Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (8.8.2021)

 1. Dnes bude na Mariánskej hore sv. omša o 14:30.
 2. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok sv. Kláry, zakladateľky Druhého františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť Františkánsky ruženec. Povzbudzujeme k účasti na tejto modlitbe.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 4. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 5. V sobotu na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore bude o 21:00 modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 6. Na budúcu nedeľu je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30.
 7. Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) z Levoče sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15:00 v Gymnaziálnom kostole.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. Zaregistrovať sa je možné na https://misijnediela.sk/2021/07/vitame-papeza-frantiska-s-ruzencom
 9. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 10. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v utorok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • v stredu sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *