Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy Nedeľa Božieho slova (23.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. Dnes je Nedeľa Božieho slova. O 15:00 pozývame na Biblickú hodinu.
 8. Dnes pri vchode kostola môžete finančne prispieť na rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli Ados – Charita Levoča. Za milodar si môžete vybrať z ich darčekových predmetov. Rekonštrukciu môžete podporiť aj modlitbou, prípadne vkladom na účet:  SK28 0200 0000 0000 2963 4592, variabilný symbol 1010100.
 9. V utorok je sviatok Obrátenia sv. Pavla, ktorým sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na ekumenickú bohoslužbu, ktorú budeme vysielať na levoca.minoriti.sk Za jednotu kresťanov sa u nás spoločne modlíme aj posvätný ruženec – v nedeľu pol hodiny pred sv. omšami, v týždni od 15:15.
 10. V stredu má naša farnosť duchovný most s kňazským seminárom. Pamätajme na seminaristov vo svojich modlitbách. Zároveň v tento deň o 16:00 bude v bazilike na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti 38. výročia povýšenia pútnického kostola na Baziliku menšiu.
 11. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 12. Povzbudzujeme tých, ktorí by sa chceli angažovať v aranžovaní kvetov v našom kostole, aby sa prihlásili v sakristii.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
  • v piatok spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v sobotu spomienka bl. Františka Zirana, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Oznamy 2. nedeľa v období cez rok (16.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. V utorok sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 15:00 Vás pozývame na ekumenickú bohoslužbu za jednotu kresťanov v evanjelickom kostole. V našom chráme sa na tento úmysel sa budeme modliť počas celého týždňa posvätný ruženec od 15:15, v sobotu od 7:15, v nedeľu pol hodiny pred sv. omšami.
 8. Vo štvrtok Vás pozývame na Diecéznu školu viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o žalmoch.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 10. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.
 11. Levočská charita na budúcu nedeľu bude ponúkať hromničné sviece, hrnčeky, zápisníky, perá, pečený čaj, muffiny a iné výrobky so značkou charity v cene dobrovoľného príspevku. Ich kúpou podporíte rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli. Tento zámer môžete podporiť modlitbou, milodarom do označených pokladničiek, prípadne vkladom na ich účet:  SK28 0200 0000 0000 2963 4592, variabilný symbol 1010100.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Antona, opáta
  • vo štvrtok spomienka bl. Jána Krstiteľa Triquerie, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Oznamy Nedeľa Krstu Krista Pána (9.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. Dnes je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí Vianočné obdobie.
 8. Vo štvrtok po rannej sv. omši bude v Bazilike sv. Jakuba vyložená Sviatosť oltárna a o 17:30 bude jej odloženie s krátkou pobožnosťou. Následne o 18:00 bude sv. omša s katechézou pre birmovancov.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 10. V piatok o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.

Oznamy Druhá nedeľa po narodení Pána (2.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba:
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00, 11:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 6. V stredu po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. Vo štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Všetky sv. omše budú ako v nedeľu. U nás počas všetkých svätých omší bude požehnanie vody, kriedy a kadidla. V Bazilike sv. Jakuba bude požehnanie Trojkráľovej vody v stredu úvode sv. omše o 18:00.
 8. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu a v piatok od 15:00 do 15:45, vo štvrtok pol hodiny pred každou sv. omšou. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 9. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 10. Na budúcu nedeľu bude sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa ukončí Vianočné obdobie.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
  • vo štvrtok slávnosť Zjavenia Pána
  • v nedeľu sviatok Krstu Krista Pána

Oznamy

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu.
 2. Poriadok sv. omší:
 • u nás:
  • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
  • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
  • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
 • v Bazilike sv. Jakuba
  • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
  • v sobotu o 6:30, 18:00, 19:00 (večerné – s platnosťou na nedeľu);
  • v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
 • v Bazilike na Mariánskej hore v nedeľu o 7:00;
 • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00, 11:00.

Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00, dnes aj o 16:00.

Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.

Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.

 1. Dnes je Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Počas všetkých svätých omší bude obnova manželských sľubov. Počas sv. omše o 16:00 br. Lucián M. Bogucki požehná zreštaurovaný oltár sv. Anny.
 2. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 3. V piatok bude sv. omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou u nás o 15:50, v Bazilike sv. Jakuba o 18:00. O 24:00 bude sv. omša na Mariánskej hore.
 4. V sobotu slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. O 15:00 bude v našom kostole pobožnosť k Duchu Svätému na začiatku Nového roka.
 5. V sobotu sa začne používať nové slovenské vydanie Rímskeho misála.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na výzdobe kostola pred sviatkami – mužom z Domu sv. Františka za prípravu vianočných stromčekov; ženám za prípravu oltárnych plachiet, ako aj za kvetinovú výzdobu.
 7. Liturgický kalendár
  1. v pondelok sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
  2. v utorok sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
  3. v sobotu slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Oznamy

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 18:00, 19:00 (večerné – s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00, 11:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 5. Dnes je hlavná vianočná sv. spoveď – u nás v čase 14:00 – 18:00; v Bazilike sv. Jakuba: 14:00 – 20:00; v gymnaziálnom kostole 14:00 – 17:00.
 6. Vo štvrtok na sv. omšu o 15:50 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Do Baziliky sv. Jakuba Betlehemské svetlo prinesú na svätú omšu o 18:00.
 7. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 8. V piatok je Štedrý deň. O 16.00 bude v Bazilike sv. Jakuba svätá omša na Vigíliu Narodenia Pána pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18.00 zasadnime celá farnosť, ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2, 1-14). V noci Narodenia Pána budú u nás sväté omše o 20.00 – najmä pre rodiny s deťmi, o 22.00 a o 24.00. V Bazilike sv. Jakuba o 22.00 a 24.00; v gymnaziálnom kostole o 22:00.
 9. V sobotu je Slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše budú takmer ako v nedeľu – o 9:00, 11:00, 16:00 a o 17:00, nakoľko o 18:30 bude v našom kostole koncert kolied v podaní Mareka Gernáta, Anny Servickej a Petra Stašáka. Vzhľadom na protipandemické opatrenia zúčastniť sa ho budú môcť len pozvaní hostia. V priamom prenose sa bude dať sledovať na cez YouTube. Odkaz zverejníme na našej webstránke.
  V Bazilike sv. Jakuba, na Mariánskej hore aj v gymnaziálnom kostole budú v sobotu sv. omše ako v nedeľu okrem sv. omše o 6:00.
 10. Na budúcu nedeľu bude Nedeľa Svätej rodiny. Počas všetkých svätých omší bude obnova manželských sľubov. Počas sv. omše o 16:00 br. Lucián M. Bogucki požehná zreštaurovaný oltár sv. Anny.
 11. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili upratovania kostola pred sviatkami.

OZNAMY Tretia adventná nedeľa (12.12.2021)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu.
  Poriadok sv. omší: u nás: v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, 18:00; v sobotu o 6:30, 18:00, 19:00 (večerné – s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00; v Bazilike na Mariánskej hore v nedeľu o 7:00; v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00, 11:00.
  Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
  Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
  Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 2. Od pondelka do štvrtka budú mať sv. omše o 7:00 mariánsky, rorátny charakter.
 3. Od pondelka do piatku budeme spovedať v kostole od 15:15 do 15:45.
 4. V piatok po rannej sv. omši bude upratovanie kostola pred sviatkami. Poklona Sviatosti oltárnej začne približne o 11:00.
 5. Na budúcu nedeľu bude hlavná vianočná sv. spoveď – u nás v čase 14:00 – 18:00; v Bazilike sv. Jakuba: 14:00 – 20:00; v gymnaziálnom kostole 14:00 – 17:00.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
  • v utorok spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy Druhá adventná nedeľa (5.12.2021)

 1. Kvôli protipandemickým opatreniam nie je možná účasť veriacich na sv. omšiach. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
  Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
  Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 2. Aj v tomto týždni budeme spovedať v kostole od pondelka do piatku od 14:00 do 15:45.
 3. Do utorka prebieha novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panne Márii. Počas svätých omší sa my, kňazi z Levoče, venujeme slovám Panny Márie zachyteným vo Svätom písme. Pred sv. omšami (od 15:00) sa modlíme posvätný ruženec, ktorý je tiež vysielaný na levoca.minoriti.sk Podrobnosti sú na výveske a na našej web-stránke.
 4. V stredu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude otec biskup Andrej Imrich. Od 15.00 sa budeme modliť rozjímavý biblický ruženec.
 5. V piatok a v sobotu sú zimné kantrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v sobotu budeme sláviť svätú omšu za upevnenie rodín.
 6. Počas adventného obdobia si deti môžu vypočuť audiokatechézy na farnostlevoca.sk v sekcii „Deti a mládež“. Birmovanci si nájdu katechézy v sekcii „Birmovka 2022“.
 7. Počas uplynulého týždňa sa do pokladničky pri vchode do kostola vyzbieralo na Spišskú katolícku charitu 325 Eur. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 8. Od pondelka do piatku farská charita organizuje zbierku Vianočné farské „kilo“. Viacdetné rodiny či odkázaných na pomoc v našej farnosti môžete podporiť prinesením trvanlivých potravín a drogérie od 8:00 do 12:00 do charity (Námestie Majstra Pavla 49), od 12:00 do 15:00 do KASY pri Bazilike sv. Jakuba.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Mikuláša, biskupa
  • v utorok spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
  • v piatok spomienka prebl. Panny Márie Loretánskej

Oznamy 1. adventná nedeľa (28.11.2021)

 1. Kvôli protipandemickým opatreniam nie je možná účasť veriacich na sv. omšiach. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
  Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší, požehnanie adventných vencov, a pod.
  Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50.
 2. Dnes sa mala konať zbierka na Spišskú katolícku charitu. Na tento účel môžete počas celého týždňa finančne prispieť do označenej pokladničky pri vchode do kostola, prípadne priamo na účet charity: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
 3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme v pondelok až v piatok od 14:00 do 15:45. Chorých, ktorí o to prejavia záujem, navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V pondelok sa začína novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panne Márii. Počas svätých omší sa my, kňazi z Levoče, budeme venovať slovám Panny Márie zachyteným vo Svätom písme. Pred sv. omšami sa budeme modliť posvätný ruženec, ktorý tiež budeme vysielať na levoca.minoriti.sk Podrobnosti sú na výveske.
 5. Počas adventného obdobia si deti môžu vypočuť audiokatechézy na farnostlevoca.sk v sekcii „Deti a mládež“. Birmovanci si nájdu katechézy v sekcii „Birmovka 2022“.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v utorok sviatok sv. Ondreja, apoštola
  • v piatok spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa (21.11.2021)

 1. Dnes je slávnosť Krista Kráľa. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu umožňujúcu získať plnomocné odpustky.
 2. V týchto dňoch prebieha v našom kláštore vizitácia vikára generálneho ministra nášho rádu. Vizitátor, O. Ján Maciejowski sa nám prihovorí počas sv. omše o 9:00 hod.
 3. Od pondelka nás budú zaväzovať sprísnené protipandemické podmienky. Bohoslužieb sa budú môcť zúčastniť len kompletne zaočkovaní ľudia a tí, čo prekonali ochorenie Covid-19. Maximálny počet bude 50 osôb. Naďalej je potrebný zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
  Poklona Sviatosti oltárnej bude ako doteraz pondelok – piatok od 7:30 do 15:50.
 4. V stredu bude tzv. Červená streda– iniciatíva, ktorá poukazuje na prenasledovanie veriacich. Na celom svete je približne 340 miliónov ľudí, ktorí sú v ohrození života alebo nejakým spôsobom trpia pre svoju vieru v Krista. Ich počet z roka na rok narastá. Pamätajme na prenasledovaných kresťanov vo svojich modlitbách. Pozývame Vás zapojiť sa do kampane Mladí prenasledovaným na facebookovom kanáli Centra Premeny facebook.com/dcmPremeny/ kde každý deň zverejňujú o.i. príbehy a svedectvá kresťanských hrdinov.
 5. V bazilike sv. Jakuba bude vo štvrtok sv. omša o 17:00 pre všetkých, o 18:00 spojená s katechézou pre birmovancov; v piatok o 17:00 pre všetkých, o 18:00 spojená s katechézou pre deti.
 6. V piatok po rannej svätej omši bude u nás výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 11:00. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o poupratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 7. Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. U nás počas všetkých sv. omší bude požehnanie adventných vencov. V Bazilike bude toto požehnanie v sobotu počas sv. omše o 18:00 a 19:00.
 8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Spišskú katolícku charitu.
 9. Poriadok nedeľných svätých omší od budúcej nedele: v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 10. Vzadu na stolíku Vám ponúkame Minoritský list, ako aj minoritský kalendár na rok 2022. Odporúčaná cena kalendára je 4 €. Jeho kúpou podporíte nutnú rozsiahlu rekonštrukciu Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sv. Cecílie, panny a mučenice
  • v stredu spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  • vo štvrtok sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
  • v piatok spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, člena 1. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza, člena 1. rádu