Oznamy 18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK (1.8.2021)

 1. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Vo farskom kostole spovedajú pol hodinu pred každou svätou omšou, v piatok už od 18:00. P. Tomáš navštívi chorých vo štvrtok, páter Martin a kňazi z fary v piatok.
 2. V pondelok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych (minoritských) kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
 3. Pri príležitosti výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme pozývame v stredu 4. augusta večer na Mariánsku horu, kde sa o 21:00 budeme modliť svätý ruženca a potom sláviť svätú omšu.
  Vo štvrtok 5. augusta budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok bude poklona Sviatosti Oltárnej prebiehať iba do 13:30, pretože o 14:00 bude v našom kostole sobáš. Z tohto dôvodu budeme od 14:00 spovedať nie v kostole, ale v kláštore.
 6. V sobotu na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9:30. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Mons. František Dlugoš.
 7. Komunitné centrum v Rožkovciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by viedli deti v rôznych záujmových, vzdelávacích či voľnočasových aktivitách a podieľali sa na ich organizovaní. Viac informácií na výveske.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • u stredu spomienka Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • vo štvrtok ľubovoľná spomienka Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v piatok sviatok Premenenia Pána

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *