho slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní bude pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
 10. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Úmysly 27. august – 4. september 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
27.8. Nedeľa9:00Alžbeta
Nemocnica 9:30Irena Kokyová, Ondrej a Gejza Koky
11:00Prosba o obrátenie hriešnikov,
a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Za rodinu Jozefa a Márie
28.8. Pondelok7:00rehoľná sestra Augustína
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava a Luciu
29.8. Utorok7:00Margita
15:50Martin a Jana
30.8. Streda7:00Žofia, Štefan, Martin a Ján
15:50Marcela Anderková
a †† z rodín Ondi
rkovej a Skalovej
31.8. Štvrtok7:00Viliam
15:50Prosba o Božie požehnanie pre rodiny Štefana a Jany
1.2. Piatok7:00Prosba, aby Renátka prijala Božiu vôľu
15:50Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
2.9. Sobota7:50+ Mária a Ján Lizák
3.9. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Annu s rodinou
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pokoj
pre susedov
11:00Za rodiny
16:00manžel Vladimír, brat Jozef, teta Juliana a rodičia

Oznamy 20. nedeľa v období cez rok (20.8.2023)

Univerzita tretieho veku (UTV) Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), s ukončeným stredoškolským vzdelaním, tieto jednoročné a trojročné vzdelávacie programy (s uvedením miesta realizácie):

 1. Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
 2. Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
 3. Dejiny umenia (Ružomberok),
 4. Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
 5. Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať

 • do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
 • do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.


Večerné sväté omše o 19:00 budú v pondelok – štvrtok v gymnaziálnom kostole.

V utorok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 19:00.

Vo štvrtok po svätej omši o 15.50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.

V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.

V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.

V sobotu sa na Mariánskej hore uskutoční Púť chrámových hudobníkov Košickej arcidiecézy. Program začne o 9:30. Svätú omšu o 11:00 bude ju celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore púť Kresťanských demokratov. O 14:00 sa začne modlitbou ruženca a o 14:30 bude svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Sv. omša bude pri vonkajšom oltári.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.

Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Pia X., pápeža
 • v utorok spomienka Panny Márie Kráľovnej
 • vo štvrtok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
 • v piatok sviatok sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu

Úmysly 20. – 27. august 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
20.8. Nedeľa9:00Viliam
Nemocnica 9:30Prosba o odčinenie hriechov proti životu
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu (70. narodeniny)
16:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
21.8. Pondelok7:00Margita a Jozef
15:50Jana
22.8. Utorok7:00manžel Alojz, † syn Alojz
15:50Za duše, na ktoré si nikto nespomína
23.8. Streda7:00Prosba o milosť obrátenia
pre Máriu, Vladimíra a Zuzanu
15:50Anna, Eduard a Marta
24.8. Štvrtok7:00Prosba o milosť obrátenia
pre Máriu, Vladimíra a Zuzanu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Emíliu a jej rodinu
25.8. Piatok7:00Prosba o milosť obrátenia
pre Máriu, Vladimíra a Zuzanu
15:50Ján, Ružena a Ján
26.8. Sobota7:50Prosba, aby Renátka prijala Božiu vôľu
27.8. Nedeľa9:00Alžbeta
Nemocnica 9:30Irena Kokyová, Ondrej a Gejza Koky
11:00Prosba o obrátenie hriešnikov,
a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Za rodinu Jozefa a Márie

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (13.8.2023)

 1. Tento týždeň bude prebiehať miništrantský tábor v Brehove a detský eRko tábor vo Važci. Pamätajme na tieto akcie v našich modlitbách.
 2. V pondelok, na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, bude na Mariánskej hore bude duchovný program. O 21:00 modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 3. V utorok máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú nasledovne:
  • u nás: 7:00 a 15:50 (budeme požehnávať byliny a kvety)
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  • na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30;
  • na Závade o 17:00;
  • v Levočskej doline o 18:00.
 4. Na budúcu nedeľu budeme v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 9:00.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 6. V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbe, kňaza a mučeníka
  • v utorok slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Úmysly 13. – 20. august 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
13.8. Nedeľa9:00Poďakovanie za 70 rokov Ladislava
Nemocnica 9:30Za duše v očistci
11:00Prosba za nenarodené deti, ich rodičov
a o odčinenie potratov
16:00Martin Petrovič
14.8. Pondelok7:00Prosba o Božiu pomoc a zdravie
pre chorú Janu Žifčákovú
15:50Milan (2. výročie)
15.8. Utorok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pevnú vieru pre Miroslava, Júliusa a Ivana
15:50z rodiny Kopaničákovej
16.8. Streda7:00Ján Žifčák
15:50Michaela a Martin
17.8. Štvrtok7:00Prosba o Božiu pomoc a Božie požehnanie
pre rodinu Ľudmily Čurlejovej
15:50Štefan
18.8. Piatok7:00Prosba o Božiu pomoc a Božie požehnanie
pre rodinu Ľudmily Čurlejovej
15:50Michaela
19.8. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a dary Ducha Svätého pre Dušana s rodinou
20.8. Nedeľa9:00Viliam
Nemocnica 9:30Prosba o odčinenie hriechov proti životu
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu (70. narodeniny)
16:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci

Oznamy 18. nedeľa v období cez rok (6.8.2023)

 1. V piatok je v našej františkánskej rodine sviatok sv. Kláry z Assisi, spoluzakladateľky 2. františkánskeho rádu – členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 2. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 3. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov
  • v stredu sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • vo štvrtok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • v piatok sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu

Úmysly 6. – 13. august 2023

DÁTUMHODINAÚMYSEL
6.8.2023 Nedeľa9:00Jozef Richvalský
9:30 nemoc.Jozef
11:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu (60 r.)
7.8.2023 Pondelok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Annu s rodinou
15:50z rodiny Nováková, Dvorčáková, Tomečková
8.8.2023 Utorok7:00Prosba o požehnanie rodiny Šurcovej
15:50Prosba o Božie požehnanie pre Dominikánsku rodinu
9.8.2023 Streda7:00Juliana, Ján a za duše v očistci
15:50Prosba za kňazov a rehoľníkov
10.8.2023 Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou
15:50z rodiny Vitkovej, Tarbajovej
11.8.2023 Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou
15:50Mária
12.8.2023 Sobota7:50syn Jozef
13.8.2023 Nedeľa9:00Poďakovanie za 70 r. Ladislava
9:30 nemoc.Prosba za duše v očistci
11:00Prosba za nenarodené deti, ich rodičov a za odčinenie potratov
16:00Martin Petrovič