Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 13. nedeľa v období cez rok (26.6.2022)

 1. Dnes v Ríme končí 10. svetové stretnutie rodín s mottom: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Viac informácií je na svetovestretnutierodin.sk V našej diecéze na toto stretnutie bude nadväzovať Levočská púť.
 2. Dnes začína na Mariánskej hore pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie. Svätú omšu o 14:30 bude celebrovať František Trstenský. Prihovorí sa na tému Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Sv. spoveď bude od 13:00 v pútnickom dome.
 3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 4. Júnové pobožnosti sú v našom chráme do štvrtka o 15:30.
 5. Od pondelka do piatka budú na Mariánskej hore sväté omše o 17:00.
 6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 7. V utorok je výročie posviacky nášho chrámu.
 8. V utorok pozývame deti, rodičov a starých rodičov púť na Mariánsku horu. Stretneme sa pri prvej kaplnke na začiatku aleje o 15:50. Cestou sa budeme modliť radostný ruženec. Plánujeme aj účasť na sv. omši o 17:00.
 9. V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00; na Mariánske hore o 10:00, 17:00; u nás o 7:00 a 15:50.
 10. V stredu budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 11. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne od 10:00. Po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 12. Vo štvrtok o 20:00 bude na fare rozdelenie služieb pre púť na Mariánskej hore. Pozvaní sú všetci ochotní muži a mládenci.
 13. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00; v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00; v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude; na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • v stredu slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • v sobotu sviatok Návšteva Panny Márie

Oznamy 12. nedeľa v období cez rok (19.6.2022)

 1. Dnes je Deň otcov. Pamätajme na našich otcov v modlitbách aj v skutkoch lásky.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok počas svätej omše o 15:50 budeme ďakovať za 30 rokov kňazstva brata Petra Głoda.
 4. Od stredy do nedele bude v Ríme prebiehať 10. svetové stretnutie rodín s mottom: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Viac informácií je na svetovestretnutierodin.sk V našej diecéze na toto stretnutie bude nadväzovať Levočská púť.
 5. Pravidelná náuka pre snúbencov bude vo štvrtok o 20:00, po večernej sv. omši.
 6. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00 a 18:00. V závere sv. omše o 18.00 bude odprosujúca pobožnosť. U nás pobožnosť k Božskému Srdcu bude o 7:30 a o 15:30. Na Mariánskej hore bude o 19:45 Štafetová modlitba za kňazov – bolestný ruženec a sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
 7. V sobotu od 8:00 do 12:00 príprava baziliky a priestranstva na Mariánskej hore pred hlavnou púťou. Po skončení prác bude sv. omša.
 8. V sobotu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 9. Na budúcu nedeľu bude začiatok pútnického týždňa pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Svätú omšu o 14:30 bude celebrovať František Trstenský. Prihovorí sa na tému Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá.
 10. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 11. Na budúci utorok pozývame deti, rodičov a starých rodičov púť na Mariánsku horu. Stretneme sa pri prvej kaplnke na začiatku aleje o 15:50. Cestou sa budeme modliť radostný ruženec. Plánujeme aj účasť na sv. omši o 17:00.
 12. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu priebehu slávnosti Božieho Tela a Krvi. Mužom z Domu sv. Františka za poskytnutie stolov na oltáriky, br. Ondrejovi a ženám za ich skrášlenie, rodinám s deťmi za prípravu a sypanie lupienkov, organistke za spev, ako aj Vám všetkým za aktívnu účasť v procesii i za upratovanie po skončení.
 13. 28. júna – 2. júla sa uskutoční 31. ročník púte mladých Muráň-Levoča. Povzbudzujeme zúčastniť sa a zažiť silu spoločenstva. Viac info na výveske a na muranlevoca.sk
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • vo štvrtok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (12.6.2022)

 1. Dnes je púť Ružencového bratstva na Mariánsku horu. O 13:15 pôjde autobus zo Sídliska Západ – Francisciho, stáť bude aj pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, následne svätá omša.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok je sviatok sv. Antona Paduánskeho. Počas svätých omší bude požehnaný tzv. Chlieb sv. Antona, ktorý si bude môcť vziať so sebou. Od 14:45 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec. Následne bude júnová pobožnosť. Svätej omši o 15:50 bude predsedať br. Jozef Sukeník zo Spišského Štvrtku.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude eucharistická procesia po Košickej ulici. Deti a ich rodičov pozývame zapojiť sa do sypania lupienkov kvetov pred Najsvätejšou sviatosťou. Kto sa v tento deň nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 5. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 6. Na budúcu nedeľu bude Deň otcov.
 7. 28. júna – 2. júla sa uskutoční 31. ročník púte mladých Muráň-Levoča. Povzbudzujeme zúčastniť sa a zažiť silu spoločenstva. Viac info na výveske a na muranlevoca.sk
 8. Chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov pozývame na detský tábor do Brehova v termíne od 5. do 12. augusta. Cena: 100€. Prihlášku si môžete vyžiadať mailom od brata Tomáša M. Vlčeka na adrese  tomasmariavlcek@minoriti.sk
 9. Farnosť Hrabušice sa uchádza o finančnú podporu nadácie VUB na opravu stredovekého zvona. Zahlasovať môžete poslaním SMS prostredníctvom nadaciavub.sk/poklady
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Oznamy Zoslanie Ducha Svätého (5.6.2022)

 1. Dnes je v našom chráme odpustová slávnosť. O 11:00 bude slávnostnej svätej omši predsedať pallotín P. Peter Klubert zo Smižian. Dnes o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba bude o. bp. Andrej Imrich vysluhovať sviatosť birmovania.
 2. Júnové pobožnosti sú každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša z príležitosti liturgickej spomienky prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi.
 4. V utorok je liturgická spomienka blahoslavených Michala a Zbigneva. V závere svätých omší bude požehnanie ich relikviami; zároveň je to posledný deň Novény pred sviatkom svätého Antona.
 5. Vo štvrtok, v piatok a v sobotu po sv. omšiach o 19:00 vystúpi v Bazilike sv. Jakuba sardínsky mužský spevácky zbor.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 7. V piatok Vás pozývame do nášho chrámu na tzv. Noc kostolov. V rámci nej vystúpi: o 20:00 spevácky zbor Chorus Minor pod vedením Márie Kamenickej; o 21:00 orgánové skladby v podaní Michaely Kuľovej; o 22:00 spevácky zbor Collegium basilica pod vedením Janky Višňovskej; o 23:00 orgánový koncert v podaní Lukáša Bachledu; 10 min. pred každým vystúpením br. Martin krátko predstaví náš kostol.
 8. V sobotu od 17:00 pozývame mladých z Levoče a okolia na grilovačku vo dvore nášho kláštora. Akciu môžete podporiť koláčom, šalátom alebo inou dobrotou. Ďakujeme!
 9. V sobotu na Noc kostolov pozývajú evanjelici. O 19:00 bude orgánový koncert Bach, Marckfelner v podaní Marty Gáborovej a Pavla Dzurika; o 20:30 Z pokladov historickej knižnice v evanjelickom kostole Dr. Janka Petőczová – prednáška, krátky film, výstava; o 21:30 nočná prehliadka kostola.
 10. Na budúcu nedeľu si Ružencové bratstvo vykoná púť na Mariánsku horu. Na Mariánsku horu pôjde aj autobus. O 13:15 zo Sídliska Západ – Francisciho, bude stáť aj pri bývalom Pionieráku. O 14:00 sa pomodlíme posvätný ruženec, následne bude sv. omša.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 375€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa aj do zbierky na Národné stretnutie mládeže T22 kúpením veselých ponožiek v cene 8€ v sakristii nášho kostola.
 13. Chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov pozývame na detský tábor do Brehova v termíne od 5. do 12. augusta. Cena: 100€. Prihlášku si môžete vyžiadať mailom od brata Tomáša M. Vlčeka na adrese tomasmariavlcek@minoriti.sk.
 14. Farnosť Hrabušice sa uchádza o finančnú podporu nadácie VUB na opravu stredovekého zvona. Zahlasovať môžete poslaním SMS prostredníctvom nadaciavub.sk/poklady
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok Turíčny pondelok
  • v utorok spomienka bl. Michala Tomaszeka a Zbigneva Strzałkowského, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v sobotu spomienka sv. Barnabáša, apoštola
  • v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice

Oznamy 7. veľkonočná nedeľa (29.5.2022)

 1. Dnes si prvoprijímajúce deti vykonajú púť na Mariánsku horu. Začiatok bude o 13:00 pri prvej kaplnke aleje.
 2. Dnes je počas svätých omší zbierka na katolícke masmédiá z príležitosti 56. Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov.
 3. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami. Od stredy budú v tom istom čase v našom kostole júnové pobožnosti.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. V utorok o 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša, nakoľko v univerzálnom cirkevnom kalendári sa v tento deň slávi sviatok Navštívenia Panny Márie.
 7. V utorok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba nácvik birmovancov. Účasť všetkých birmovancov je povinná.
 8. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť v stredu počas svätých omší.
 9. Vo štvrtok večer prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 10. V sobotu 9:30 bude v Bazilike na Mariánskej hore fatimská sobota.
 11. V sobotu o 18:00 Vás pozývame na svätú omšu vigílie Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba vigília začne o 21:00.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba vysluhovať sviatosť birmovania o. bp. Andrej Imrich. V našom chráme bude odpustová slávnosť. O 11:00 bude slávnostnej svätej omši predsedať pallotín P. Peter Klubert zo Smižian.
 13. Stredoškolákov a vysokoškolákov a im podobných pozývame v dňoch 4.-9. júl a 8.-13. august na Prázdniny u minoritov. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke, odkiaľ sa dá stiahnuť aj prihláška.
 14. Miništrantov vo veku 8-15 rokov pozývame v dňoch 19.-23. august na tábor do nášho kláštora v Brehove. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
 15. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa aj do zbierky na Národné stretnutie mládeže T22 kúpením veselých ponožiek v cene 8€ v sakristii nášho kostola.
 16. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Justína, mučeníka
  • v piatok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Oznamy 6. veľkonočná nedeľa (22.5.2022)

 1. Dnes o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Prvoprijímajúce deti a ich rodiny odporúčame do Vašich modlitieb.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V pondelok, utorok a stredu máme prosebné dni za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. V našom chráme sa budeme modliť na tento úmysel v pondelok počas oboch svätých omší.
 4. V utorok je výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 14:45 budú modliť františkánsky ruženec, po ňom bude májová pobožnosť. Zároveň je to siedmy deň novény pred sviatkom svätého Antona.
 5. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade záverečné preskúšanie birmovancov. Účasť všetkých je povinná. Potrebné sú aj kartičky birmovacov, údaje o birmovancovi a birmovnom otcovi.
 6. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; na Mariánskej hore o 16:00; u nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec, následne bude májová pobožnosť.
 7. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti.
 8. V piatok večer prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 9. Od piatku do nedele bude v Spišskej Kapitule a jej okolí duchovno-kultúrny festival Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke levoca.minoriti.sk
 10. V sobotu je v Bazilike sv. Jakuba slávnosť – šieste výročie konsekrácie obetného oltára a baziliky.
 11. Na budúcu nedeľu si prvoprijímajúce deti vykonajú púť na Mariánsku horu. Začiatok bude o 13:00 pri prvej kaplnke aleje.
 12. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 13. Stredoškolákov a vysokoškolákov a im podobných pozývame v dňoch 4.-9. júl a 8.-13. august na Prázdniny u minoritov. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke. Stiahnuť prihlášku na júl / august.
 14. Miništrantov vo veku 8-15 rokov pozývame v dňoch 19.-23. august na tábor do nášho kláštora v Brehove. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
  • v utorok sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána

Oznamy 5. veľkonočná nedeľa (15.5.2022)

 1. Dnes je v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Začne po sv. omši o 10:00, skončí o 18:30.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V pondelok je spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky Tretieho františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa o 15:00 budú modliť františkánsky ruženec, po ňom budú Loretánske litánie.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. V stredu a vo štvrtok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť Prvého svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 8:00 do 10:00.
 6. Vo štvrtok Vás pozývame na záverečné stretnutie Diecéznej školy viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia na tému: Modliť sa Božím slovom.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 8. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu
  • v utorok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu
  • v stredu spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 4. veľkonočná nedeľa (8.5.2022)

 1. Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera počas svätých omší je zbierka na seminár. Rektor kňazského seminára rozposlal ďakovný list. Okrem iného informuje, že v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni majú byť vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosíme vás o modlitby za nich.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 5. V piatok je spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej. O 16:00 bude sv. omša na Mariánskej hore. V tento deň sa uskutoční modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou či zasväteniu detí nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií je na rsfatima.sk
 6. V sobotu bude na Mariánskej hore Misijná púť detí. Program: 10:15 Stanovištia; 11:15 Moderovaný program; 12:30 Misijný ruženec; 13:00 Sv. omša, ktorú bude sláviť o. bp. Ján Kuboš.
 7. V sobotu od 10:00 Rádio Lumen organizuje púť pre poslucháčov na Staré Hory.
 8. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Začne po sv. omši o 10:00, skončí o 18:30.
 9. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej
  • v sobotu sviatok sv. Mateja, apoštola

Oznamy 3. veľkonočná nedeľa (1.5.2022)

 1. V tomto týždni sa modlíme za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu (Dobrého pastiera) bude zbierka na kňazský seminár.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V utorok 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu, 7.5.2022 o 9:00, sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 8. V sobotu bude v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9:30 hod. Večerná sv. omša bude o 19:00 v Gymnaziálnom kostole, pretože v Bazilike sv. Jakuba bude v tom čase koncert opernej speváčky Evy Hornyákovej.
 9. Dňa 13. mája 2022 sa uskutoční Modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred najsvätejšou Sviatosťou či zasväteniu detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií a materiály sa nachádzajú na web stránke https://rsfatima.sk/.
 10. Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť pre poslucháčov na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022.
 11. V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Viac informácií na nástenke.
 12. V Zbierke tzv. Boží hrob určenej pre kresťanov vo Svätej zemi sa v našom chráme vyzbieralo 1250€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Oznamy 2. veľkonočná nedeľa (24.4.2022)

 1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.
  • Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  • Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 14:30.
  • V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Dnes môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 2. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 3. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade druhé preskúšanie birmovancov. Potrebné materiály sú na farnostlevoca.sk v sekcii BIRMOVKA 2022. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Potrebná je aj kartička birmovanca.
 4. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude duchovná obnova Ružencového bratstva (RB) – členov živého, svätého a večného ruženca. Môžu prísť aj záujemcovia o vstup do RB. Obnova začne o 9:20 v Bazilike sv. Jakuba modlitbou ruženca, o 10:00 bude sv. omša, ktorú bude sláviť promótor pre ruženec na Slovensku, p. Matej Šulik OP, o 14:00 v gymnaziálnom kostole bude prednáška o formách RB, voľby RB a obnova sľubov RB.
 6. Budúca nedeľa je prvým májovým dňom. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike budú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 7. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu
  • v piatok sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
   patrónky Európy
 9. Otcovia biskupi nám napísali:

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.