Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (17.9.2023)

 1. Biskupská vysviacka Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra 2023 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Všetci sme srdečne pozvaní.
 2. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v piatok počas svätej omše o 15:50.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. Modlitby matiek z komunity Útechy vás pozývajú na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky a ich rodiny vo viacerých krajinách. Budú sa konať v našom kostole v piatok, sobotu a nedeľu. Viac informácií nájdete na výveske.
 5. Naši bratia v Brehove pripravujú púť do Svätej Zeme v dňoch 15.-22. mája 2024. Uskutoční sa z príležitosti 800. výročia stigmatizácie sv. Františka. Odborným sprievodcom púte je vdp. PaedDr. Michal Pitoniak, kňaz spišskej diecézy. Letieť sa bude z Piešťan, kam pútnikov dopraví autobus, ktorý v prípade záujmu bude stáť aj v Levoči. Cena zájazdu: 850€. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate. Prihlásiť sa môžete do 31. októbra 2023 na adrese brehov@minoriti.sk alebo telefonicky u pátra Jozefa Sukeníka (0910 842 499). Viac informácií nájdete na výveske.
 6. Prosíme tých, ktorí chcú v našom kostole niečo zavesiť na nástenku alebo nechať na vzadu na stolíku, aby najskôr získali súhlas br. Tomáša, rektora kostola, a to buď osobne alebo mailom (levoca@minoriti.sk). Ďakujeme za pochopenie.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu
  • v stredu sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v štvrtok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • v sobotu spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy farského kostola

 • Od pondelka 18. septembra večerné sv. omše kvôli skoršiemu stmievaniu budú o 18.00 hodine, okrem sobôt a nedieľ. V soboty a nedele sv. omše o 19.00 hodine.
 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu máme Jesenné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Za úrodu poďakujeme v piatok pri sv. omšiach.
 • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
 • Oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
 • Počas minulotýždňového dňa rodiny sa v stánku Farskej charity v rámci dobrovoľného príspevku bolo darovaných 250€. Výťažok z tomboly vo výške 800€ sa organizátori rozhodli darovať Farskej charity. Pán Boh zaplať!
 • Zo srdca ďakujeme všetkým organizátorom, organizačnému tímu, dobrovoľníkom, ktorí pripravili „Farský deň rodiny“. Vieme, že to stálo veľmi veľa námahy, ale oplatilo sa. My všetci a iste aj ostatní ľudia sme zažili vzácne chvíle spoločenstva a jednoty. Pán Boh nech vás požehnáva.
 • Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (10.9.2023)

 1. Zbierka na Diecézny katechetický úrad vyniesla 380€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Dnes pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začína slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní je pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Deti a mladých zvlášť pozývame na vystúpenie hudobníkov z eRka popretkávané svedectvami mladých účastníkov Svetových dní mládeže v Lisabone, ktoré začne o 13:30 v Severnom parku na námestí. Od 14:00 do 16:00 pozývame taktiež do rehoľnej kaviarne. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
 3. V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omšu u nás budú ako v nedeľu s tým, že o 11:00 nebude kázeň pre deti a o 16:00 budú hrať a spievať aj naši mladí. Po svätej omši o 16:00 pozývame na mládežnícku adoráciu a stretko Spoločenstva EDEN.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. V sobotu o 18:00 pozývame do nášho kostola na koncert slovenského barokového ansámblu Le nuove musiche, ktorý sa uskutoční v rámci Levočského babieho leta. Vstupné je 5€ pre dospelých a 1€ pre deti. Celý program festivalu nájdete výveske.
 6. Zbor pod vedením Janky Višňovskej pozýva do svojich radov nových členov, ktorí majú záujem a vnútorné presvedčenie pracovať so svojím speváckym talentom. Nácviky bývajú pravidelne v pondelky od 18:15 v miestnosti pri hradbách.
 7. Dávame do pozornosti víkendový duchovno-terapeutický program Ráchelina vinica, ktorý je určený pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov. Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte na výveske kostola.
 8. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka Najsvätejšieho mena Mária
  • v stredu spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v štvrtok sviatok Povýšenia Svätého Kríža
  • v piatok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • v sobotu spomienka sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Oznamy z farského kostola

 1. V utorok 12.9.2023 je spomienka Najsvätejšieho mena Mária. Sv. omša bude v tento deň aj na Mariánskej hore o 16:00.
 2. Vo štvrtok 14.9.2023 na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude na Mariánskej hore púť vozičkárov a hendikepovaných. Sv. omša bude o 10:00.
 3. Vo štvrtok večer 14.9.2023 na Mariánskej hore budeme sláviť vigíliu slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. O 21:00 bude krížová cesta a po nej sv. omša.
 4. V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00. Na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30. V Závade o 8:00 a v Levočskej Doline o 9:00. Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30, 19:00.
 5. Svätý otec František vymenoval nového biskupa spišskej diecézy Mons. Františka Trstenského. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách. Stal sa tak 15. pastierom našej Spišskej diecézy od jej vzniku.

Oznamy 22. nedeľa v období cez rok (3.9.2023)

 1. Od 1. septembra naše rady oficiálne posilnil brat Marek Redlich, ktorý doteraz pôsobil v Bratislave. Do služby v Levoči mu vyprosujeme veľa Božieho požehnania o ochranu Levočskej Panny Márie.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu sv. Františka.
 3. V piatok o 19:00 pozývame do nášho chrámu na stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť Ján Buc bude hovoriť na tému „Ako ísť na hlbinu (vo vzťahu k Bohu a k sebe)“.
 4. V nedeľu 10.9.2023 pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začneme ho slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní bude pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Deti a mladých zvlášť pozývame na vystúpenie hudobníkov z eRka popretkávané svedectvami mladých účastníkov Svetových dní mládeže v Lisabone, ktoré začne o 13:30 v Severnom parku na námestí. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
 5. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 6. Zbor pod vedením Janky Višňovskej pozýva do svojich radov nových členov, ktorí majú záujem a vnútorné presvedčenie pracovať so svojím speváckym talentom. Nácviky bývajú pravidelne v pondelky od 18:15 v miestnosti pri hradbách.
 7. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, patrónov eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí)
  • v piatok sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie

Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (27.8.2023)

 1. Dnešná zbierka je určená pre Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Od budúcej nedele bude svätá omša o 11:00 opäť s kázňou pre deti. Teší sa na vás aj detský zbor, ktorý sa tu v kostole stretne už o 10:30 na prvom nácviku. Na záver svätej omše požehnáme školské tašky a vyhodnotíme letnú súťaž posielania pohľadníc.
 3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V našom kostole budeme spovedať v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. Vo farskom kostole sa bude spovedať pol hodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a v piatok už od 18:00. Chorých a starých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. Vo štvrtok bude na Mariánskej hore Bodka za prázdninami. Program začne od 9:00. Svätá omša bude o 15:00.
 5. Vo štvrtok pozývame na adoráciu do Baziliky sv. Jakuba so začiatkom o 17:45, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbe a svätej omši bude predsedať vdp. Matúš Oravec, farský administrátor v Podbieli.
 8. Mládežnícke spoločenstvo EDEN pozýva na mládežnícku grilovačku, ktorá sa uskutoční v soboru o 14:00 na nádvorí nášho kláštora. Povedzte o tejto akcii mladým vo vašom okolí. Podporiť nás môžete aj tak, že nám upečiete a prinesiete/pošlete nejaký koláč.
 9. V nedeľu 10.9.2023 pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začneme ho slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní bude pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
 10. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Oznamy 20. nedeľa v období cez rok (20.8.2023)

Univerzita tretieho veku (UTV) Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), s ukončeným stredoškolským vzdelaním, tieto jednoročné a trojročné vzdelávacie programy (s uvedením miesta realizácie):

 1. Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
 2. Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
 3. Dejiny umenia (Ružomberok),
 4. Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
 5. Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať

 • do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
 • do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.


Večerné sväté omše o 19:00 budú v pondelok – štvrtok v gymnaziálnom kostole.

V utorok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 19:00.

Vo štvrtok po svätej omši o 15.50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.

V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.

V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.

V sobotu sa na Mariánskej hore uskutoční Púť chrámových hudobníkov Košickej arcidiecézy. Program začne o 9:30. Svätú omšu o 11:00 bude ju celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore púť Kresťanských demokratov. O 14:00 sa začne modlitbou ruženca a o 14:30 bude svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Sv. omša bude pri vonkajšom oltári.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.

Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Pia X., pápeža
 • v utorok spomienka Panny Márie Kráľovnej
 • vo štvrtok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
 • v piatok sviatok sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (13.8.2023)

 1. Tento týždeň bude prebiehať miništrantský tábor v Brehove a detský eRko tábor vo Važci. Pamätajme na tieto akcie v našich modlitbách.
 2. V pondelok, na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, bude na Mariánskej hore bude duchovný program. O 21:00 modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 3. V utorok máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú nasledovne:
  • u nás: 7:00 a 15:50 (budeme požehnávať byliny a kvety)
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  • na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30;
  • na Závade o 17:00;
  • v Levočskej doline o 18:00.
 4. Na budúcu nedeľu budeme v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 9:00.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 6. V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbe, kňaza a mučeníka
  • v utorok slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Oznamy 18. nedeľa v období cez rok (6.8.2023)

 1. V piatok je v našej františkánskej rodine sviatok sv. Kláry z Assisi, spoluzakladateľky 2. františkánskeho rádu – členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 2. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 3. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov
  • v stredu sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • vo štvrtok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • v piatok sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu

Oznamy 17. nedeľa v období cez rok (30.7.2023)

 1. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v piatok od 15:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 2. V utorok od 20:00 do 21:00 bude v našom kostole poklona Sviatosti oltárnej s modlitbami a meditatívnymi spevmi na vyjadrenie vďačnosti za dar odpustkov Porciunkuly.
 3. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule. Počas svätých omší o 7:00 a 15:50 si pripomenieme dar odpustkov, ktoré vyprosil svätý František z Assisi pre kostolík Porciunkula. Odpustky boli rozšírené na všetky kostoly menších bratov, neskôr aj na farské kostoly a baziliky minor. Od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. Vo štvrtok o 17:45 bude v Bazilike sv. Jakuba adorácia za posvätenie kňazov.
 6. V piatok o 21:00 bude na Mariánskej hore posvätný ruženec a svätá omša z príležitosti Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ktorá je duchovne spojená s oboma našimi bazilikami – Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste.
 7. V sobotu na Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:30, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 9:30 – v rámci Fatimskej soboty.
 8. V sobotu bude v Zákamennom Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. O 9:30 Fatimská sobota, o 10:30 sv. omša, ktorú bude celebrovať o. bp. Ján Kuboš. V homílií sa prihovorí P.  Szczepan T. Praśkiewicz OCD, ktorý má na starosti Rímsku fázu procesu blahorečenia. Celú slávnosť bude v priamom prenose vysielať Rádio Lumen.
 9. Liturgický kalendár
  •  v pondelok spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
  • v utorok spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • v piatok spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • v sobotu spomienka Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v nedeľu sviatok Premenenie Pána

Oznamy 16. nedeľa v období cez rok (23.7.2023)

 1. Dnes je už v poradí tretí Svetový deň starých rodičov a seniorov, tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Na výveske a na našej webstránke levoca.minoriti.sk si môžete prečítať posolstvo Sv. Otca a modlitbu k tomuto dňu. V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:
  • starší ľudia účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • seniorom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, sa odpustky udeľujú aj keď sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.
 2. Dnes popoludní odchádzajú mladí z Levoče a okolia do Portugalska na Svetové dni mládeže. Posledný júlový týždeň strávia v diecéze Porto, vo farnosti Espinho [Espiňo] pri Atlantickom oceáne. Prvý augustový týždeň sa mladí z celého sveta stretnú v Lisabone, kam príde aj Svätý Otec František. Dianie v Lisabone budete môcť prvý augustový týždeň sledovať aj prostredníctvom TV LUX.
 3. V utorok, na slávnosť sv. Jakuba, apoštola, patróna baziliky, farnosti a mesta budeme sláviť sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00.
 4. V stredu je spomienka sv. Joachima a Anny. V kostole v Závade budeme o 17:00 sláviť odpustovú slávnosť. Vonkajšiu slávnosť ku cti sv. Anny budeme sláviť v nedeľu o 10:30.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu sv. Františka.
 6. V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.
 7. V sobotu o 20:30 sa v gymnaziálnom kostole uskutoční organový koncert. Na organe bude hrať pani Marta Gáborová. Všetci ste srdečne pozvaní, vstupné je dobrovoľné.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
  • v utorok sviatok sv. Jakuba, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
  • vo štvrtok spomienka sv. Gorazda a spoločníkov
  • v sobotu spomienka sv. Marty a Lazára

Oznamy 15. nedeľa v období cez rok (16.7.2023

 1. Dnes si vykoná púť na Mariánsku horu ružencové bratstvo z Levoče. Autobus pôjde o 13:00 z parkoviska na sídl. Západ II, cez autobusovú stanicu, a zastane aj na zastávke pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 3. V sobotu Aliancia za rodinu pozýva do Bratislavy na celoslovenský pochod „Hrdí na rodinu“. Podrobné informácie nájdete na plagátoch na nástenkách a na levoca.minoriti.sk
 4. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude odpustová slávnosť zo sviatku sv. Jakuba Staršieho, patróna našej Baziliky a nášho mesta. Hlavným celebrantom a kazateľom bude policajný kaplán Ľudovít Spuchľák.
 5. Na budúcu nedeľu Svätý Otec František vyhlásil 3. Svetový deň starých rodičov a seniorov tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Na výveske a na stránke levoca.minoriti.sk si môžete prečítať posolstvo Sv. Otca a modlitbu k tomuto dňu. V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:
  • starší ľudia účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • seniorom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, sa odpustky udeľujú aj keď sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.
  • Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našich mladých, ktorí u nás trávili tzv. Prázdniny u minoritov. Podarilo sa im namaľovať tri okná a takmer celé oplotenie našich hrobových miest na cintoríne.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
  • v piatok spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Márie Magdalény