Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy Nedeľa Božieho slova

 1. Nakoľko naďalej nie je možná účasť veriacich na svätých omšiach, sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 2. Dnes sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. O 10.30 Vás aj prostredníctvom internetového prenosu pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca na tento úmysel.  
 3. Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu. Na našej internetovej stránke si môžete stiahnuť aj Domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii.
 4. V pondelok je sviatok Obrátenia svätého Pavla. O 15.15 Vás pozývame na pobožnosť za jednotu kresťanov, ktorú budeme vysielať prostredníctvom internetu.
 5. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Liturgický kalendár
 • v pondelok sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola
 • v utorok spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
 • vo štvrtok spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • v sobotu spomienka bl. Františka Zirana, kňaza a mučeníka

Oznamy 2. nedeľa v období cez rok

 1. Nakoľko naďalej nie je možná účasť veriacich na svätých omšiach, sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 2. Na našej internetovej stránke si môžete stiahnuť aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. nedeľu v Cezročnom období, ako aj materiály na štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery s témou: O Ježišovi Kristovi, druhá časť.
 3. V pondelok sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec od 15.15, v nedeľu od 10.30. Môžete sa k nám pripojiť aj prostredníctvom priameho prenosu na našej stránke.  
 4. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.
 5. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Liturgický kalendár
 • vo štvrtok spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

Oznamy Nedeľa Krstu Krista Pána

 1. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok, ktoré potrvá do Popolcovej stredy (17.2.2021). 
 2. Na našej stránke levoca.minoriti.sk si môžete stiahnuť Liturgiu domácej cirkvi na nedeľu Krstu Krista Pána, ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer. Odporúčame Vám pomodliť sa ju v rodinách.
 3. Nakoľko naďalej nie je možná účasť veriacich na svätých omšiach, sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 4. Sväté omše, ktorých úmysly sme prijali na 18.00 hod. nedieľ a sviatkov, odslúžime podľa možnosti v nasledujúci alebo v predchádzajúci deň o 15.50. Ostatné sväté omše sa snažíme slúžiť priebežne v daný deň, pre ktorý boli prijaté jednotlivé úmysly. Rozpis úmyslov je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 5. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk
 7. Liturgický kalendár
 • v sobotu spomienka sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov

Oznamy Druhá nedeľa po Narodení Pána

 1. Slovenskí biskupi žiadajú kňazov aj veriacich, aby dodržiavali uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu, ako aj Vyhlášku 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej budú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 
 2. Sväté omše budeme vysielať prostredníctvom internetu na našej stránke levoca.minoriti.sk v nedele a 1. a 6. januára o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 3. Sväté omše, ktorých úmysly sme prijali na 18.00 hod. nedieľ a sviatkov, odslúžime podľa možnosti v nasledujúci alebo v predchádzajúci deň o 15.50. Rozpis úmyslov je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 4. Na našej stránke levoca.minoriti.sk si môžete stiahnuť Liturgiu domácej cirkvi na 2. nedeľu po Narodení Pána. Odporúčame Vám pomodliť sa ju v rodinách.
 5. Kostol Ducha Svätého je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk

Oznamy Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 1. Slovenskí biskupi žiadajú kňazov aj veriacich, aby dodržiavali uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu, ako aj Vyhlášku 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej budú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 
 2. Sväté omše budeme vysielať prostredníctvom internetu na našej stránke levoca.minoriti.sk v nedele a 1. a 6. januára o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 3. Kostol Ducha Svätého bude otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 4. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk

Oznamy Nedeľa Svätej rodiny

 1. Dnes je Nedeľa Svätej rodiny – počas všetkých svätých omší bude obnova manželských sľubov.
 2. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.
 3. Vo štvrtoko 15.50 bude v našom kostolesvätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.
 4. V piatok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a súčasne začiatok nového roku. Sväté omše budú ako dnes: u nás o 9.00 (najmä pre seniorov), o 11.00, 16.00 a 18.00. V Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 10.00, 14.30, 17.00 a 19.00. V gymnaziálnom kostole o 9.00 a 11.00.
 5. V piatok je zároveň prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až štvrtok od 15.00 do 15.45. Z dôvodu protipandemických opatrení navštívime len tých chorých, ktorí o výslovne požiadajú.
 6. V sobotu fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30.
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení osláv sviatkov Narodenia Pána. Osobitne ďakujeme rodine Pollákovej za spev a hru a mužom z Domu svätého Františka za prípravu vianočných stromčekov.

8. Liturgický kalendár

 • v pondelok sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
 • v piatok slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • v sobotu spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Oznamy Štvrtá adventná nedeľa

 1. Dnes od 14.00 do 20.00 budeme spovedať u nás, v Bazilike sv. Jakuba aj v Gymnaziálnom kostole.
 2. Dnes pred sv. omšou o 16.00 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Po svätých omšiach až do 24.12. ráno si ho budete môcť odpáliť pri východe z kostola, pri oltári Panny Márie.
 3. V utorok o 8.00 bude výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 10.00.
 4. Vo štvrtok je Štedrý deň. O 16.00budev Bazilike sv. Jakuba svätá omša na Vigíliu Narodenia Pána pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18.00 zasadnime celá farnosť, ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2, 1-14). V noci Narodenia Pána budú u nás sväté omše o 20.00 – najmä pre rodiny s deťmi, o 22.00 – najmä pre seniorov a o 24.00.
 5. V piatok na slávnosť Narodenia Pána a v sobotu na sviatok svätého Štefana budú sväté omše ako v nedeľu, teda u nás o 9.00 (najmä pre seniorov), o 11.00, 16.00 a 18.00. V Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 10.00 (v piatok aj o 14.30) a 19.00. V gymnaziálnom kostole o 9.00.
 6. Budúca nedeľa je Nedeľa Svätej rodiny – počas svätých omší bude obnova manželských sľubov.
 7. Vzhľadom na pandemickú situáciu je počet osôb v kostole obmedzený na 25% kapacity miest na sedenie. Preto každá druhá lavica je neobsadená a aj každé druhé miesto na sedenie má byť voľné.
 8. Liturgický kalendár:
 • piatok – slávnosť Narodenia Pána
 • sobota – sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka
 • nedeľa – sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Oznamy Tretia adventná nedeľa

 1. Vo štvrtok začíname druhú časť Adventu – blízku prípravu na sviatky Narodenia Pána, preto od štvrtka už nebudeme slúžiť rorátne sväté omše.
 2. Vo štvrtok od 8.00 je plánované upratovanie kostola pred sviatkami. Pozývame všetkým, ktorým sa dá, aby prišli pomôcť. Poklona sviatosti Oltárnej začne približne o 11.00.
 3. V piatok dopoludnia navštívime chorých, ktorí o to prejavia záujem. Nahlásiť ich môžete v sakristii, alebo telefonicky na t.č. 053 451 4570.
 4. Na budúcu nedeľu je plánovaná hlavná vianočná svätá spoveď. U nás a v Gymnaziálnom kostole od 14.00 do 17.00, v Bazilike sv. Jakuba od 14.00 do 20.00.
 5. Na budúcu nedeľu pred sv. omšou o 16.00 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Po svätej omši si ho budete môcť odpáliť pred vchodom do nášho chrámu. Do Baziliky sv. Jakuba Betlehemské svetlo prinesú na sv. omšu o 19.00. Odpáliť si ho budete môcť na stanovištiach mimo baziliky.
 6. Pri východe z kostola si môžete vziať nové číslo Minoritského listu, ako aj Minoritský kalendár na rok 2021.
 7. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy Druhá adventná nedeľa

 1. Dnes o 11.00 a zajtra o 15.50 pokračuje novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pol hodiny pred svätými omšami sa modlíme posvätný ruženec. Viac podrobností je uvedených na výveske.
 2. Ranné sväté omše (okrem nedieľ a utorkovej slávnosti) slávime ako rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 18.00, na Mariánskej hore o 14.30. U nás o 7.00 a 15.50. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude otec biskup Ján Kuboš. Od 15.00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva a posvätný ruženec.
 4. Vo štvrtok po večernej svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v piatok po poludní budeme sláviť svätú omšu za upevnenie rodín.
 6. Minulú nedeľu sa na Spišskú katolícku charitu v zbierke a v pokladničke vyzbieralo spolu 565 €. V celonovembrovej zbierke Sviečka za nenarodené deti na aktivity Fóra života sa vyzbieralo 390 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Farská charita v Levoči organizuje zbierku potravín a drogérie s názvom Vianočné farské,, kilo“. Zbierka sa uskutoční v dňoch 7. – 18.12.2020. Viacdetné rodiny či odkázaných na pomoc v našej farnosti môžete podporiť darovaním trvanlivých potravín a drogérie, ktoré môžete priniesť v pracovných dňoch do sídla farskej charity (Námestie Majstra Pavla 49) od 8:00 do 13:00, prípadne do KASY pri Bazilike sv. Jakuba od 13:00 do 16:00. Ďakujeme za každé darované ,,kilo“.
 8. Bol nám darovaný bezdotykový dávkovač na svätenú vodu. Na rozdiel od dezinfekcie rúk jeho použitie je dobrovoľné.
 9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade upozorňuje na podvodné aktivity zamerané na okrádanie seniorov. Páchatelia kontaktujú seniorov telefonicky v neskorých nočných alebo ranných hodinách a predstavujú sa ako príbuzní, známi, či lekári a oznámia, že ich príbuzný je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať a potrebuje peniaze. Na takéto telefonáty nereagujte, neposielajte peniaze a volajte políciu.
 1. Svätý Mikuláš nechal v sakristii darčeky pre deti, ktoré počúvali rodičov. Preto po skončení svätej omše môžu prísť deti s rodičmi do sakristie.
 2. Pri východe z kostola si môžete vziať minoritský kalendár na rok 2021.
 3. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 • utorok – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • sobota – spomienka Prebl. Panny Márie Guadalupskej

Oznamy Prvá adventná nedeľa

 1. Dnes sa v našom chráme začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše s novénovými kázňami budú o 15.50, v nedeľu o 11.00. Pol hodiny pred svätou omšou sa budeme modliť posvätný ruženec. Podrobnosti sú na výveske.
 2. Dnes sa koná zbierka na Spišskú katolícku charitu. Na tento účel môžete finančne prispieť do pokladničky pri vchode do kostola.
 3. Ranné sväté omše (okrem nedieľ) budeme sláviť ako rorátne, ku cti Panny Márie. Povzbudzujeme Vás, aby ste si na ne prinášali lampáše alebo sviece.
 4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14.00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami, v piatok od 17.00.
 5. Pripomíname poriadok sv. omší:
  U nás:
  v pondelok až piatok o 7.00 a 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00 a 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole: v nedeľu o 9.00.
 6. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získavať počas celého novembra.
 7. Liturgický kalendár:
 • pondelok – sviatok sv. Ondreja, apoštola
 • streda – spomienka bl. Rafaela Chylińského
 • štvrtok – spomienka sv. Františka Xaverského