Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 2. adventná nedeľa (4.12.2022)

 1. Dnes o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert zboru Chorus Minor.
 2. Od pondelka do soboty slávime ranné sväté omše ako tzv. Rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči Vás v pondelok od 8:00 pozýva na Deň otvorených dverí.
 4. Do stredy pokračuje novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Od 15:00 (okrem dneška) sa budeme modlievať rozjímavým spôsobom posvätný ruženec pred Najsvätejšou sviatosťou. Počas svätých omší nám zasvätené osoby z nášho okolia predstavujú mariánsku spiritualitu blízku ich charizme. Zároveň sa venujeme invokáciám Loretánskych litánií. Online vysielanie je na levoca.minoriti.sk Dnes k nám príde františkán z Prešova, zajtra pallotín zo Smižian, v utorok redemptorista z Podolínca, v stredu salezián z Prešova. Podrobnosti sú na výveske.
 5. Vo štvrtok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec. Hlavným celebrantom svätej omše o 15:50 bude otec biskup Andrej Imrich.
 6. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Na tieto úmysly sa budeme u nás modliť v piatok počas svätých omší.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 8. V sobotu po svätej omši o 7:50 bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu a ctiteľov svätého Františka.
 9. V sobotu o 9:00 sa uskutoční v Diecéznom katechetickom úrade (Levočská 403, Spišská Nová Ves) kurz pre kantorov a organistov. Viac info na farnostlevoca.sk
 10. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej.
 11. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v gréckokatolíckom chráme adventný koncert kvarteta absolventov košického konzervatória.
 12. Povzbudzujeme deti, aby sa modlitbou posvätného ruženca zapojili do celoslovenskej výzvy misijného diela detí. Prihlásiť sa môžete na misijnezrnkolevoca@gmail.com Bližšie informácie sú misijnediela.sk
 13. Na stránke svetovednimladeze.sk bola spustená registrácia na svetové dni mládeže v Lisabone (1-6. august 2023). Kto sa ich chce zúčastniť s nami, nech si pri registrácii vyberie skupinu MINORITI. Bližšie informácie poskytne brat Tomáš M. Vlček osobne alebo na lisabon2023@minoriti.sk
 14. Minulú nedeľu sa v zbierke pre Spišskú katolícku charitu vyzbieralo 870 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 15. Povzbudzujeme zapojiť sa 5.-9.12. od 8:00 -15:00 do zbierky „VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“ vo Farskej Charite (Nám. M. Pavla 49). Vítané sú trvanlivé potraviny a drogéria. Sú určené pre rodiny v núdzi z našej farnosti.
 16. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Je vzadu na stolíku.
 17. V Levoči budú koledníci Dobrej noviny navštevovať domácnosti v pondelok 26. decembra od 13:30 do cca 17:30. Ak chcete koledníkov prijať, do 23. decembra sa zapíšte do zoznamu v sakristii Kostola Svätého Ducha (minoriti) alebo Baziliky sv. Jakuba.
 18. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Mikuláša, biskupa
  • v stredu spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
  • v sobotu spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Oznamy 1. adventná nedeľa (27.11.2022)

 1. Dnes je Prvá adventná nedeľa. Požehnanie adventných vencov bude u nás počas všetkých svätých omší.
 2. Dnešná zbierka je určená pre Spišskú katolícku charitu.
 3. Od pondelka do soboty budeme ranné sväté omše sláviť ako tzv. rorátne. Pondelok-piatok o 7:00 a v sobotu o 7:50.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 5. V utorok o 12:00 bude v Bazilike sv. Jakuba pohrebná sv. omša za zosnulého Jána Valka, emeritného veľvyslanca. Po sv. omši bude pochovaný na našom cintoríne.
 6. V utorok je sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 7. V utorok sa začína novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Od 15:00 sa budeme modlievať pred Najsvätejšou sviatosťou posvätný ruženec rozjímavým spôsobom. Počas svätých omší nám zasvätené osoby z nášho okolia priblížia mariánsku spiritualitu blízku ich charizme. Zároveň sa budeme venovať invokáciám Loretánskych litánií. Online vysielaniebude na levoca.minoriti.sk V utorok k nám príde minorita zo Spišského Štvrtku, v stredu dominikán z Košíc, vo štvrtok salezián z Popradu, v piatok jezuita z Prešova, v sobotu pallotín zo Smižian, v nedeľu františkán z Prešova. Podrobnosti sú na výveske.
 8. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 9. Od piatka do nedele pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov na víkendovú duchovnú obnovu do nášho kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Prihlásiť sa môžete mailom u brata Tomáša Vlčeka na adrese povolanie@minoriti.sk.
 10. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 11. Na budúcu nedeľu o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert zboru Chorus Minor.
 12. Na stránke svetovednimladeze.sk sa 30.11. spúšťa slovenská registrácia na svetové dni mládeže v Lisabone (1-6. august 2023). Kto by ich sa chcel zúčastniť spolu s bratmi minoritmi, môže si pri registrácii vybrať skupinu MINORITI. Bližšie informácie poskytne brat Tomáš M. Vlček na mailovej adrese lisabon2023@minoriti.sk
 13. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do zbierky darčekov pre seniorov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Podrobnosti sú na výveske.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v stredu sviatok sv. Ondreja, apoštola
  • v sobotu spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa neba i zeme (20.11.2022)

 1. Dnes je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V závere všetkých sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba bude táto modlitba po svätej omši o 10:00.

  Dnes je zároveň 37. Svetový deň mládeže.
 1. V pondelok slávime spomienku Obetovania preblahoslavenej Panny Márie. Na Mariánskej hore bude svätá omša o 16:00.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 4. Od piatka do nedele, ako aj na budúci týždeň od piatka do nedele bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Viac podobností je na výveske.
 5. V sobotu po svätej omši bude výmena oltárnych plachiet.
 6. V sobotu počas svätej omše o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba požehnanie adventných vencov. U nás bude požehnanie adventných vencov v nedeľu počas všetkých sv. omší.
 7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Spišskú katolícku charitu.
 8. Mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu do nášho levočského kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Začíname v piatok 2. decembra večer a končíme v nedeľu 4. decembra napoludnie. Prihlásiť sa môžete mailom u brata Tomáša Vlčeka na adrese povolanie@minoriti.sk.
 9. Prosíme mladých, ktorí by sa chceli spolu s nami, minoritmi, zúčastniť na svetových dňoch mládeže v Lisabone, aby sa nezáväzne prihlásili mailom na adrese lisabon2023@minoriti.sk. Oficiálna slovenská registrácia by mala byť spustená 30. novembra cez stránku svetovednimladeze.sk
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Obetovanie prebl. Panny Márie
  • v utorok spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
  • vo štvrtok spomienka sv. Andreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  • v piatok spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
  • v sobotu spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 33. nedeľa v období cez rok (13.11.2022)

 1. V tomto týždni pondelok až stredu budú večerné sv. omše v gymnaziálnom kostole.
 2. V utorok o 15:00 sa v Kine Úsmev Levoča uskutoční stretnutie Laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 3. V stredu o 19:00 bude v Kine Úsmev premietaný film s tematikou prenasledovania Cirkvi v období komunizmu s názvom Slobodní.
 4. Vo štvrtok je sviatok sv. Alžbety Uhorskej – patrónky Františkánskeho svetského rádu. Od 15:00 sa členovia tohto rádu budú modliť františkánsky ruženec pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.
 5. Vo štvrtok o 18:00 sú na sv. omšu pozvaní všetci birmovanci aj ich rodičia.
 6. Od štvrtka do nedele bude v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Víkendovka pre slobodných – podrobnosti na katRande.org
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 8. Od piatku do nedele bude v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Víkendový program pre manželské páry – organizovaný Hnutím kresťanských rodín na Slovensku. Viac informácií na plagáte na výveske.
 9. V sobotu po svätej omši o 6:30 začne v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony Spišskej diecézy. Odloženie Sviatosti bude o 18:30.
 10. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých v sobotu o 10:00 do Popradu. Súčasťou programu „Spoločne do Lisabonu… cez Poprad“ bude svätá omša, svedectvá, informácie a agapé najmä pre tých, ktorí by chceli putovať na Svetové dni mládeže v Lisabone začiatkom augusta 2023.
 11. Na budúcu nedeľu je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba bude táto modlitba po svätej omši o 10:00.
  Budúca nedeľa je zároveň 37. Svetovým dňom mládeže.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu
  • v utorok spomienka sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu

Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (6.11.2022)

 1. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností k Božiemu milosrdenstvu ešte dnes, zajtra a pozajtra vždy o 15:00.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 3. Vo štvrtok o 18:00 sú do Baziliky sv. Jakuba na svätú omšu s katechézou pre birmovancov pozvaní všetci birmovanci aj ich rodičia.
 4. V piatok o 19:00 bude v našom chráme stretnutie spoločenstva Pavol. Mons. Dušan Lukáč z Brezna bude hovoriť na tému: „Ako dať Bohu miesto, ktoré mu patrí“ (Lk 8, 4-21).
 5. V piatok, sobotu a nedeľu budú v Spišskej Kapitule odpustové slávnosti a pamätný deň narodenia bp. Jána Vojtaššáka. Bližšie informácie sú na výveske.
 6. Víkendový program pre manželské páry – Originálne manželské rekolekcie, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku bude 18.-20. novembra v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Ďalšie informácie sú na výveske.
 7. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, člena 1. rádu
  • v stredu sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky
  • vo štvrtok spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
  • v piatok sviatok sv. Martina z Tours, biskupa, patróna našej diecézy
  • v sobotu spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Oznamy 31. nedeľa v období cez rok (30.10.2022)

 1. Dnes spovedáme pol hodiny pred každou svätou omšou. Na Mariánskej hore bude o 14:00 posvätný ruženec, o 14:30 záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás ešte dnes a zajtra o 15:00; v Bazilike sv. Jakuba dnes o 18:40, zajtra o 18:00.
 3. V pondelok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 9:00.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok od 14:00, v utorok pol hodiny pred každou svätou omšou, v stredu, štvrtok a piatok od 15:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať v pondelok od 17:00, v utorok počas a medzi sv. omšami, v stredu pol hodiny pred sv. omšami a večer od 17:00, vo štvrtok a piatok pol hodiny pred sv. omšami. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 5. V utorok je slávnosť Všetkých svätých. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu: v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00, 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00, 11:00 a 16:00. Spovedať budeme v našom chráme pol hodiny pred každou svätou omšou.
 6. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností k Božiemu milosrdenstvu od utorka do budúceho utorka o 15:00.
 7. V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, u nás o 7:00 a 15:50; na cintoríne v  Dome smútku o 14:00.
  V tento deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v  očistci pri návšteve kostola. Je potrebné pomodliť sa Otčenáš a Verím v  Boha, ako aj splniť podmienky: modlitba na úmysel Svätého Otca; svätá spoveď, sväté prijímanie a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
  Od 1. do 8.11. tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.
 8. Od piatka do nedele bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín. Podobnosti sú na výveske.
 9. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 10. Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1000€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 11. Pri vchode kostola Vám ponúkneme sviecu za nenarodené deti. Jej cena bude 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 12. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť Všetkých svätých
  • v stredu Spomienka na všetkých verných zosnulých
  • vo štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • v piatok spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Oznamy 30. nedeľa v období cez rok (23.10.2022)

 1. Dnes je Misijná nedeľa. Zbierka počas svätých omší je tento rok venovaná predovšetkým farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Tento týždeň sa uskutoční GODZONE Tour 2022 s heslom „Nevzdávaj to“. Ak by niekto hľadal partiu, tak brat Tomáš a mladí so spoločenstva EDEN sa chystajú vo štvrtok do Prešova. Bližšie informácie u brata Tomáša a na webe tour.godzone.sk.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 pozývame Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie na formačné stretnutie.
 6. Na budúcu nedeľu sa mení čas – o 3:00 na 2:00. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou. Na Mariánskej hore bude o 14:00 posvätný ruženec, o 14:30 záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
 7. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností od 1. do 8.11. o 15:00.
 8. 4. – 6. novembra bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín. Viac podobností je na výveske.
 9. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule
  • v piatok sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Oznamy

 1. Dnes si púť na Mariánsku horu vykonajú Rytieri Nepoškvrnenej. O 14:00 bude posvätný ruženec, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. V utorok o 18:00 sa deti našej farnosti v Bazilike sv. Jakuba zapoja do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 pozývame na nácvik zboru pre detské sväté omše.
 5. V rámci prípravy na sviatosť birmovania budú každý štvrtok o 18:00 sv. omše s príhovorom pre birmovancov. Tento štvrtok bude po sv. omši krátke stretnutie s uvedením informácií k celoročnej príprave. Účasť všetkých birmovancov je nutná. Prosíme aj rodičov birmovancov, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II.
 8. V sobotu Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup na Veľké Hincovo pleso. Podrobnosti sú na komisia.sk aj na výveske.
 9. Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Zbierka počas svätých omší bude tento rok venovaná predovšetkým farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
  • v utorok sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (9.10.2022)

 1. Dnes o 10:30 bude v Levočskej Doline odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Na Mariánsku horu si vykonajú púť bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude ruženec, o 14:30 svätá omša.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Od pondelka do štvrtka budú sv. omše o 18:00 v gymnaziálnom kostole.
 4. Vo štvrtok o 16:30 pozývame na nácvik zboru pre detské sväté omše.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. Na budúcu nedeľu si púť na Mariánsku horu vykonajú Rytieri Nepoškvrnenej. O 14:00 bude posvätný ruženec, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 7. Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ako aj tercie a kvarty gymnázií a ostatní záujemci o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť prihlášku na farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie. Prihlášky je potrebné odovzdať do 16. októbra v sakristiách kostolov alebo na farskom úrade.
 8. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup na Veľké Hincovo pleso v sobotu 22.októbra 2022. Podrobnosti sú na komisia.sk aj na výveske.
 9. Povzbudzujeme mladých od 19 do 30 rokov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel. Ďalšie podobností sú na výveske.
 10. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka každý deň hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 11. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Jána XXIII., pápeža, člena 3. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi

Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (2.10.2022)

 1. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. V pondelok po svätej omši o 15:50 pozývame na Tranzitus – oslavu prechodu sv. Františka do neba.
 4. V utorok je slávnosť svätého Františka, zakladateľa troch františkánskych rádov. Sväté omše budú ako zvyčajne – o 7:00 a 15:50. Od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec. O 8:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša pre Gymnázium sv. Františka.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 6. Vo štvrtok o 16:30 pozývame na nácvik zboru pre detské sväté omše.
 7. V piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 16:00 a v Levočskej Doline o 17:00.
 8. V sobotu svätou omšou o 7:50 začína v našom chráme 22. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Pokračovať bude v južnom krídle nášho kláštora. Jeho témou je: Žite naplno s Bohom. Hosťkou bude Katarína Ralbovská z Chorvátska. Na záver, cca o 17:00, bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 9. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude v Levočskej Doline odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Na Mariánsku horu si vykonajú púť bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude ruženec, o 14:30 svätá omša.
 10. Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ako aj tercie a kvarty gymnázií a ostatní záujemci o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť prihlášku na farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie. Prihlášky je potrebné odovzdať do 16. októbra v sakristiách kostolov alebo na farskom úrade.
 11. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup na Veľké Hincovo pleso v sobotu 22.októbra 2022. Podrobnosti sú na komisia.sk aj na výveske.
 12. Povzbudzujeme mladých od 19 do 30 rokov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel. Ďalšie podobností sú na výveske.
 13. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka každý deň hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť svätého Františka, diakona, zakladateľa troch rádov
  • v stredu spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • v piatok spomienka Ružencovej Panny Márie