Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 14. nedeľa v období cez rok (9.7.2023)

 1. Dnes o 14:00 bude na Mariánskej hore v rámci oktávy hlavnej púte modlitba sv. ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. Od pondelka do soboty 8 mladých bude u nás tráviť tzv. Prázdniny u minoritov – dopoludnia práca pri kláštore, kostole a na cintoríne, popoludní výlety do okolia. Ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo niečo upiecť, budeme vďační.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 4. V sobotu je sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, tzv. „Druhého zakladateľa“ nášho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 7:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 5. Na budúcu nedeľu si vykoná púť na Mariánsku horu naše ružencové bratstvo z Levoče. Autobus pôjde o 13:00 z parkoviska na sídl. Západ II, cez autobusovú stanicu, a zastane aj na zastávke pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 6. 22. júla Aliancia za rodinu pozýva do Bratislavy na celoslovenský pochod „Hrdí na rodinu“. Podrobné informácie nájdete na plagátoch na nástenkách.
 7. Vzadu v kostole sme pre vás pripravili nové číslo Minoritského listu.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Veroniky Giulianiovej, panny, členky 2. rádu
  • v utorok sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
  • v sobotu sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu

Oznamy 13. nedeľa v období cez rok (2.7.2023)

 1. V stredu 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Poriadok svätých omší bude nasledovný
  • u nás ako v nedeľu: 9:00, 11:00 a 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  • na Mariánskej hore: 10:00 a 17:00.
 1. Vo štvrtok 6. júla od 8:00 do 13:00 bude na Mariánskej hore prebiehať Púť kresťanských seniorov. Slávnostná sv. omša, ktorú vysiela aj TV LUX bude o 9.30 hodine a bude ju slúžiť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.
 2. Vo štvrtok 6. júla si pripomenieme nedožitých 70 rokov spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš celebrovať v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 17.00 hod. za neho svätú omšu, po ktorej bude v prípade priaznivého počasia nasledovať spoločná modlitba na cintoríne. Pozývame Boží ľud z diecézy na túto svätú omšu a k zapojeniu sa do spoločnej modlitby v katedrále.
 3. Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci. V našom kostole budeme spovedať od pondelka do piatku od 15:00. Svätá spoveď v Bazilike sv. Jakuba bude vo štvrtok a piatok od 18.00 hodiny. Chorých z príležitosti prvého piatku navštívi páter Martin aj kňazi z fary v piatok od 8.00.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. Na budúcu nedeľu sa na Mariánskej hore uskutoční oktáva hlavnej púte. O 14.00 bude modlitba sv. ruženca a o 14.30 svätá omša.
 6. V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 570€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Vzadu v kostole sme pre vás pripravili nové číslo Minoritského listu.
 8. Vzadu v kostole si pri príležitosti levočskej púte môžete zakúpiť mariánsku vlajku. Odporúčaný príspevok je dve eurá.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Tomáša, apoštola
  • v stredu slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Oznamy 12. nedeľa v období cez rok (25.6.2023)

 1. Dnes počas sv. omše o 10:00 bude v bazilike spievať spevácky zbor z Litomyšlu.
 2. Dnes sa začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Spovedať sa bude od 13:00 v pútnickom dome. O 14:30 bude svätá omša.
 3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 4. Júnové pobožnosti sú v našom kostole do piatku o 15:30.
 5. V stredu je výročie posviacky nášho chrámu.
 6. Vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00; na Mariánske hore o 10:00, 17:00; u nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 7. Vo štvrtok budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 8. Vo štvrtok po sv. omši o 19:00 bude rozpis služieb počas Levočskej púte. Prosíme ochotných dobrovoľníkov, aby prišli do služby.
 9. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne od 10:00. Po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej. V piatok bude v Bazilike sv. Jakuba spoveď už od 18:00.
 10. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší
  • u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00;
  • v nemocničnej kaplnke 9:30;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  • na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 11. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

Oznamy 11. nedeľa v období cez rok (18.6.2023)

 1. Júnové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30.
 2. Začínajúci týždeň je „Národným týždňom charity“. V severnom parku v Levoči bude v pondelok prezentácia služieb Spišskej katolíckej charity, činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu a činnosti farskej charity v Levoči s možnosťou zakúpenia výrobkov na podporu farskej charity.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 4. V sobotu je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:30, 8:00 a 19:00. Od 8:00 bude na Mariánskej hore brigáda v rámci príprav na hlavnú púť. O 11:00, na záver brigády, bude v bazilike sv. omša.
 5. V sobotu bude v Severnom parku akcia „Radnica otvorená komunitám“. V rámci programu budú eRkári organizovať program pre deti i rodiny. Od 10:00 do 16:00 bude k dispozícii kreatívny a logický kútik. Od 14:00 do 16:00 budú rôzne súťaže pre rodiny s možnosťou vyrobiť si odznak. O 13:00 budú eRko tance.
 6. V sobotu o 19:00 pozývame mužov, ctiteľov Panny Márie do nášho kostola na mariánske večeradlo, svätú omšu, prednášku a agapé.
 7. Na budúcu nedeľu počas sv. omše o 10:00 bude v bazilike spievať spevácky zbor z Litomyšlu.
 8. Budúcou nedeľou začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Spovedať sa bude od 13:00 v pútnickom dome. O 14:30 bude sv. omša.
 9. Na budúcu nedeľu bude počas svätých omší zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 10. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • v sobotu slávnosť Narodenie Jána Krstiteľa

Oznamy 10. nedeľa v období cez rok (4.6.2023)

 1. Od dnes slúžime sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30. Ponechávame aj sväté omše o 9:00 v našom kostole.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30.
 3. V utorok je sviatok svätého Antona. V závere sv. omší o 7:00 a 15:50 bude požehnanie chleba sv. Antona a detí.
 4. Náuka pre snúbencov bude vo štvrtok o 20:00.
 5. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pobožnosť k Božskému Srdcu bude o 7:30 a o 15:30. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00 a 18:00 – v závere tejto sv. omše bude odprosujúca pobožnosť.
 6. V piatok o 19:45 bude na Mariánskej hore štafetová modlitba za posvätenie kňazov. Po modlitbe sv. ruženca bude slávnostná sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
 7. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 8. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 9. Z rozhodnutia kapitulného zhromaždenia bratov minoritov na Slovensku, gvardiánom levočského kláštora sa stal brat Tomáš Mária Vlček, ktorý je zároveň naďalej asistentom pre pastoráciu povolaní. Gvardiánom kláštora v Bratislave sa stal brat Lucián Mária Bogucki, v Spišskom Štvrtku brat Adam Baran a v Brehove brat Jozef Sukeník.
 10. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie

Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (4.6.2023)

 1. Dnes o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Prvoprijímajúce deti a ich rodiny odporúčame do Vašich modlitieb.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30.
 3. V stredu je liturgická spomienka blahoslavených Michala a Zbigneva. V závere svätých omší bude požehnanie ich relikviami.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude eucharistická procesia po Košickej ulici. Deti a ich rodičov pozývame zapojiť sa do sypania lupienkov kvetov pred Najsvätejšou sviatosťou. Kto sa v tento deň nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Od 11. júna plánujeme začať slúžiť sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30 Ponechávame aj sväté omše o 9:00 v našom kostole.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
  • v stredu spomienka bl. Michala Tomaszeka a Zbigneva Strzałkowského, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Oznamy Zoslanie Ducha Svätého (28.5.2023)

 1. Májové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; od štvrtku budú v tom istom čase júnové pobožnosti.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša.
 4. V utorok a stredu o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť 1. svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 11:00 do 13:00.
 5. V stredu o 17:00 bude o. biskup Ján Kuboš v rámci Dňa modlitieb za synodu celebrovať svätú omšu na Mariánskej hore. Po nej bude eucharistická adorácia.
 6. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. Vo štvrtok od 17:45 do 18:45 bude v Bazilike sv. Jakuba eucharistická adorácia za duchovné povolania pod záštitou Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Takáto adorácia bude bývať vo štvrtok pred prvým piatkom každý mesiac.
 8. V piatok bude v našom kostole Noc kostolov:
  • o 20:00 vystúpi spevácky zbor pod vedením p. Janky Višňovskej;
  • o 21:00 bude moderovaná adorácia Najsvätejšej sviatosti;
  • o 22:00 orgánové skladby v podaní Michaely Kuľovej.
   V sobotu od 16:30 bude program v evanjelickom kostole. Podrobnosti sú na výveske.
 9. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota.
 10. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 470€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Od 11. júna plánujeme začať slúžiť sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30 namiesto svätých omší o 9:00 v našom kostole.
 13. V tomto týždni na našom cirkevnom gymnáziu zmaturovali študenti 4. ročníka a oktávy. Z výsledkov ústnej skúšky vyplynulo, že v Slovenskom jazyku a literatúre dosiahli priemer 69,4%, pričom národný priemer je 55%, v matematike dosiahli priemer 59,3%, pričom národný priemer je 53,8%, v anglickom jazyku dosiahli 59,7% a národný priemer je 67,1%. Naši študenti teda zvládli maturitné skúšky veľmi dobre, z čoho sa tešíme a blahoželáme im. Naše gymnázium aj v novom roku otvára 1 ročník štvorročného gymnázia a 1 ročník osemročného gymnázia. Povzbudzujeme Vás k zapísaniu detí na našom gymnáziu.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v sobotu spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

  Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

  1. Počas dnešných svätých omší je zbierka na katolícke masmédiá.
  2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
  3. V pondelok začne poklona Oltárnej sviatosti až približne o 12.00, kvôli inštalovaniu lešenia na chóre za účelom pamiatkového výskumu malieb na klenbách kostola.
  4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – v priebehu 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
  5. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť v sobotu počas svätej omše o 7:50.
  6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie.
  7. Od piatka do nedele bude v Spišskej Kapitule a jej okolí 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
  8. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
  9. V sobotu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba vysluhovaná sviatosť birmovania. Nácvik birmovancov bude v stredu o 17:00 v bazilike. Účasť na ňom je pre birmovancov povinná, pre rodičov veľmi odporúčaná. Sviatosť zmierenia si môžu birmovanci vykonať počas týždňa od 18:30, vo štvrtok a v piatok od 18:00.
  10. V sobotu dopoludnia sa z rôznych miest uskutoční charitatívny beh resp. pochod na Mariánsku horu. O 13:00 bude v bazilike svätá omša. Výťažok z dobrovoľného vstupného je určený pre nevidiaceho Vlada z Levoče. Podrobnosti sú na výveske.
  11. V sobotu o 18:00 pozývame na Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude o 21:00.
  12. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kazateľom na slávnostnej odpustovej sv. omši o 11:00 bude don Anton Červeň, salezián z Prešova.
  13. 31. mája sa na Mariánskej hore uskutoční Deň modlitieb za synodu. O 17:00 bude o. biskup Ján Kuboš celebrovať svätú omšu. Po nej bude eucharistická adorácia.
  14. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
   • v stredu sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
   • v piatok spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

  Oznamy 6. veľkonočná nedeľa (14.5.2023)

  1. Dnes o 13:00 spolu s Rytiermi Nepoškvrnenej pozývame najmä mužov na Mariánsku procesiu z nášho kostola na Mariánsku horu. V procesii ponesieme sochu Panny Márie a budeme sa modliť ruženec. O 14:30 budeme sláviť svätú omšu, následne sa zapojíme do 24-hodinového ruženca za Slovensko.
  2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
  3. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. V našom kostole sa na tento úmysel budeme modliť počas svätej omše v pondelok o 7:00.
  4. V pondelok bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony v Spišskej diecéze. Poklona začne po rannej sv. omši a odloženie Sviatosti bude o 18:30.
  5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – v priebehu 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
  6. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; na Mariánskej hore o 16:00; u nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec, následne bude májová pobožnosť.
  7. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti.
  8. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
  9. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
  10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  11. Od 26. do 28. mája bude v Spišskej Kapitule a jej okolí 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej webstránke.
  12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze otvára vo Važci nový ročník Diecéznej animátorskej školy (DAŠ). Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov, trvá 2 roky – tvorí ju 16 víkendov a jedna letná 10-dňová akcia. Mottom školy je Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť. Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva a Radou KBS, preto každý absolvent dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na prácu s mládežou. Prihlásiť sa treba do 19. júna. Prihlášku ako aj podrobnejšie informácie nájdete na výveske, na stránke Komisie pre mládež spišskej diecézy aj na našej webstránke.
  13. V dňoch 10. až 14.7. je na Spišskej Kapitule organizovaný miništrantský tábor pre žiakov končiaceho 4. až 7. ročníka ZŠ. Prihlasovanie je do 20. júna. Podrobnosti sú na výveske.
  14. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu
   • v utorok spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
   • v stredu spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu
   • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána
   • v sobotu spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

  Oznamy 5. veľkonočná nedeľa (7.5.2023)

  1. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
  2. V pondelok bude na Mariánskej hore Deň plný hier pre deti a rodičov. Program začne zrazom pri Aleji Jána Pavla II. o 9:00; sv. omša bude o 11:30.
  3. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
  4. V piatok o 19:00 pozývame do nášho chrámu na stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť Erich Grejták (46 r.), kaplán z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach bude hovoriť na tému „Mária v živote kresťana“.
  5. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
  6. V sobotu sa na Mariánskej hore uskutoční misijná púť detí. Levočskí eRkári sa stretávajú o 8:00 pred farou. O 12:30 je v programe misijný ruženec a o 13:00 sv. omša, ktorú bude sláviť o. bp. Ján Kuboš. Predpokladaný návrat je cca o 15:00. Treba priniesť informovaný súhlas rodiča (nájdete ho v eRko skupine na facebooku alebo u nás v sakristii), účastnícky poplatok 1€, balík cestovín (obetný dar) a obed z vlastných zásob. Podrobnosti sú na výveske. V tento deň je aj Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete.
  7. Na budúcu nedeľu o 13:00 najmä mužov pozývame spolu s Rytiermi Nepoškvrnenej na Mariánsku procesiu z nášho kostola na Mariánsku horu. V procesii ponesieme sochu Panny Márie a budeme sa modliť ruženec. O 14:30 budeme sláviť svätú omšu, následne sa zapojíme do 24-hodinového ruženca za Slovensko.
  8. V zbierke na kňazský seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 705€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  9. Farská charita povzbudzuje všetkých, čo potrebujú pomoc, aby sa prihlásili. Zároveň charita rada prijme pomoc – materiálnu, finančnú, či v podobe dobrovoľníctva. Na webovej stránke charity je stále možnosť darovať funkčné spotrebiče alebo iné veci, ktoré nepotrebujete.
  10. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie, Matky a Sprostredkovateľky milostí
   • v piatok spomienka sv. Leopolda Mandića, kňaza, člena 1. rádu
   • v sobotu spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej