Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 15. nedeľa v období cez rok

 1. Dnes na Mariánskej hore slávime oktávu sviatku Navštívenia Panny Márie. Svätú omšu o 14:30 bude v exteriéri sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.
 2. V piatok 16.7.2021 budeme sláviť spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 16:00.
 3. Od pondelka do soboty prebiehajú v našom kláštore „Prázdniny u minoritov.“ Prihlásilo sa niekoľko študentov, s ktorými budeme dopoludnia pracovať v kláštore a popoludní navštevovať zaujímavé miesta v okolí. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete nám upiecť koláč. Ďakujeme.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcich v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, otec biskup Ján Kuboš nás povzbudzuje, aby sme podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.
 7. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka Prebl. Panny Márie Karmelskej
  • v sobotu spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

Oznamy 14. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší v pondelok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda:
  1. U nás budú sväté omše ako v nedeľu;
  2. v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  3. v gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  4. v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30
 2. Poriadok svätých omší v ostatné dni:
  1. U nás: v utorok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00, 11:00, 16:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba dnes ešte o 14:30 a 19:00; v utorok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30, 19:00;
  3. v gymnaziálnom kostole v dnešnú nedeľu sv. omša nebude, na budúcu nedeľu bude o 9:00.
  4. v bazilike na Mariánskej hore na budúcu nedeľu o 14:30
 3. Otec biskup Ján Kuboš bude dnes o 10:00 hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej svätej omše na Mariánskej hore. O 9:00 bude dp. Matúš Knižacký viesť modlitbu posvätného ruženca.
 4. Na budúcu nedeľu budeme na Mariánskej hore sláviť oktávu sviatku Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu o 14:30 bude sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Sv. omša bude v exteriéri.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
 7. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do kampane 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. Vďační za slobodu, v ktorej momentálne žijeme, modlíme sa za tých, ktorí to šťastie nemajú. Každý deň od 9.7. do 26.8.2021 sa osobne, v rodine, či spoločenstve pomodlíme ľubovoľnú modlitbu, v piatky Krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov, dobré by bolo zúčastniť sa v týždni svätej omše a obetovať ju na tento úmysel, prípadne si zvoliť aj nejaký pôst. Viac na www.7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk
 8. 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcich v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, otec biskup Ján Kuboš nás povzbudzuje, aby sme podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
  • v sobotu spomienka sv. Veroniky Giulianiovej, panny

Oznamy 13. nedeľa v období cez rok

 1. Rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí platnosť 30. júna 2021. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, aj tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 do stredy 30.6.
 3. Dnes sa koná počas všetkých svätých omší zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
 4. Dnes o 14:30 bude otec biskup Vladimír Fekete, misionár z Azerbajdžanu, sláviť sv. omšu na Mariánskej hore.
 5. V utorok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok.
  • U nás budú sv. omše o 7:00 a o 15:50; Svätú omšu o 15:50 bude celebrovať náš novokňaz brat Peter Kozma.
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 17:00 a 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore – 14:30.
 6. V stredu po rannej svätej omši je plánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 11:00.
 7. V stredu budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00, pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary vo štvrtok od 8:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou.
 10. V piatok, na slávnosť Navštívenia Panny Márie, budú na Mariánskej hore sväté omše o 10:00 a 17:00, gréckokatolícka liturgia o 13:00. Slávnostná odpustová svätá omša bude v nedeľu o 10:00. Hodinu pred svätými omšami bude modlitba posvätného ruženca. Modlitby a sväté omše budú v exteriéri. Nebude zabezpečená stabilná spovedná služba. Počas konania púte (piatok – nedeľa) bude zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Mariánsku horu. Fatimská sobota 3. júla bude v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9:30. Viac podrobností nájdete na výveske.
 11. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00, 11:00, 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30, 9:30, 19:00; v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 14:30 a 19:00 – všetky nedeľné sv. omše v oboch bazilikách budú s formulárom Navštívenia Panny Márie;
  • v gymnaziálnom kostole na budúcu nedeľu sv. omša nebude.
 12. Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
 13. Charita vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým tornádom na južnej Morave. Finančnú pomoc môžete posielať prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, v.s. 859.
 14. Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 12.9.2021 o 10:00.
 15. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • v piatok sviatok Návšteva Panny Márie
  • v sobotu sviatok sv. Tomáša, apoštola

Oznamy 12. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o 14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 4. Novokňaz dp. Ján Zavacký bude slúžiť sv. omšu v Bazilike sv. Jakuba v pondelok o 19:00.
 5. Otec biskup Ján Kuboš bude hlavným celebrantom svätej omše v Bazilike sv. Jakuba v utorok o 10:30 pri príležitosti 30. výročia založenia cirkevného gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči.
 6. O upratovanie kostola prosíme ružu p. Emílie Horvathovej v piatok po svätej omši o 15:50. Dobrovoľníci sú vítaní.
 7. Modlitby za obete levočskej vzbury a za politických väzňov budú v Bazilike sv. Jakuba v piatok počas svätej omše o 19:00. Svätá omša s katechézou pre deti v tento deň nebude.
 8. Otec biskup Vladimír Fekete, misionár z Azerbajdžanu bude na budúcu nedeľu o 14:30 sláviť sv. omšu na Mariánskej hore.
 9. Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca bude na budúcu nedeľu pri všetkých svätých omšiach.
 10. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame v termíne 4. – 8. júl na tábor do Brehova. Odchádzať sa bude autobusom v nedeľu dopoludnia, návrat vo štvrtok popoludní. Cena tábora je 85€. Prihlásiť sa môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk). Podrobnosti sú na výveske a na levoca.minoriti.sk
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • vo štvrtok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Úmysly 20. – 27. jún 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Babikovú


11:00z rodiny Petrovičovej a Stášikovej


16:00Helena a Ján Šoltýs


18:00František, Helena, Margita
21.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktora (70 r.)


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alojza
22.6.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre pacientov levočskej nemocnice


15:50Poďakovanie za 85 r. života Márie


15:50Anna, Eduard a Marta
23.6.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Martu s rodinou


15:50Michal


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj duše pre pani Bačovú s rodinou
24.6.2021Štvrtok7:00Ján, Ružena a Ján


15:50Ladislav


15:50Ján
25.6.2021Piatok7:00manžel Ján a za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Máriu


15:50Jozef a Dorota, Jozef a Žofia, Bartolomej, Imrich, Zdenka a Helenka


15:50Martin, Ján, Anna, Mária, Margita
26.6.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava Gurčíka a jeho rodinu


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (40 r.)


18:00Za Božiu milosť pre Petru s rodinou
27.6.2021Nedeľa9:00Za uzdravenie Branislava a obrátenie jeho rodiny k Bohu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Elenu, Borisa a Ninu

Oznamy 11. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o 14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 4. Sviatok svätého Antona pripadol na dnešnú nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. O 8:00 sa budeme modliť františkánsky ruženec. V závere všetkých svätých omší požehnáme chlieb sv. Antona, ktorý si budete môcť vziať domov. O 11:00 bude aj požehnanie detí.
 5. Vo štvrtok o 15:00 bude v Katedrále v Spišskej Kapitule diakonská vysviacka.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu o 10:00 bude v Katedrále v Spišskej Kapitule kňazská vysviacka, počas ktorej má byť vysvätený aj diakon Ján Zavacký. V Bratislave v sobotu o 10:00 má prijať kňazskú vysviacku náš spolubrat Peter Kozma. Pamätajme na svätencov vo svojich modlitbách.
 8. Na budúcu nedeľu o 10:00 má Ján Zavacký sláviť svoju primičnú svätú omšu v Kostole sv. Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove. Všetkých srdečne pozýva. Kňazskú vysviacku zo Spišskej Kapituly aj primičnú sv. omšu bude možné sledovať aj cez online prenos.
 9. Na slávnosť Navštívenia Panny Márie, v piatok 2. júla budú na Mariánskej hore sväté omše o 10:00 a 17:00, gréckokatolícka liturgia o 13:00. Slávnostná odpustová svätá omša bude v nedeľu 4. júla o 10:00. Hodinu pred svätými omšami bude modlitba posvätného ruženca. Modlitby a sväté omše budú v exteriéri. Nebude zabezpečená stabilná spovedná služba. Počas konania púte (piatok – nedeľa) bude zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Mariánsku horu. Fatimská sobota 3. júla bude v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9:30. Viac podrobností nájdete na výveske.
 10. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame v termíne 4. – 8. júl na tábor do Brehova. Odchádzať sa bude autobusom v nedeľu dopoludnia, návrat vo štvrtok popoludní. Cena tábora je 85€. Prihlásiť sa môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk). Ďalšie podrobnosti sú na výveske a na levoca.minoriti.sk
 11. Na stolíku pri vchode kostola Vám ponúkame knihu približujúcu posledné hodiny života našich spolubratov bl. Michala a Zbigneva, ktorí boli v roku 1991 v Peru zastrelení komunistickou teroristickou organizáciou Svetlý chodník. V sakristii ponúkame ružence s ich relikviami.

Oznamy 10. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
  Na tejto stránke Vám odporúčame aj prednášku a prezentáciu v rámci Diecéznej školy viery na tému: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný.
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
 4. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45.
 5. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 6. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí, napriek pandémii, prispeli k veľmi peknému priebehu slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Ďakujeme ženám a bratovi Ondrejovi za prípravu oltárikov a lupienkov pre deti, súrodencom Krajňákovým, organistke Michaele, miništrantom, mestskej polícii, ako aj Vám všetkým, ktorí ste sa svojou prítomnosťou, svojou modlitbou a spevom aktívne zúčastnili svätej omše a procesie.
 7. V pondelok si v našej reholi spomíname na bl. Michala a Zbigneva, ktorí boli v roku 1991 zastrelení v Peru komunistickou teroristickou organizáciou Svetlý chodník. Na stolíku pri vchode kostola Vám ponúkame knihu približujúcu posledné hodiny ich života, v sakristii ružence s ich relikviami.
 8. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 9. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  • Pobožnosť k Božskému Srdcu bude u nás o 7:30 a o 15:30.
  • V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00, a 18:00 – nebude o 19:00!
  • V bazilike na Mariánskej hore bude celosvetová štafeta modlitby ruženca za posvätenie kňazov. Začne sa modlitbou Bolestného ruženca o 19:45 nasledovať bude sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Modlitbu posv. ruženca a sv. omšu bude vysielať Televízia LUX. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 10. V sobotu po rannej svätej omši bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 10:00.
 11. Sviatok svätého Antona pripadol na budúcu nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu v závere všetkých svätých omší požehnáme chlieb sv. Antona, ktorý si budete môcť vziať domov. O 11:00 bude aj požehnanie detí.
 12. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame na tábor do Brehova v termíne 4. – 8. júl 2021. Viac informácií zverejníme v najbližších dňoch. Prihlásiť sa (zatiaľ nezáväzne) môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk).
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka bl. Michala a Zbigneva 
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok o 19:00 (za účasti detí); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
 4. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca budú u nás tak ako májové pobožnosti: v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 5. Dnes je slávnosť Najsvätejšej Trojice. O 17:00 Vás pozývame do nášho chrámu na koncert Gregoriánskeho chorálu „Sit laus plena“ v podaní Schola Minor z Bratislavy.
 6. Od pondelka okres Levoča vstupuje do I. stupňa ostražitosti ohľadom pandémie. Kostoly v interiéri budú môcť byť obsadené na 50% kapacity miest na sedenie.
 7. V pondelok o 16:00 sa na Mariánskej hore modlitbou ruženca za ukončenie pandémie a následnou svätou omšou zapojíme do 31-dňového ružencového maratónu z Mariánskych svätýň, ktorý otvoril pápež František 1. mája vo Vatikánskej bazilike.
 8. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej.
 9. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Naďalej však platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. V Bazilike svätého Jakuba budú sv. omše o 6.00, 8.00, 17.00 a 19.00; na Mariánskej hore o 14:30; u nás o 7.00 a o 15.50. Po tejto svätej omši organizujeme eucharistickú procesiu. Prednesením hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu môžeme v tento deň za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 10. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou, v piatok od 18:00.
 11. V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli zavádzajúce články o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a Dr. Peter Jurčaga na to reagovali listom, ktorý je na našej webovej stránke.
 12. Farnosti Okoličné a Stará Ľubovňa sa uchádzajú v rámci súťaže Nadácie VÚB o grant do výšky 30 000 Eur na reštaurovanie sakrálnych pamiatok. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa od 1. do 15. júna do hlasovania na www.nadaciavub.sk/poklady.
 13. Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby do 13. júna tak urobili. Je možné prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať, alebo zavolať na mestský úrad a požiadať, aby o mobilného asistenta. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta! Služba je bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Justína, mučeníka
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
  • v sobotu spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Oznamy

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00(za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45.
 4. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude o 10:00 vysluhovaná sviatosť birmovania 70 birmovancom. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omši o 11:00 bude predsedať br. Juraj Mihály OFM z Prešova. Kázeň pre deti bude na svätej omši o 16:00.
 6. Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
 7. V pondelok je v našej františkánskej rodine sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Členovia Františkánskeho svetského rádu si obnovia rehoľné sľuby. Po svätej omši sa budeme modliť Františkánsky ruženec.
 8. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša o Panne Márii, Matke Cirkvi. 10 min. pred svätou omšou bude májová pobožnosť.
 9. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 10. Od piatku do nedele sa v Spišskej Kapitule a jej okolí uskutočnia Dni Spišského Jeruzalema. Zahrňujú sväté omše, krížovú cestu, Noc kostolov, výstavy, terénne exkurzie, hrané scénky, koncert, recitál a iné. Podrobnosti nájdete na výveske.
 11. Na budúcu nedeľu o 17:00 Vás pozývame do nášho chrámu na koncert Gregoriánskeho chorálu „Sit laus plena“ v podaní Schola Minor z Bratislavy.
 12. Ján Zavacký, syn rodičov Jána a Petronely, rod. Dzurňákovej, bývajúci v Spišskom Hrhove, má byť 19.6.2021 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 345 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • v stredu spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice

Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00(za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45. V Bazilike sv. Jakuba pol hodiny pred rannou aj večernou sv. omšou.
 4. Májové pobožnosti sú u násv soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Dnes je 55. svetový deň komunikačných prostriedkov a zároveň Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne (ustanovený Benediktom XVI. V r. 2007) Dnešná zbierka je určená pre katolícke masmédiá.
 6. V utorok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba nácvik birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania.
 7. V stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť počas svätých omší v stredu.
 8. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek.
 9. V sobotu po rannej sv. omši bude v našom chráme výmena oltárnych plachiet. V Bazilike sv. Jakuba bude od 8:00 do 10:00 svätá spoveď pre birmovancov a ich príbuzných.
 10. V sobotu o 18:00 bude u nás a o 21:00 v Bazilike sv. Jakuba Turíčna vigília. Podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou, vyprosujme dar Ducha Svätého pre nás, našich blízkych, ako aj pre mladých, ktorí v nasledujúci deň majú prijať sviatosť birmovania v našej farnosti.
 11. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude svätá omša aj o 6:00; o 10:00 tam bude vysluhovaná sviatosť birmovania 70 birmovancom. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omši o 11:00 bude predsedať br. Juraj Mihály OFM z Prešova.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka
  • v utorok spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka
  • vo štvrtok spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza
  • v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého