Mesiac: október 2023

Oznamy 30. nedeľa v období cez rok (29.10.2023)

 1. V zbierke na misie sa v našom kostole vyzbieralo 870€. Ďakujeme!
 2. V tomto týždni slávime Dušičky i prvý piatok v mesiaci. Spovedať preto budeme trochu inak ako v bežný prvopiatkový týždeň:
  • u nás: v pondelok a utorok od 14:00; v stredu počas svätých omší, vo štvrtok a piatok od 15:00.
  • v Bazilike sv. Jakuba: v utorok od 17:00, v stredu počas a medzi svätými omšami, vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšami a večer od 17:00.
  • Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia.
 3. V utorok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet.
 4. Na stredu pripadá Slávnosť všetkých svätých – prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu.
  • u nás: 9:00, 9:30 v nemocničnej kaplnke,11:00 a 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 8:00, 10:00, 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole: 9:00
 5. Vo štvrtok slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých (DUŠIČKY). Sväté omše budú nasledovne:
  • u nás: 7:00 a 15:50;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 18:00;
  • na cintoríne v Dome smútku: 14:00.
 6. Počas dušičkovej oktávy sa polhodinu pred popoludňajšou svätou omšou budeme spoločne modliť za zosnulých z našich rodín. Výnimkou bude piatok, keď sa naši terciári budú už od 15:00 modliť františkánsky ruženec a sobota, keď sa budeme modliť ráno o 7:20. Priezviská rodín môžete ešte nahlasovať v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk.
 7. Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorou nás pozýva v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Kampaň môžete podporiť buď kúpou sviečky, ktorú nájdete pri východe z kostola alebo online na stránke sviecka.forumzivota.sk.
 8. V tomto roku Vám z príležitosti spomienky na zosnulých ponúkame nielen sviece, ale povzbudzujeme Vás, aby ste prispeli aj na pripravovaný Pamätník nenarodeným – bronzové súsošie, ktoré má byť umiestnené na našom cintoríne. Podrobnosti nájdete na výveske a na našej webstránke. Prispieť môžete na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521, prípadne môžete váš milodar nechať v sakristii.
 9. V sobotu o 14:00 pozývame našich miništrantov na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v našom kostole. Naučíme/zopakujeme si veci ohľadom miništrovania, povieme si niečo o sviatku všetkých svätých a spoločne navštívime aj cintorín. Končiť budeme okolo 16:00.
 10. Liturgický kalendár:
  • v stredu Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok
  • v štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
  • v piatok Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • v sobotu spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Úmysly 29. október – 5. november 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
29.10. Nedeľa9:00Peter Flak
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava
11:00Za duše, za ktoré sa nikto nemodlí
16:00Michal, Mária a Dušan
30.10. Pondelok7:00Za zosnulých, na ktorých si nikto nespomína
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pavlovú
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
31.10. Utorok7:00brat Anton
15:50Milan
Ján
1.11. Streda9:00rodičia Juraj a Katarína, bratia Ján a Jozef
Nemocnica
9:30
Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine Mazurovej
11:00Za duše v očistci
16:00František Novák (14. výročie)
2.11. Štvrtok7:00Za duše, za ktoré sa nikto nemodlí
15:50rodičia a príbuzní bratov z levočského kláštora
bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci
3.11. Piatok7:00rodičia Štefan a Mária a syn Milan
15:50z františkánskej rodiny
z františkánskej rodiny
z františkánskej rodiny
4.11. Sobota7:50Jana
Michal a Ondrej
5.11. Nedeľa9:00Peter Fľak
Nemocnica 9:30Jozef, rodičia Alžbeta a Tomáš
11:00Za rodiny
16:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci

Oznamy 29. nedeľa v období cez rok (22.10.2023)

 1. V mesiaci október pozývame do nášho kostola na ružencové pobožnosti, ktoré ktoré budú bývať v pondelok až piatok o 15:20, v sobotu o 7:20 a v nedeľu o 15:30, čiže polhodinu pred svätou omšou.
 2. V tomto týždni sa koná Godzone tour. Je to spojenie originálneho hudobno-tanečného programu, jedinečných príbehov ľudí, inovatívnej video produkcie a divadelnej show, ktoré sa uskutoční v šiestich mestách Slovenska i Českej republiky. Je podujatím „Novej evanjelizácie“, ktorá sa snaží šíriť vieru v Ježiša Krista a pomôcť ľuďom doceniť to, kto je Ježiš, čo urobil a čo stále robí. Počas večerného programu na štadiónoch a v športových halách vystúpia rôzni umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup na podujatie je zadarmo. Heslom tohtoročného turné sú slová „Nebojte sa“. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke tour.godzone.sk. Z Levoče máme najbližšie do Prešova, kde sa podujatie uskutoční v pondelok o 18:00 v Tatran Handball Aréne.
 3. V stredu (25. októbra) počas svätých omší budeme v našom kostole pokračovať v príprave na 800. výročie živého betlehemu, ktorý svätý František v roku 1223 zorganizoval pri dedinke Greccio. Tentokrát budeme mať možnosť pomocou fotografií nahliadnuť, ako miesto tejto udalosti vyzerá dnes. Od dnešného dňa si v našom kostole (pri vchode) môžete zakúpiť vonnú sviecu s názvom Greccio. Odporúčaný príspevok je 9€.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mladých zo spoločenstva EDEN.
 5. Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu a pokánia za mier. Večer o 18:00 strávi na Námestí svätého Petra hodinu modlitby v duchu pokánia, aby vyprosoval pokoj v našej dobe, pokoj v tomto svete.
 6. V sobotu pozývame všetky deti na Párty všetkých svätých organizovanú eRkom. Stretneme sa o 14:00 v minoritskom kostole, kde začneme sv. omšou a následne sa presunieme do základnej školy na Námestí Štefana Kluberta, kde nás bude čakať program. Končíme o 19:00. Vstupné je 1€. Príďte v maske hociktorého svätého.
 7. Vzhľadom na blížiacu sa dušičkovú oktávu budeme na budúcu nedeľu počas svätých omší v našom kostole aj spovedať.
 8. Počas dušičkovej oktávy sa v našom kostole budeme spoločne modliť za zosnulých z našich rodín. Priezviská rodín už môžete nahlasovať v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk
 9. Liturgický kalendár:
  • v pondelok spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
  • v stredu sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours
  • v sobotu sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Úmysly 22. – 29. október 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
22.10. Nedeľa9:00Mária, Rudolf, Ján, Jana, Milina, Darina
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Michal
23.10. Pondelok7:00Poďakovanie za dobrodenia
a prosba o potrebné milosti pre Danielu
15:50Prosba o uzdravenie syna Martina
Mária, Ondrej
24.10. Utorok7:00Pavol, Imrich a Marián
15:50Peter Flak
Ján
25.10. Streda7:00Alžbeta (1. výročie)
15:50Michal
Ondrej, Alžbeta, Juraj
26.10. Štvrtok7:00Za rodinu
15:50Jozef
Poďakovanie za Teréziu (70 rokov)
s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
do ďalších rokov
27.10. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knapíkovú
15:50Štefan, Helena, Milan, Mária
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Heleny a Rudolfa Sminčáka
28.10. Sobota7:50Milan
Štefan
29.10. Nedeľa9:00Peter Flak
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava
11:00Za duše, za ktoré sa nikto nemodlí
16:00Michal, Mária a Dušan
Pozvánka na hostinu

Pozvánka na hostinu

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V staroveku ľudia nechodili na dovolenky, nepozerali televíziu ani sa nehrali na mobile. Vrcholom spoločenského života a zábavy bola účasť na nejakej hostine. Preto Pán Ježiš prirovnáva pozvanie do nebeského kráľovstva k pozvaniu na hostinu. Pozýva všetkých, ale nie všetci majú záujem. Pozýva zadarmo, ale nie všetci to dokážu prijať.

Continue reading „Pozvánka na hostinu“

Úmysly 15. – 22. október 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
15.10. Nedeľa9:00František (17. výročie)
Nemocnica 9:30Ján
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
16:00Jozef
16.10. Pondelok7:00Michal a Katarína
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Rastislava s rodinou
Ladislav Ogurčák (nedožitých 91 rokov)
17.10. Utorok7:00Ján
15:50Jozef
Katarína
18.10. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu Bigasovú
15:50Mikuláš a Mária, Ondrej a Mária
Ján, Jozef
19.10. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána
15:50Milan
Katarína, Michal
20.10. Piatok7:00Viliam
15:50Prosba o všetky potrebné milosti,
dary a vedenie Ducha Svätého pre Jána
Mária, Jozef
21.10. Sobota7:50Mária a Ján
Rudolf
22.10. Nedeľa9:00Mária, Rudolf, Ján, Jana, Milena
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Michal

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (15.10.2023)

 1. V mesiaci október pozývame do nášho kostola na ružencové pobožnosti, ktoré ktoré budú bývať v pondelok až piatok o 15:20, v sobotu o 7:20 a v nedeľu o 15:30, čiže polhodinu pred svätou omšou.
 2. Dnes sa uskutoční púť Rytierstva Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 13:00 pôjdeme spoločne v procesii od nášho minoritského kostola, o 14:00 sa v bazilike pomodlíme ruženec, o 14:30 bude svätá omša a adorácia, po ktorej sa v procesii vrátime späť k nášmu kostolu. Zo Spišského Štvrtku pôjde aj autobus, do ktorého môžete pristúpiť o 13:30 na zastávke „Prešovská“ (Pri Sedrii).
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Bobkovej.
 4. V sobotu 28. októbra pozývame všetky deti na Párty všetkých svätých organizovanú eRkom. Stretneme sa o 14:00 v minoritskom kostole, kde začneme sv. omšou a následne sa presunieme do základnej školy na Námestí Štefana Kluberta, kde nás bude čakať program. Končíme o 19:00. Vstupné je 1€. Príďte v maske hociktorého svätého.
 5. V dňoch od 1.-3. decembra 2023 sa na Spišskej Kapitule už po tretí raz uskutoční duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie duchovný otec, kňaz Juraj Sedláček. Tentokrát sa uskutoční na začiatku adventného obdobia, aby sme sa vydali na cestu za Spasiteľom, ktorému sa chceme aj v tieto dni klaňať a prosiť ho o požehnanie pre rodiny. V programe sú prednášky otca Juraja, sväté omše, adorácia, spoločná modlitba, ale aj neformálne stretnutia. Účastnícky poplatok je 60€. Prihlásiť sa môžete na internetovej či facebookovej stránke kňazského seminára vyplnením elektronickej prihlášky: ks.kapitula.sk
 6. Počas dušičkovej oktávy sa v našom kostole budeme spoločne modliť za zosnulých z našich rodín. Priezviská rodín už môžete nahlasovať v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk
 7. Liturgický kalendár:
  • v pondelok spomienka sv. Margity Márie Alacoque, panny
  • v utorok spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
  • v stredu sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
  • v piatok spomienka bl. Jakuba Strepu, biskupa, člena 1. rádu sv. Františka

Oznamy farského kostola

Čo ponúkam druhým?

Čo ponúkam druhým?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dnes hovorí podobenstvo o vinici a vinohradníkoch.

Vinohradníci, ktorí mali vinicu v prenájme, si neuvedomovali, že vinica nevznikla ich zásluhou a že celá úroda nepatrí im. Aj my máme mnoho vecí vďaka druhým ľuďom a tiež sme pozvaní deliť sa dobrom, ktoré konáme.

Continue reading „Čo ponúkam druhým?“