Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (10.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii. Preto dnes o 15:00 u nás nebude októbrová pobožnosť.
 4. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 5. V stredu o 20:00 bude na Mariánskej hore sv. omša v rámci akcie októbrová nepretržitá 31 dňová modlitba ruženca.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 8. V sobotu komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk Od nás plánuje účasť brat Tomáš.
 9. Komisia pre mládež našej diecézy pozýva mladých zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Spoločný zber v Levoči plánujeme 23.10.2021.
 10. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (3.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes si púť na Mariánsku horu konajú bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša.
 4. Dnes po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka do neba.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. V pondelok je slávnosť svätého Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole a patróna cirkevného gymnázia. O 8:30 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná sv. omša za účasti pedagógov a študentov gymnázia. Po nej bude krátka katechéza. O 15:00 členovia Františkánskeho svetského rádu pozývajú do nášho chrámu na modlitbu františkánskeho ruženca. Po nej bude slávnostná sv. omša.
 7. Vo štvrtok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Sv. omša na Mariánskej hore o 16:00, v Levočskej Doline o 17:00.
 8. V piatok o 10:00 bude na Mariánskej hore pútnická sv. omša Domova sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi; v sobotu o 13:00 sv. omša pútnikov farnosti Sasa Zvolen.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 10. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 11. V sobotu o 18:00 pozýva spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka na Mariánsku horu na krížovú cestu, s následnou poklonou Sviatosti oltárnej.
 12. Na budúcu nedeľu je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc pre núdznych na Kube vyzbieralo 780€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk
 16. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Františka z Assisi, zakladateľa troch rádov
  • v utorok spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • vo štvrtok spomienka Ružencovej Panny Márie

Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (26.9.2021)

 1. Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Ustanovil ho sv. Pius X. v roku 1914. Pamätajme na migrantov a utečencov v našich modlitbách.
 2. Na dnes otcovia biskupi vyhlásili zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca na Slovensku. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 3. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na púť na Mariánsku horu. Peších pútnikov bude pán kaplán Patrik čakať dnes o 13:30 pri prvej kaplnke, odkiaľ môžete ísť spoločne.
 4. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 10:00.
 7. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 8. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 9. V piatok začínajú Októbrové ružencové pobožnosti. Počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v týždni o 18:00, v sobotu a nedeľu o 18:40.
 10. V piatok po sv. omši o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov našej farnosti. Pozvaní sú všetci, ktorí by chceli konať túto službu.
 11. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
 13. Budúcu nedeľu po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka z Assisi do neba.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v stredu sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • vo štvrtok spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
   panny a učiteľky Cirkvi
  • v sobotu spomienka Svätých anjelov strážcov

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (19.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v červenej farbe (prvý stupeň ohrozenia). V režime „základ“ môže byť v kostole 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma.
 3. Od pondelka do piatka budú kvôli stmievaniu večerné sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 18:00, v soboty a nedele o 19:00.
 4. V stredu 22.9. sa na Mariánskej Hore uskutoční Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Levoče. Spoločný odchod autobusom o 14:00 hod. zo Sídliska Západ I (Potraviny Milk Agro), so zastávkou Námestie Majstra Pavla pri soche Ľudovíta Štúra.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 6. Na budúcu nedeľu pozývame naše prvoprijímajúce deti a ich rodičov na púť na Mariánsku horu. Kto chce putovať peši o 13:30 vás pán kaplán Patrik bude čakať pri prvej kaplnke pod Mariánskou horou a potom spoločne pôjdete do baziliky.
 7. Otcovia biskupi vyhlásili na budúcu nedeľu zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 8. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu hlásiť do 15.10.2021 buď mailom na levoca@kapitula.sk alebo osobne v sakristii.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   a sv. Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v utorok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • vo štvrtok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (12.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Dnes je posledný deň, keď sa dá zaregistrovať na stretnutie so Svätým Otcom.
 3. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa dnes o 15.30 na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
 4. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 5. V pondelok od 13:00 do 16:00 si budú môcť na fare vykonať antigénový test zaregistrovaní na stretnutie so Svätým Otcom (nezaočkovaní, ktorí neprekonali Covid-19).
 6. V utorok o 21.00 bude na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie.
 7. V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – sväté omše u nás: 9:00, 11:00 a 16:00, pol hodiny pred svätými omšami Sedembolestný ruženec. Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška o Svätej zemi v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 9. V piatok je v našej reholi sviatok Stigmatizácie svätého Františka. O 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva, následne františkánsky ruženec.
 10. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 11. V piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v sobotu počas rannej svätej omše.
 12. Kto by chcel na budúci rok prijať sviatosť birmovania, nech sa prihlási v sakristii našich kostolov, prípadne emailom na levoca@kapitula.sk. Zvlášť povzbudzujeme, aby sa prihlásili všetci tí, ktorí už nie sú v školách, ale pracujú, či sú už v staršom veku a chceli by v budúcnosti byť krstnými rodičmi. Bez sviatosti birmovania nemožno byť krstným rodičom. Ak bude záujem o birmovku nízky, požiadame o termín až v roku 2023. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.10.2021.
 13. Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť slovenský misionár, ktorý pôsobí v Kazachstane vo farnosti Balchaš vdp. Pavol Tondra. Bude celebrovať sväté omše o 8:00 a 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Porozpráva nám o zvykoch v Kazachstane a spôsobe pastorácie. Môžete podporiť jeho misiu vhodením milodaru do pripravených pokladničiek. Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Povýšenia Svätého kríža
  • v stredu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • vo štvrtok spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v piatok sviatok Stigmatizácie sv. Františka
  • v sobotu sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (5.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa ešte dnes nachádza podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 3. Od pondelka prechádzame do stupňa monitoring (zelená farba) – teda minimálne najbližší týždeň budeme bez obmedzení.
 4. V stredu o 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.
 5. V stredu a vo štvrtok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť Prvého svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 8:00 do 10:00. Rodičia sa môžu vyspovedať aj počas týždňa.
 6. Vo štvrtok slávi Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sviatoksvojej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Keďže v našej farnosti pôsobia sestry Vykupiteľky, aj my budeme sláviť tento sviatok.
 7. Vo štvrtok, v Deň obetí holoaustu a rasového násilia, sa o 10:00 na Nám. Štefana Kluberta 1 uskutoční spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“. Viac podrobností je na výveske.
 8. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie nášho kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame mladých vo veku 14-18 rokov z Levoče a okolia na prvé stretko, ktoré sa začne v našom chráme. Viac informácií na plagáte.
 10. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 11. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Zahrňme prvoprijímajúce deti a ich rodiny do našich modlitieb.
 12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Podrobnosti na komisia.sk aj na výveske. Od nás plánuje putovať s mladými brat Tomáš.
 13. Všetkých zaočkovaných povzbudzujeme k osobnej účasti na stretnutiach so Svätým Otcom. Ponúkame Vám možnosť cestovať spoločne do Šaštín. Prihlásiť sa môžete do 7.9. na levoca@minoriti.sk, osobne v sakristii, prípadne telefonicky 053 451 4570. Vopred je potrebné zaregistrovať sa na registracia.navstevapapeza.sk
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého
   a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
  • v stredu sviatok Narodenia Panny Márie
  • vo štvrtok sviatok bl. Alfonzy Márie Eppingerovej, panny

Oznamy 22. nedeľa v období cez rok (29.8.2021)

 1. Dnes sa koná púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca. Svätej omši o 14:30 bude predsedať o. bp. Ján Kuboš. Liturgický program bude pri vonkajšom oltári.
 2. Dnešná zbierka je určená pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 3. Náš okres sa nachádza podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 4. Vo štvrtok bude v Bazilike sv. Jakuba svätá omša VENI SANCTE na začiatku školského roku pre cirkevné školy – Stredná zdravotnícka a Spojená špeciálna škola o 8:00; pre všetky základné i stredné školy o 19:00. VENI SANCTE pre cirkevné gymnázium spojené s pripomenutím si 30. výročia založenia školy a uvedením do úradu novej riaditeľky, p. Marty Zabielnej, bude pri sv. omši o 8:00 v Gymnaziálnom kostole.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie nášho kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota.
 8. Občianske združenie nevidiacich Ambrelo pozýva v sobotu o 20:00 do Baziliky sv. Jakuba na Koncert pre nádej. Účinkuje nevidiaci spevák Maroš Bango a Viera Kotvasová. Vstupné je dobrovoľné.
 9. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Zastaví sa aj v Levoči. Podrobnosti na komisia.sk aj na výveske. Od nás by mal ísť s mladými brat Tomáš.
 10. Všetkých zaočkovaných povzbudzujeme k osobnej účasti na púti do Šaštína na svätú omšu celebrovanú Svätým Otcom Františkom. Je potrebné vopred sa zaregistrovať na registracia.navstevapapeza.sk Ak chcete putovať s minoritmi (mal by ísť brat Martin), okrem registrácie, prihláste sa do 7.9. na levoca@minoriti.sk alebo osobne v sakristii, prípadne telefonicky 053 451 4570.
 11. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov. Informácie a prihláška je na navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik
 12. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (22.8.2021)

 1. Dnes o 9.00 bude v  gymnaziálnom kostole slávnostná odpustová sv. omša ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 2. Od pondelka sa náš okres bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode bude označená do ktorej pri vstupe hodíte papier so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma!!! Zoznam s údajmi sme povinný archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 3. V stredu je liturgická spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa pred svätou omšu budú modliť františkánsky ruženec. Povzbudzujeme Vás pripojiť sa k tejto modlitbe.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. V sobotu  Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých na Mariánskej Hore pod názvom DVOJBODKA za prázdninami.  V programe je svätá omša o 10:30, ako aj adorácia o 12:30. Viac podrobností na výveske.
 7. Na budúcu nedeľu sa bude konať púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca. Svätej omši o 14:30 má predsedať o. bp. Ján Kuboš. Liturgický program bude pri vonkajšom oltári.
 8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 9. Prebieha registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Viac informácií je na https://www.navstevapapeza.sk/sk
 10. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov. Informácie a prihláška je na https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.
 11. Spišská katolícka charita organizuje do 15.9. Zbierku školských pomôcok, ktoré môžete priniesť do Charity na Námestí Majstra Pavla 49.
 12. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. rádu
  • v piatok spomienka sv. Moniky
  • v sobotu spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Oznamy Nanebovzatie Panny Márie (15.8.2021)

 1. Dnes je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše sú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30..
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 3. Na budúcu nedeľu o 9.00 bude v  gymnaziálnom kostole slávnostná odpustová sv. omša ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 4. Už prebieha registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Viac informácií je na https://www.navstevapapeza.sk/sk
 5. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú ľudí do Šaštína, do Košíc a do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 6. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť o 15.9. nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok ľubovoľná spomienka sv. Štefana Uhorského
  • v stredu ľubovoľná spomienka bl. Alojza Adama a Mikuláša Savoureta, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
  • v sobotu spomienka sv. Pia X., pápeža

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (8.8.2021)

 1. Dnes bude na Mariánskej hore sv. omša o 14:30.
 2. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok sv. Kláry, zakladateľky Druhého františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť Františkánsky ruženec. Povzbudzujeme k účasti na tejto modlitbe.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 4. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 5. V sobotu na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore bude o 21:00 modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 6. Na budúcu nedeľu je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30.
 7. Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) z Levoče sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15:00 v Gymnaziálnom kostole.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. Zaregistrovať sa je možné na https://misijnediela.sk/2021/07/vitame-papeza-frantiska-s-ruzencom
 9. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 10. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v utorok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • v stredu sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu