Oznamy Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31.3.2024)

  1. V mene našej rehoľnej komunity vám prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby Zmŕtvychvstalý Ježiš vniesol radosť do každej Vašej bolesti a aby vám dal odvahu kvôli dobrým veciam znášať aj utrpenie.
  2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a priebehu veľkonočných sviatkov v našom chráme.
  3. Ako sme počuli v pastierskom liste otca biskupa Františka, prechádzame do tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi, počas ktorej chceme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii. Na tento účel sme pre vás pripravili špeciálne pozvánky, ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Pre deti máme v sakristii pripravený stierací plagát, ktorý im priblíži Ježišov vzácny veľkonočný dar – Eucharistiu.
  4. Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva bude v našom chráme dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:30; v sobotu o 7:30. Na budúcu nedeľu pozývam o 15:00 na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  5. Na Veľkonočný pondelok slávime sväté omše podľa nedeľného poriadku. Svätá omša o 11:00 bude s kázňou pre deti.
  6. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Keďže mnohí prijali sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami, spovedať budeme iba 15 minút pred svätou omšou o 15:50. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
  7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
  8. V sobotu 6. apríla sa na Spišskej Kapitule uskutoční Diecézne stretnutie mládeže s témou 99+1. Program začína o 9:30 diskusiou, pokračuje tematickými impulzmi, obedom a workshopmi. Vyvrcholením bude svätá omša s otcom biskupom Františkom o 14:30. Záujemcovia sa môžu do 2. apríla zaregistrovať cez stránku www.kapitula.sk. Kto by sa chcel zúčastniť spolu s mladými zo Spoločenstva EDEN, môže nás kontaktovať cez instagramový účet @spol_eden.
  9. Do 2. apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *