Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 5. pôstna nedeľa (26.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude v našom kostole viesť krížovú cestu Spoločenstvo Pavol.
 2. Zbierka počas dnešných svätých omší je určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Výnos bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone).
 3. V stredu po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 4. V piatok po sv. omši o 7:00 pozývame všetkých na veľké predsviatočné upratovanie kostola. Poklona Sviatosti oltárnej v tento deň nebude.
 5. V piatok o 15:00 bude krížovú cestu u nás viesť spoločenstvo Modlitby matiek. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore. Po sv. omši o 18:00 bude krížová cesta skautov a spoločenstva Eden od Baziliky sv. Jakuba na Mariánsku horu.
 6. Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa. Požehnanie ratolestí bude v Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omší o 8:00 a 10:00, u nás v úvode sv. omší o 9:00 a 11:00. Krížovú cestu o 15:00 bude v našom kostole viesť brat Ondrej. Od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. O 17:00 tam bude krížová cesta. Kvôli spovedaniu u nás nebude sv. omša o 16:00.
 7. V sakristii Baziliky sv. Jakuba sú ešte k dispozícii veľkonočné baránky. Ich kúpou podporíte pútnické miesto Vysoká nad Uhom. Odporúčaná cena baránka je 7€.

Oznamy 4. pôstna nedeľa (19.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 budú v našom kostole viesť krížovú cestu mladí zo spoločenstva Eden.
 2. V pondelok bude slávnosť svätého Jozefa, Ženícha Panny Márie. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; u nás o 7:00 a o 15:50.
 3. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu u nás viesť naši miništranti. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 5. V piatok, sobotu a nedeľu vždy o 15:30 pozýva spoločenstvo Modlitby matiek do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky na spoločné modlitby.
 6. V sobotu je slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše z tejto slávnosti budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:30 a 8:00. O 7:45 bude spoločná modlitba sv. ruženca a po nej sv. omša za všetkých členov ružencového bratstva. V našom kostole bude sv. omša o 7:50. Je to zároveň Deň počatého dieťaťa – na stolíku vzadu Vám ponúkame deklaráciu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov).
 7. V sobotu o 9:30 bude stretnutie laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude pred divadlom.
 8. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2:00 na 3:00
 9. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť spoločenstvo Pavol. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone).

Oznamy 3. pôstna nedeľa (12.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 2. V pondelok si pripomenieme 10. výročie zvolenia pápeža Františka za 265. nástupcu svätého Petra. Pamätajme na Svätého Otca vo svojich modlitbách.
 3. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Ružencového bratstva. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. Na budúcu nedeľu o 15:00 pozývame na krížovú cestu do nášho kostola. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 6. Dávame vám do pozornosti pôstny projekt s názvom Podeľme sa! Je odobrený aj otcom biskupom Jánom Kubošom. Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty: vybudovanie 3 bytových jednotiek v bratislavskej Petržalke pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi a oprava a zateplenie strechy na budove sociálneho nájomného bývania v Mestskej časti Košice – Pereš. Viac informácií nájdete na plagáte a na: podelmesa.org/ Projekt môžete podporiť aj prostredníctvom účtu: SK08 3100 0000 0040 4002 9180

Oznamy 2. pôstna nedeľa (5.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Tomáš.
 2. Večerné sväté omše v tomto týždni v pondelok až stredu budú v Gymnaziálnom kostole.
 3. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Kruciáty oslobodenia človeka.
 4. V piatok o 19:00 bude v našom kostole stretnutie spoločenstva Pavol s hosťami Alenou a Bohušom Živčákovcami z Rieky života z Podolínca na tému: Spoločenstvo – služba – rodina – deti.
 5. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 6. V sobotu po sv. omši o 7:50 bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu a ctiteľov svätého Františka.
 7. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. O.i. zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske alebo na komisia.sk.
 8. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v našom kostole krížová cesta a o 17:00 na Mariánskej hore.
 9. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 750€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Dávame vám do pozornosti pôstny projekt s názvom Podeľme sa! Je odobrený aj otcom biskupom Jánom Kubošom. Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty: vybudovanie 3 bytových jednotiek v bratislavskej Petržalke pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi a oprava a zateplenie strechy na budove sociálneho nájomného bývania v Mestskej časti Košice – Pereš. Viac informácií nájdete na plagáte a na stránke www.podelmesa.org. Projekt môžete podporiť aj prostredníctvom účtu SK08 3100 0000 0040 4002 9180.

Oznamy 1. pôstna nedeľa (26.2.2023)

 1. Dnes je počas všetkých sv. omší jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.
 2. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 4. V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tento úmysel sa v našom kostole budeme modliť v sobotu počas svätej omše.
 5. Od stredy do piatku bude v našom kláštore prebiehať vizitácia provinciálneho ministra brata Mariána Gołąba z Krakova.
 6. Vo štvrtok po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Františkánskeho svetského rádu svätého. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 8. Od piatku sa po sv. omši o 18:00 začínajú na fare predmanželské náuky pre snúbencov.
 9. V piatok o 20:00 pozývame mužov a mládencov na nočnú krížovú cestu. Začiatok bude v Kostole Ducha Svätého. Dĺžka cca 20 km (Levočskými vrchmi), predpokladané ukončenie o 1:00 hod.
 10. V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba bude vysluhované pomazanie chorých chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
 11. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 12. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť br. Tomáš. O 17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 13. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok,ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. Okrem iného zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske alebo na komisia.sk.
 14. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Anežky Českej, panny, členky 2. rádu

Oznamy 7. nedeľa v období cez rok (19.2.2023)

 1. V tomto týždni spovedáme od pondelka do stredy od 14:00 do 15:45 a podľa potreby aj dlhšie.
 2. V utorok po rannej svätej omši je naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Po jej skončení, približne od 9:00, začne poklona Sviatosti oltárnej.
 3. V stredu je Popolcová streda. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00 a o 18:00; u nás o 7:00 a o 15:50. O 15:00 pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva a modlitbu posvätného ruženca pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Požehnanie popola a značenie popolom bude počas všetkých svätých omší.
 4. Na Popolcovú stredu je prísny pôst – môžeme sa najesť do sýta len raz počas dňa s možnosťou prijať ešte dvakrát trochu jedla v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje každého katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ktorá sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
 5. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia III. rádu svätého Dominika. O16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 6. Od piatka do nedele sa bude v banskobystrickom kraji konať stretnutie „Ráchelina vinica“ na pomoc osobám, ktoré trpia bolesťou po potrate. Registrácia: 0911 911 794 alebo rachel@rodinabb.sk.
 7. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 8. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť br. Martin. O17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 9. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.
 10. Biskupi Slovenska pozývajú k modlitbám a k solidarite s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Finančnú pomoc je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS: 5090.
 11. Na laviciach je nový spevník, ktorý zostavila naša organistka Michaela Kuľová. Obsahuje piesne, ktoré sa u nás spievajú, ale nie sú v JKS. Číslovanie je od 600, aby sa odlíšili od tých v JKS. Prosíme, aby ste spevník neodnášali z kostola.
 12. Liturgický kalendár
  • v stredu Popolcová streda

Oznamy 6. nedeľa v období cez rok (12.2.2023)

 1. Dnes o 17:00 bude v našom kostole stretnutie so spoločenstvom Anonymní Sexholici. Členovia tohto spoločenstva ho predstavia a podelia sa o skúsenosti so závislosťou na žiadostivosti a s procesom uzdravovania.
 2. Od pondelka bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov. Viac informácií je na farskej stránke.
 3. V pondelok začína národný týždeň manželstva. V rámci neho bude v Bazilike sv. Jakuba:
  • v pondelok o 18:00 sv. omša a Eucharistická adorácia za manželstvá našej farnosti
  • v utorok o 18:00 sv. omša s katechézou na tému Podstatné prvky manželstva
  • v stredu o 17:30 modlitba sv. ruženca a sv. omša s obnovou manželských sľubov. Po sv. omši bude malé agapé na fare.
   Každý deň je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 6. V sobotu od 14:00 do 19:00 bude v budove Gymnázia sv. Františka Assiského Rozprávkový karneval. Podrobnosti sú na výveske.
 7. Na budúcu nedeľu, na záver národného týždňa manželstva, bude u nás počas všetkých svätých omší obnova manželských sľubov.
 8. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 27. mája o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 9. Biskupi Slovenska pozývajú k modlitbám a k solidarite s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Finančnú pomoc je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS: 5090.
 10. Na laviciach je nový spevník, ktorý zostavila naša organistka Michaela Kuľová. Obsahuje piesne, ktoré sa u nás spievajú, ale nie sú v JKS. Číslovanie je od 600, aby sa odlíšili od tých v JKS. Prosíme, aby ste spevník neodnášali z kostola.
 11. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Valentína, biskupa a mučeníka

Oznamy 5. nedeľa v období cez rok (5.2.2023)

 1. V stredu je liturgická spomienka na svätú Jozefínu Bakhitu a zároveň 9. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Pamätajme v modlitbách na tieto obete.
 2. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 3. V sobotu je spomienka Prebl. Panny Márie Lurdskej a zároveň 31. Svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých a ľudí nad 60 rokov, ktorí cítia, že to potrebujú, bude počas svätej omše o 7:50.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 pozývame na stretnutie členov Františkánskeho svetského rádu a sympatizantov sv. Františka.
  V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 5. V sobotu  Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu. Podrobnosti sú na výveske aj na stránke Komisie pre mládež.
 6. Na budúcu nedeľu o 17:00 bude v našom kostole stretnutie so spoločenstvom Anonymní Sexholici. Členovia tohto spoločenstva ho predstavia a podelia sa o skúsenosti so závislosťou na žiadostivosti a s procesom uzdravovania.
 7. Vzadu na stolíku je nové číslo Minoritského listu.
 8. V týždni od 13.2. bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov zo všetkých otázok. Potrebný je preukaz birmovanca. Viac informácií je na farnostlevoca.sk
 9. 18.2. od 14:00 do 19:00 bude v budove Gymnázia sv. Františka Assiského Rozprávkový karneval. Podrobnosti sú na výveske.
 10. Komisia pre mládež našej diecézy pozýva mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Je možné zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na svetovednimladeze.sk. kontakt: o. Ľuboš Laškoty, 0911 223 067, www.komisia.sk
 11. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude na 4. júna 2023 o 10:00.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Petra Baptistu, kňaza, a spoločníkov, františkánskych mučeníkov
  • v utorok spomienka sv. Kolety z Corbie, panny, členky 2. rádu
  • v stredu spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny
  • v piatok spomienka sv. Školastiky, panny
  • v sobotu spomienka Prebl. Panny Márie Lurdskej

Oznamy 4. nedeľa v období cez rok (29.1.2023)

 1. Dnešná – posledná januárová nedeľa sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rektor univerzity nám napísal list.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. Vo štvrtok bude sviatok Obetovanie Pána a zároveň 27. Svetový deň zasväteného života – požehnanie hromničných sviec bude počas svätej omše o 7:00 a o 15:50. V Bazilike sv. Jakuba budú sväté omše o 6:00; 8:00 a 18:00. Na Mariánskej hore o 16:00. Požehnanie sviec bude v úvode sv. omše o 8:00.
 4. V piatok bude spomienka svätého Blažeja – svätoblažejské požehnanie hrdiel bude v závere svätej omše o 7:00 a o 15:50.
  V bazilike bude svätoblažejské požehnanie hrdiel v závere svätej omše o 6:00. Večerná sv. omša o 18:00 v bazilike bude o Najsvätejšom Srdci Ježišovom. V závere sv. omše bude poklona a eucharistické požehnanie.
 5. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 6. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 7. Vzadu na stolíku je nové číslo Minoritského listu.
 8. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva v sobotu 11. februára  mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu.
 9. V týždni od 13.2. bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov zo všetkých otázok. Je potrebný preukaz birmovanca. Viac informácií je na farnostlevoca.sk
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Hyacinty Mariscottiovej, panny, členky 3. rádu
  • v utorok spomienka sv. Jána Boska, kňaza
  • vo štvrtok sviatok Obetovanie Pána
  • v piatok spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Oznamy 3. nedeľa v období cez rok (22.1.2023)

 1. Dnes je Nedeľa Božieho slova. O 15:00 pozývame do nášho chrámu na Biblickú hodinu. Pre túto nedeľu si môžete stiahnuť pobožnosť Intronizácia Svätého písma v domácnosti.
 2. V stredu sa končí Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa modlievame posvätný ruženec pred svätými omšami.
  V stredu o 16:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Ekumenická bohoslužba za účasti všetkých cirkví nášho mesta.
  V stredu začína brat kustód Lucián Mária Bogucki vizitáciu nášho kláštora.
 3. Vo štvrtok o 16:00 bude v bazilike na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti 39. výročia povýšenia pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu.
  Vo štvrtok má naša farnosť duchovný most s Kňazským seminárom. Pamätajme na seminaristov vo svojich modlitbách.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 6. V týchto dňoch bolo agentúrou INEKO zverejnené poradie kvality škôl. Naše cirkevné gymnázium v Levoči sa umiestnilo na 56 mieste zo 164 hodnotených gymnázií na Slovensku. V okresoch Levoča a Spišská Nová Ves sa umiestnilo na prvom mieste. Hodnotená bola úspešnosť žiakov.
 7. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok Obrátenie svätého Pavla, apoštola
  • vo štvrtok spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
  • v sobotu spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi