Kategória: Oznamy minoritského kostola

12. Nedeľa v období cez rok (23.6.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa – sväté omše
   • v našom kostole: 7:00 a 15:50
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00
  • v piatok spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • v sobotu slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok – sväté omše
   • v našom kostole o 7:50
   • v nemocničnej kaplnke o 9:30
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:30, 8:00, 19:00
   • na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 3. V pondelok, na slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa, sa v našom levočskom kláštore uskutoční Deň kustódie – stretnutie všetkých bratov minoritov pôsobiacich na Slovensku. Zároveň v tento deň náš kustód, brat Martin M. Kollár, oslávi svoje päťdesiate narodeniny. O 7:00 ráno budeme v našom kostole spolu s otcom biskupom Františkom Trstenským sláviť svätú omšu. O 6:30 sa v kostole zídeme na modlitbu ranných chvál. Srdečne Vás všetkých pozývame!
 4. V štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej
 5. V piatok oslávime výročie posvätenia nášho kostola. Po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 6. Od piatku do nedele sa v Kostole sv. Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove budú konať spoločné modlitby matiek. Program nájdete na výveske.
 7. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 8. Oznamy farského kostola
  • Vo štvrtok od 8.00 hodiny sa na Mariánskej hore začne príprava baziliky, pútnického domu a areálu na blížiacu sa hlavnú púť. Budeme veľmi radi za vašu pomoc.
  • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po sv. omši bude adorácia s poďakovaním za školský rok.
  • V piatok je záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19.:00 v Bazilike sv. Jakuba.
  • Na budúcu nedeľu 30.6.2023 bude pri všetkých svätých omšiach Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  • Budúcou nedeľou začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Sv. spoveď od 13:00 v pútnickom dome a sv. omša o 14:30.

Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo.

Biskup František Trstenský

  11. Nedeľa v období cez rok (16.6.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v piatok spomienka Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
   • v sobotu ľubovoľná spomienka Sv. Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
  2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  3. V pondelok 17. júna si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna.
  4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu. O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
  5. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
  6. Oznamy farského kostola

  10. Nedeľa v období cez rok (9.6.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v utorok spomienka sv. Barnabáša, apoštola
   • vo štvrtok sviatok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu sv. Františka
  2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  3. V utorok pokračuje Veľká novénapred sviatkom sv. Antona Paduánskeho. Vo štvrtok oslávime samotný sviatok sv. Antona. Pozvanie na svätú omšu o 15:50 prijal náš spolubrat páter Peter Gallik.
  4. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
  5. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
  6. Už teraz vás pozývame na štvrtý Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. septembra 2024 v Košiciach. V mene organizátorov prosíme o duchovnú, finančnú i dobrovoľnícku pomoc pri príprave tejto akcie. Bližšie informácie nájdete na výveske a na stránke www.pochodzazivot.sk.
  7. Oznamy farského kostola
   1. Večerné sv. omše v tomto týždni v po. – št. budú v Gymnaziálnom kostole o 19:00.
   2. V piatok o 14:00 sa u sestier v kláštore uskutoční stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľ.

  9. Nedeľa v období cez rok (2.6.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
   • v stredu spomienka Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
   • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
   • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
  2. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
   1. v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00.
   2. v Bazilike sv. Jakuba: polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok od 18:00, v piatok od 17:00.
   Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia;
  3. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  4. V utorok pokračuje Veľká novénapred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
  6. V mesiaci máj sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 90 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
  7. Oznamy farského kostola
   • Vo štvrtok o 17:45 pozývame do Baziliky sv. Jakuba na adoráciu, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
   • V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00 a 18:00. V závere sv. omše o 18:00 bude odprosujúca pobožnosť. Upozorňujeme, že v piatok večer bude sv. omša o 18:00.
   • V piatok bude na Mariánskej hore štafetová modlitba za posvätenie kňazov. Modlitba bolestného ruženca začne o 19:45 a po modlitbe sv. ruženca bude slávnostná sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
   • V piatok o 20:00 bude v Bazilike sv. Jakuba spevácke vystúpenie polyfonického mužského zboru – Brigata Alpina Cadore. Na tento koncert ste srdečne pozvaní. Vstup na koncert je zdarma.
   • V sobotu 10:00 bude svätá omša na Mariánskej hore.
   • Na budúcu nedeľu budú pri sv. omši o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba liturgickým obradom ustanovení siedmi noví mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania: Jozef Kvasňák, Ján Petrek, Rastislav Pomikala, Lukáš Sečka, Miroslav Strážik, Štefan Žifčák a Martin Žifčák. Všetci menovaní absolvovali formačný kurz mimoriadnych vysluhovateľov a následne dostali biskupské poverenie vykonávať túto službu vo farnosti Levoča. Ich služba je v našej farnosti veľmi potrebná, preto sme radi, že od budúcej nedele nám budú pomáhať pri rozdávaní sv. prijímania pri sv. omšiach v našich kostoloch.

  Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (26.5.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
    • sväté omše u nás: 7:00, 16:00 (s procesiou po 4 oltárikoch).
    • vo farskom kostole: 6:00, 8:00, 19:00
    • na Mariánskej hore: 16:00
   • v sobotu spomienka sv. Justína, mučeníka
  1. Májové/júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  2. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  3. V nedeľu 8. septembra sa uskutoční „farský deň“ Deň kresťanskej rodiny, ktorý je stretnutím všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta, je stretnutím mladších i starších, veriacich i hľadajúcich. Ak má niekto záujem zapojiť sa do organizácie, prvé stretnutie bude v utorok o 17:00 v pastoračnej miestnosti na fare.
  4. V stredu po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
  5. Vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, pozývame na záver svätej omše o 16:00 na eucharistickú procesiu. Deti prosíme, aby počas procesie pred Sviatosťou Oltárnou sypali lupienky kvetov.
  6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu. O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
  7. Deti staršie ako 12 rokov (vrátane) pozývame na eRko víkendovku, ktorá sa uskutoční 8.-9. júna 2024 v Misijnom dome v Bijacovciach. Prihlášku spolu s bližšími informáciami si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
  8. Pozvánky pre mladých vo veku od 15 do 25 rokov:
   1. Od 30. júna do 4. júla budeme bicyklami (čiastočne autom) putovať po stopách Božieho služobníka br. Štefana Iglódyho OFMConv. Putovanie bude spojené s fotografovaním (u niektorých v dobovom oblečení) na Slovensku a v Maďarsku na miestach spojených so životom a smrťou brata Štefana. Ubytovaní budeme v kláštore minoritov v Brehove.
   2. V dňoch 8. až 13. júla sa uskutočnia ďalšie Prázdniny u minoritov v Levoči. Dopoludnia pracujeme v kláštore a popoludní chodíme na výlety do okolia. Viac informácií o oboch akciách nájdete na našej webstránke www.minoriti.sk.
  9. Miništrantov vo veku 8 – 15 rokov pozývame v dňoch 12. – 17. augusta na tábor do nášho kláštora v Brehove. Viac informácií nájdete na výveske.
  10. Oznamy farského kostola
   • V utorok v Bazilike sv. Jakuba budeme sláviť výročie posviacky obnovenej baziliky. Bazilika bola posvätená a oltár bol konsekrovaný v roku 2016.
   • V piatok 31.5.2024 o 16:00 bude sv. omša na Mariánskej hore.
   • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
   • V sobotu v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9:30.
   • Na budúcu nedeľu požehnáme obnovený kríž Za huru na Závade. Sv. omša na Závade bude o 8:00 a po sv. omši pôjdeme v sprievode ku krížu.
   • Vyhlásenie KBS k európskym voľbám:

  „My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

  Oznamy Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (19.5.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v pondelok Svätodušný pondelok
   • v štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
   • v piatok sviatok Výročia posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
   • budúca nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice
  1. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  2. Pri príležitosti dnešnej odpustovej slávnosti vás v prípade priaznivého počasia dnes popoludní od 15:00 do 17:00 pozývame na grilovačku na dvore nášho kláštora. Pripravený bude aj program pre deti.
  3. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
  5. Od piatku do nedele sa na Spišskej Kapitule uskutoční 11. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke spisskyjeruzalem.sk.
  6. v dňoch od 2. do 8. júna 2024 uskutočnia biskupi Slovenska návštevu Ad limina apostolorum v Ríme. Takáto návšteva sa koná každých päť rokov. Na jednotlivých sekciách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave cirkvi na Slovensku. Súčasťou návštevy bude i spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom na osobnej audiencii v piatok 7. júna 2024. Keďže biskupi nás prosia o modlitbu, v sobotu začneme 9-dňovú duchovnú prípravu na túto udalosť.
  7. Oznamy farského kostola
   • V pondelok po Zoslaní Ducha Svätého budeme ráno v Bazilike sv. Jakuba sláviť Svätodušný pondelok. V tento deň večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba bude s formulárom Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 16:00. V Závade bude sv. omša o 17:00 a v Levočskej Doline o 18:00.
   • Na budúcu nedeľu si na Mariánsku horu vykonajú púť členovia nášho ružencového bratstva. Púť sa začne modlitbou posv. ruženca o 14:00, pokračuje Mariánskou pobožnosťou a po tom bude sv. omša.
   • Na 8. septembra organizujeme „farský deň“ Deň kresťanskej rodiny, ktorý je stretnutím všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta, je stretnutím mladších i starších, veriacich i hľadajúcich. Ak má niekto záujem zapojiť sa do organizácie, prvé stretnutie bude 28. mája o 17:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

  Oznamy 7. Veľkonočná nedeľa (12.5.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka Panny Márie Fatimskej
   • v utorok sviatok sv. Mateja, apoštola
   • v stredu spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka
   • v štvrtok spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
   • v piatok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka
   • v sobotu spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka
  1. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  2. Dnes a zajtra sa pod záštitou Rytierstva Nepoškvrnenej uskutoční na Mariánskej hore Fatimský deň. Program začne o 15:00 slávnostnou procesiou od minoritského kostola. O 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup Ján Kuboš. O 20:00 začne 24-hodinový ruženec za Slovensko. Zajtra o 17:00 bude na Mariánskej hore slúžiť svätú omšu otec biskup František Trstenský. Celý program nájdete na výveske.
  3. V pondelok sa pod záštitou Rodinného spoločenstva FATIMA uskutoční Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Zapojiť sa možno spoločnou modlitbou posvätného ruženca, adoráciou alebo zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Viac informácií na výveske.
  4. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  5. V piatok po rannej svätej omši sa uskutoční výmena oltárnych plachiet, preto adorácia Sviatosti Oltárnej začne neskôr.
  6. V piatok 17. mája si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna. O 15:15 sa v našom kostole budeme modliť cestu svetla, ktorá je veľkonočným pokračovaním krížovej cesty.
  7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
  8. V sobotu o 21:00 vás pozývame do Baziliky sv. Jakuba na spoločnú vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
  9. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kazateľom na svätých omšiach o 9:00 a 11:00 bude o. Ján Dubecký, rodák z Levoče, v súčasnosti kaplán Horskej záchrannej služby. Popoludní od 15:00 do 17:00 pozývame na grilovačku na dvore nášho kláštora. Pripravený bude aj program pre deti.
  10. Oznamy farského kostola
   • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
   • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
   • V stredu 15.5.2024 bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci večnej poklony v Spišskej diecéze. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude po rannej sv. omši a odloženie s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním o 18:30.
   • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po sv. omši bude moderovaná adorácia s Eucharistickým požehnaním.
   • V sobotu 18.5.2024 o 13:00 bude na Mariánskej hore slávená sv. omša v rámci aktivity Beh na Levočskú horu. Ide o charitatívnu akciu na pomoc z malému dieťaťu Katke z Lieskovan, ktorá sa narodila s ochrnutou rukou. Absolvovala operáciu vo Viedni, čo jej veľmi pomohlo, ale teraz potrebuje rehabilitácie. Viac informácií nájdete na plagátoch na výveskách.
   • Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  Oznamy 6. Veľkonočná nedeľa (5.5.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v stredu spomienka Panny Márie, Matky a Sprostredkovateľky milostí
   • v štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Keďže je to prikázaný sviatok, sväté omše budú nasledovne:
    • v našom kostole: o 7:00 a 16:00;
    • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00;
    • na Mariánskej hore: o 16:00.
  2. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  3. Tento týždeň sú prosebné dni za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v pondelok: vo farskom kostole o 5:45, v našom kostole o 15:50.
  4. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  5. Vo štvrtok sa v Poprade uskutoční Carlova kvapka krvi. Viac informácií na výveske.
  6. V piatok sa začneme modliť novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
  7. V piatok o 19:00 sa v našom kostole uskutoční otvorené stretnutie Spoločenstva Pavol. Na tému „Obnova v Duchu Svätom a Katolícka cirkev“ bude rozprávať o. Andrej Chrvala.
  8. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej. Pozývame aj na stretnutie františkánskych terciárov.
  9. V sobotu 11. mája sa na Mariánskej hore bude konať Misijná púť detí. Na svätej omši o 12:30 s otcom biskupom Františkom Trstenským budú spievať levočskí eRkári. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť, pozývame na posledný nácvik do spevokolne na fare v piatok 10. mája o 17:00. Nácvik bude trvať približne 1 hodinu.
  10. Na budúcu nedeľu a pondelok sa pod záštitou Rytierstva Nepoškvrnenej uskutoční na Mariánskej hore Fatimský deň. Program začne o 15:00 slávnostnou procesiou od minoritského kostola na Mariánsku horu. O 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup Ján Kuboš. O 20:00 začne 24-hodinový ruženec za Slovensko. V pondelok o 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup František Trstenský. Celý program nájdete na výveske.
  11. V mesiaci apríl sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 210 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
  12. Oznamy farského kostola
   • V nedeľu 12.5.2024 o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
   • Príprava na slávnosť 1. svätého prijímania bude počas tohto týždňa v utorok a stredu o 17:00 v Bazilike sv. Jakuba. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 14:00 do 16:00. Rodičia sa môžu vyspovedať aj počas týždňa pred svätými omšami.
   • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

  Oznamy 5. Veľkonočná nedeľa (28.4.2024)

  1. Liturgický kalendár
   ◦ v pondelok sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
   ◦ v stredu spomienka sv. Jozefa, robotníka
   ◦ v štvrtok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
   ◦ v piatok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
   ◦ v sobotu spomienka sv. Floriána, mučeníka
  2. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
   ◦ v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00.
   ◦ v Bazilike sv. Jakuba: polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 18:00.
   Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia;
  3. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  4. Od stredy sa začíname modliť májové pobožnosti:
   ◦ V našom kostole v sobotu po rannej svätej omši a ostatné dni o 15:30.
   ◦ Vo farskom kostole počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50.
   ◦ Na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
  5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
  6. V piatok o 17:00 vás pozývame do Mestského divadla v Levoči na diskusiu s psychologičkou Janou Bieščad Vindišovou o problémoch ľudí dnešnej doby. Hlavnou témou bude čoraz rozšírenejšia nechuť mladých ľudí žiť. Vstup je zdarma.
  7. Účastníkom púte Rádia Lumen do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. mája, oznamujeme, že
   • autobus organizovaný bratmi minoritmi odchádza o 4:00 zo zastávky „Prešovská“ (smer Spišský Štvrtok). Návrat vo večerných hodinách.
   • autobus organizovaný farnosťou odchádza o 4:45 z Námestia Majstra Pavla, od sochy Ľudovíta Štúra, s ďalším možným nástupom na autobusovej stanici.
  8. V sobotu 11. mája sa na Mariánskej hore bude konať Misijná púť detí. Na svätej omši o 12:30 budú spievať levočskí eRkári. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť, pozývame na tri nácviky. Prvý bude tento piatok o 17:00 v spevokolni na fare. Druhý nácvik bude v sobotu o 17:00. A posledný nácvik bude v piatok 10. mája o 17:00. Nácviky budú trvať približne 1 hodinu.
  9. Pri vchode do kostola sme umiestnili platobný terminál, pomocou ktorého nás môžete podporiť aj bezhotovostne. Na požiadanie vieme vystaviť doklad o platbe, prípadne platbu vrátiť.
  10. Oznamy farského kostola
   • Vo štvrtok o 17:45 pozývame do Baziliky sv. Jakuba na adoráciu, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
   • V sobotu o 9:30 bude v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore fatimská sobota.
   • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
   • V dňoch 5. – 7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra – jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.

  Oznamy 4. Veľkonočná nedeľa (21.4.2024)

  1. Dnešnú nedeľu vás pozývame na Deň otvorených dverí:
   1. v našom kláštore v Levoči od 14:00 do 16:00.
   2. v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Program nájdete na výveske.
  2. V utorok oslávi meniny pápež František. Spomeňme si na neho v našich modlitibách. Jeho krstným patrónom je svätý Juraj (po španielsky Jorge [Chorche]).
  3. V utorok pokračujeme vo Veľkej novéne pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
  4. V stredu si pripomenieme 385. výročie vstupu brata Štefana Iglódyho do nášho rádu. O 19:00 môžete na našom YouTube kanáli (youtube.com/@reholaminoritov) sledovať online premiéru dokumentárneho filmu brat Štefan.
  5. V piatok po svätej omši o 15:50 sa v kostole uskutoční mládežnícka adorácia a v miestnosti oproti sakristii stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
  6. V sobotu sa uskutoční eRko výlet do Starého Smokovca. Deti navštívia zábavnú galériu Tricklandia a Krížovú cestu na Peknú vyhliadku. Cena 17€. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z našej stránky.
  7. V sobotu 4. mája sa uskutoční už tradičná púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorej sa zúčastní aj náš otec biskup František Trstenský. Z Levoče pripravujeme dva autobusy:
   1. Sestry vykupiteľky v spolupráci s farnosťou Levoča – prihlásiť sa môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba do 28. apríla.
   2. Bratia minoriti v spolupráci s farnosťou Spišský Štvrtok – prihlásiť sa môžete v sakristii minoritského kostola alebo na t. č. 0902 122 985.
  8. Otec biskup František informuje o výške zbierok, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v našej Spišskej diecéze a zároveň ďakuje za vašu štedrosť:
   1. zbierka „Boží hrob“: 209 844,95 €
   2. zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom: 115 780,20 €
  9. Liturgický kalendár
   1. v utorok spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
   2. v stredu spomienka sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, člena nášho rádu
   3. v štvrtok sviatok sv. Marka, evanjelistu
  10. Oznamy farského kostola
   • V sobotu, 27. apríla 2024, sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Začiatok o 9:30 pred Mestským divadlom.

  Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení.

  Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule