Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (22.8.2021)

 1. Dnes o 9.00 bude v  gymnaziálnom kostole slávnostná odpustová sv. omša ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 2. Od pondelka sa náš okres bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode bude označená do ktorej pri vstupe hodíte papier so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma!!! Zoznam s údajmi sme povinný archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 3. V stredu je liturgická spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa pred svätou omšu budú modliť františkánsky ruženec. Povzbudzujeme Vás pripojiť sa k tejto modlitbe.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. V sobotu  Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých na Mariánskej Hore pod názvom DVOJBODKA za prázdninami.  V programe je svätá omša o 10:30, ako aj adorácia o 12:30. Viac podrobností na výveske.
 7. Na budúcu nedeľu sa bude konať púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca. Svätej omši o 14:30 má predsedať o. bp. Ján Kuboš. Liturgický program bude pri vonkajšom oltári.
 8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 9. Prebieha registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Viac informácií je na https://www.navstevapapeza.sk/sk
 10. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov. Informácie a prihláška je na https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.
 11. Spišská katolícka charita organizuje do 15.9. Zbierku školských pomôcok, ktoré môžete priniesť do Charity na Námestí Majstra Pavla 49.
 12. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. rádu
  • v piatok spomienka sv. Moniky
  • v sobotu spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *