Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 2. veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. veľkonočnú nedeľu.
 2. Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 3. V utorok začína Novéna pred sviatkom svätého Antona. Počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší o 15:50 priblížime život a myšlienky sv. Antona. Po svätých omšiach bude krátka pobožnosť.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  1. nedeľa: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  2. ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
 6. Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. V zbierke „Boží hrob“, ktorá je určená na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi, sa v našom kostole vyzbieralo 1445 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Oznamy našej farnosti nájdete na: farnostlevoca.sk Nachádza sa tam aj zvuková nahrávka katechézy pre deti na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Oznamy Veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele a vo Veľkonočný pondelok o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na novénu k Božiemu milosrdenstvu – v nedeľu a v pondelok o 10:45; v utorok až sobotu o 15:35.
 3. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  • nedeľa a pondelok: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  • ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
  • Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk
 6. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. Oznamy našej farnosti nájdete na tomto odkaze: https://www.farnostlevoca.sk/oznamy/

Oznamy Kvetná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00 hod., v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu, ako aj na Veľkonočné triduum (Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota).
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na marcové pobožnosti k svätému Jozefovi – dnes o 10:45, od pondelka do stredy o 15:35; krížovej cesty: dnes o 15:00, v piatok o 10:00, ako aj na ostatné slávenia.
 3. V utorok dopoludnia navštívime chorých, ktorí o to požiadajú.
 4. Poriadok slávenia Veľkonočného trojdnia:
  Zelený štvrtok – svätá omša na Pamiatku Pánovej večere o 15:50.
  Veľký piatok – o 8:00 modlitba ranných chvál a posvätného čítania; o 10:00 krížová cesta; o 14:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; o 15:00 obrady Veľkého piatku; možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00.
  Biela sobota – o 8:00 modlitba ranných chvál a posvätného čítania; možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00; novéna k Božiemu milosrdenstvu o 19:45; Veľkonočná vigília o 20:00.
  Veľkonočná nedeľa – o 10:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; o 11:00 svätá omša.
 5. Otec biskup Ján Kuboš bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade v týchto časoch: Zelený štvrtok – 17:00; Veľký piatok – 15:00; Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19:30 s priamym prenosom na Youtube kanáli „Rímskokatolícka farnosť Poprad“.
 6. V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom sa v našom kostole vyzbieralo 585 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.

Oznamy 5. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00 hod., v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 5. pôstnu nedeľu.
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi – v pondelok až sobotu o 15:35, v nedeľu o 10:45; okrem toho Vás v piatky a v nedele o 15:00 pozývame na krížové cesty.
 3. Na dnešnú nedeľu konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Aktuálne pomáhame v Sýrii, v Iraku, a v Libanone. Zbierku je možné podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: SK93 1100 0000 0029 4546 3097. V našom kostole môžete na tento účel prispieť do označenej pokladničky pri vchode kostola.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa. Podobne ako Panna Mária, aj my hovorme áno každému počatému životu. Odporúčame Vám podujať sa na 9-mesačnú duchovnú adopciu nenarodeného dieťaťa. V kostole vzadu na stolíku sprístupníme deklarácie duchovnej adopcie s príslušnou modlitbou a podmienkami.
 5. V noci z piatka na sobotu pozývame mužov na nočnú krížovú cestu. Plánovaný začiatok je v sobotu o 1.15 pred naším kostolom, záver o 4.45. Trasa povedie Levočskými vrchmi v dĺžke cca 17 km. Každý účastník musí disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
 6. V noci zo soboty na nedeľu sa bude meniť čas: o 2:00 na 3:00 letného času.
 7. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 9. Ados Charitas má možnosť rozšíriť opatrovateľskú službu v rodinách. Záujemcovia o opatrovateľskú službu, ktorí spĺňajú podmienky na jej poskytovanie, ako aj uchádzači o zamestnanie na pozíciu opatrovateľky získajú bližšie informácie na Nám. M. Pavla 49, prípadne na t. č. 0904501421.

Oznamy 4. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00 hod., v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 4. pôstnu nedeľu, ako aj prednášku a prezentáciu v rámci Diecéznej školy viery na tému: Verím v svätú Katolícku cirkev.
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi – v pondelok až sobotu o 15:35, v nedeľu o 10:45; okrem toho Vás v piatky a v nedele o 15:00 pozývame na krížové cesty.
 3. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa, podľa možnosti aj prostredníctvom linku: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-slovensko-putujeme-za-pannou-mariou/ zapojili do modlitby 24-hodinový ruženec za Slovensko. Začína v sobotu 13.3. o 18:00. Modlitba bude vedená z viacerých mariánskych pútnických miest vrátane Mariánskej hory v Levoči (21:40 – 22:15).
 4. V piatok je slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. O 15:00 sa budeme modliť krížovú cestu s úryvkami z apoštolského listu Patris corde (So srdcom otca), ktorým pápež František vyhlásil Rok svätého Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021). Urobil tak pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi.
 5. Na budúcu nedeľu konferencia biskupov Slovenska vyhlásila zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Aktuálne pomáhame v Sýrii, v Iraku, a v Libanone. Zbierku je možné podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: SK93 1100 0000 0029 4546 3097. V našom kostole môžete už teraz na tento účel prispieť do označenej pokladničky pri vchode kostola.
 6. Nové číslo Minoritského listu si za dobrovoľný príspevok môžete vziať zo stolíka, ktorý je vzadu v kostole.
 7. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.

Oznamy 3. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 3. pôstnu nedeľu.
 2. Prostredníctvom internetuVás pozývame aj na marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi – v pondelok až sobotu o 15.35, v nedeľu o 10.45; okrem toho Vás v piatky a v nedele o 15.00 pozývame na krížové cesty.
 3. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete vziať zo stolíka vzadu v kostole.
 4. V jarnej zbierke na Spišskú katolícku charitu sa v našom chráme vyzbieralo 730 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 5. Pozývame vás zapojiť sa do pôstneho projektu s názvom Podeľme sa! Jedná sa o finančnú zbierku, ktorú organizuje Katolícke hnutie žien na Slovensku v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar. V minulosti sa tento projekt realizoval formou rozdávania pôstnej polievky a darovania finančného príspevku v cene odopretého druhého chodu. Tento rok sa z pandemických dôvodov podávanie pôstnej polievky neuskutoční, no možnosť finančne prispieť z odopretého jedla ostáva. Finančný výťažok plánujú organizátori použiť na poskytnutie ubytovania pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Zbierka trvá do 31.5. 2021. Príspevky možno zasielať na Bankový účet: SK50 1100 0000 0029 4001 6642.
 6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Nakoľko brat Tomáš je odcestovaný, aj v tomto týždni sväté omše, ktorých úmysly sú uvedené pre jednotlivé dni ako tretie, bude slúžiť v daný deň mimo nášho kostola.
 8. Policajný zbor upozorňuje seniorov, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich bytov, ale aby požiadali o pomoc svojich blízkych, prípadne aby osobne alebo telefonicky oslovili kontaktné miesto obce/mesta. Celý text upozornenia nájdete nižšie.

Oznamy 2. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. pôstnu nedeľu a zvlášť Vám odporúčame obšírnejšiu reakciu našich otcov biskupov na text publikovaný v denníku Svätej stolice L’Osservatore Romano v januári 2021. Táto reakcia nazvaná „Za pravdivý obraz otca biskupa Vojtaššáka“ predstavuje veľmi výstižný opis postojov a konkrétnych krokov Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a slovenských biskupov počas Slovenského štátu.
 2. Na webovej stránke našej farnosti www.farnostlevoca.sk – v sekcii Deti a mládež Vám odporúčame pôstne katechézy a pôstne aktivity pre deti.
 3. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Z dôvodu protipandemických opatrení navštívime len tých chorých, ktorí o to požiadajú.
 4. V pôstnom období v piatky a v nedele o 15.00 Vás prostredníctvom internetu pozývame na Krížové cesty.
 5. Z dôvodu pandémie charita namiesto tradičnej Jarnej zbierky zriadila online zbierku. Služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom).
  V našom kostole môžete prispieť na charitu ešte počas tohto týždňa aj do označenej pokladničky pri chode kostola (tam, kde bývali pohľadnice).
 6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Nakoľko brat Tomáš bude odcestovaný v najbližších dvoch týždňoch, sväté omše, ktorých úmysly sú uvedené pre jednotlivé dni ako tretie, bude slúžiť mimo nášho kostola.

Oznamy 1. pôstna nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk. Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 1. pôstnu nedeľu.
 2. Tradične sa na 1. pôstnu nedeľu koná Jarná zbierka na charitu. Z dôvodu pandémie charita zriadila online zbierku. Služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom).
 3. V našom kostole môžete na charitu prispieť aj do označenej pokladničky pri chode kostola (tam, kde bývali pohľadnice).
 4. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jarné kantrové dni. Ich obsahom je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tieto úmysly sa budeme spoločne modliť v stredu počas sv. omše.
 5. V pôstnom období v piatky a v nedele o 15.00 Vás prostredníctvom internetu pozývame na Krížové cesty.
 6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Liturgický kalendár
 • v pondelok – sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

Oznamy 6. nedeľa v období cez rok

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk. Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 6. nedeľu v Cezročnom období, ako aj 5. katechézu Diecéznej školy viery – o Duchu Svätom.
 2. Dnes sa končí Národný týždeň manželstva. Na stránke ntm.sk nájdete krátke zamyslenia, výzvy na každý deň, ako aj inšpiratívne videá.
 3. V stredu je Popolcová streda. Počas nej nás zaväzuje prísny pôst – môžeme sa najesť do sýta len raz počas dňa s možnosťou prijať ešte dvakrát trochu jedla v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje každého katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ktoré sa v tento deň nedajú nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
 4. V piatky a v nedele v pôstnom období Vás o 15.00 prostredníctvom internetu pozývame na Krížové cesty.
 5. Koledníci počas Vianoc nemohli roznášať radostnú zvesť svojím obvyklým spôsobom. Na podporu projektov v Afrike sa im preto podarilo vyzbierať necelú polovicu minuloročného výťažku. Povzbudzujeme Vás podporiť Verejnú zbierku Dobrej noviny príspevkom na účet:  SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky prosia uviesť svoj email alebo adresu).
 6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Liturgický kalendár
 • v stredu – Popolcová streda

Oznamy 5. nedeľa v období cez rok

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk. Na tejto stránke si môžete stiahnuť aj Liturgiu domácej cirkvi na 5. nedeľu v Cezročnom období. Odporúčame pomodliť sa ju v kruhu rodiny.
 2. Od dnes do nasledujúcej nedele trvá Národný týždeň manželstva. Tohoročná téma je „Bezpečne v manželstve“. Podrobnosti nájdete na ntm.sk
 3. V pondelok je spomienka na svätú Jozefínu Bakhitu a zároveň 7. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Povzbudzujeme Vás k modlitbe za obete tohto obchodovania.
 4. V utorok štartuje Virtuálny Deň otvorených dverí 2021 na Cirkevnom Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Všetci mladí záujemcovia o štúdium sú pozvaní, aby sa zoznámili s prostredím a systémom štúdia na gymnáziu. Registračný formulár nájdu na webovej stránke https://gsfalev.sk/
 5. Vo štvrtok je spomienka Panny Márie Lurdskej a zároveň 29. Svetový deň chorých. Od 15.00 sa budeme počas poklony Oltárnej sviatosti modliť za chorých, za zdravotníkov a za ukončenie pandémie.
 6. V sobotu si pripomenieme 100 rokov od biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru. Pri tej príležitosti bude v sobotu o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie, celebrovať slávnostnú sv. omšu vysielanú v priamom prenose Rádiom Lumen a TV Lux.
 7. Koledníci počas Vianoc nemohli roznášať radostnú zvesť svojím obvyklým spôsobom. Na podporu projektov v Afrike sa im preto podarilo vyzbierať necelú polovicu minuloročného výťažku. Povzbudzujeme Vás podporiť Verejnú zbierku Dobrej noviny príspevkom na účet:  SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky prosia uviesť svoj email alebo adresu).
 8. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 9. Liturgický kalendár
 • v pondelok spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny
 • v stredu spomienka sv. Školastiky, panny
 • vo štvrtok spomienka prebl. Panny Márie Lurdskej