Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 2. nedeľa v období cez rok (8.1.2023)

 1. V pondelok si vo františkánskej rodine spomíname na sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov. Členovia Františkánskeho svetského rádu pozývajú o 15:00 na modlitbu františkánskeho ruženca.
 2. Od pondelka do stredy budú sväté omše o 18:00 v Gymnaziálnom kostole.
 3. V stredu sa začína Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými omšami.
  V stredu o 15:30 bude v gréckokatolíckom chráme Ekumenická bohoslužba za účasti všetkých cirkví nášho mesta.
 4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 5. Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova. O 15:00 pozývame do nášho chrámu na Biblickú hodinu. Na túto nedeľu si môžete stiahnuť pobožnosť Intronizácia Svätého písma v domácnosti.
 6. Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať‘, nech to do konca februára prostredníctvom svojho pána farára oznámia vedeniu seminára. Podmienky prijatia sú zverejnené na stránke kňazského seminára. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť‘ na stránke teologickej fakulty Katolíckej univerzity.
  Tí, ktorí uvažujú o vstupe do našej rehole, nech sa obrátia na brata Tomáša M. Vlčeka, a tí, čo sa už rozhodli, nech sa obrátia na brata kustóda – Luciána M. Boguckého.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov
  • v utorok spomienka sv. Antona, opáta
  • v sobotu spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

Oznamy Nedeľa Krstu Krista Pána (8.1.2023)

 1. Dnes je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže ostať až do sviatku Obetovania Pána. Ďakujeme p. Jozefovi Gadušovi, ktorý nám aj v tomto roku daroval a priviezol vianočné stromčeky.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 3. V piatok od 6:30 do 17:30 bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej.
 4. V piatok o 19:00 Vás pozývame do nášho chrámu na ekumenické stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť, Michal Kevický, ktorý 21 rokov pôsobí ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov v Bratislave, bude hovoriť na tému: „Posilnení milosťou“.
 5. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa so zrazom pred Mestským divadlom Levoča.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu podporili v našom chráme koledníkov Dobrej noviny. Vyzbieralo sa 175€.
 7. Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať‘, nech to do konca februára prostredníctvom svojho pána farára oznámia vedeniu seminára. Podmienky prijatia sú zverejnené na stránke kňazského seminára. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť‘ na stránke teologickej fakulty Katolíckej univerzity.
  Tí, ktorí uvažujú o vstupe do našej rehole, nech sa obrátia na brata Tomáša M. Vlčeka, a tí, čo sa už rozhodli, nech sa obrátia na brata kustóda – Luciána M. Boguckého.
V piatok 13.1.2023 o 19:00 Vás pozývame do nášho chrámu na ekumenické stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť, Michal Kevický, ktorý 21 rokov pôsobí ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov v Bratislave, bude hovoriť na tému: „Posilnení milosťou“.

Oznamy Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.2023)

 1. Dnes je slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše sú ako zvyčajne v nedeľu. O 15:00 bude v našom chráme pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a k Duchu Svätému na začiatku Nového roka.
 2. V pondelok oslávime 20. výročie vzniku slovenskej minoritskej kustódie. Hlavným celebrantom svätej omše o 11:00 bude o. bp. Ján Kuboš.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok od 14:00 do 15:45, v piatok pol hodiny pred sv. omšami. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať počas ranných i večerných sv. omší a vo štvrtok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary vo štvrtok.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. V piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu, počas nich bude požehnanie vody, kriedy a kadidla. V Bazilike sv. Jakuba bude požehnanie Trojkráľovej vody vo štvrtok o 18:00.
 6. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tohoročnom Živom Betleheme: mladým zo spoločenstva Eden za dve odohraté predstavenia o betlehemských udalostiach, deťom a mládeži z Levočskej Doliny a Levoče za stvárnenie živých sôch, mužom z Domu sv. Františka za ovečky a kozičky, pánovi Slebodníkovi, Žabeckému, Matvejovi, Benkovi a Repaskému za vystavené holuby a zajace, rodine Poľanovskej za poníka.
  Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať pánovi Mariánovi Horváthovi za zorganizovanie vianočného koncertu, ako aj speváckemu zboru za nádherné skrášlenie liturgií.
  Ďakujeme taktiež všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny i tým, ktorí ich podporili minulú nedeľu v našom kostole. Na podporu projektov v subsaharskej Afrike sa vyzbieralo sa vyše 1900€. Koledníci Dobrej noviny tentokrát z Levočskej Doliny vystúpia v našom chráme aj dnes po sv. omši o 16:00.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
  • v utorok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
  • v piatok slávnosť Zjavenia Pána
  • v nedeľu sviatok Krstu Krista Pána

Oznamy Narodenie Pána (25.12.2022)

 1. Dnes je slávnosť Narodenia Pána. Po svätých omšiach o 11:00 a 16:00 Vás pozývame na nádvorie nášho kláštora na predstavenie Živého Betlehema a na kapustnicu, ktorú pripravia chlapi z Domu sv. Františka. O 13:30 bude v našom chráme vianočný koncert Mareka Gernáta a Kysuckého prameňa. Vstupné je dobrovoľné.
 2. V pondelok je sviatok sv. Štefana. Sv. omše budú ako v nedeľu. Po svätej omši o 11:00 v našom kostole vystúpia koledníci Dobrej noviny. V rámci ich koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike.
 3. V stredu o 16:30 bude v Bazilike sv. Jakuba vianočný koncert ZUŠ Lipany a brazílskeho dirigenta Altamira Bernardesa.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 6. V sobotu o 15:50 bude v našom chráme svätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V Bazilike sv. Jakuba bude o 19:00. O 24:00 bude v Bazilike na Mariánskej hore sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v našom chráme pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a k Duchu Svätému na začiatku Nového roka.
 8. Ďakujeme mužom z Domu sv. Františka za prípravu vianočných stromčekov a šopky pre Živý Betlehem, ženám za výzdobu kostola, speváckemu zboru za skrášlenie liturgických slávení. Zbor bude spievať ešte 25.12. o 9:00 a 26.12. o 16:00. Všetkým, ktorí sa pričinili o obohatenie slávenia tajomstva narodenia Pána vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Vzadu na stolíku si môžete kúpiť knihu Živé slovo, v ktorej nájdete krátke zamyslenie k evanjeliu každého dňa. Medzi pozvanými autormi je aj brat Tomáš M. Vlček. Odporúčaná cena je 13€.
  Vzadu je aj vianočné číslo Minoritského listuminoritský kalendár.
 10. V sakristii Baziliky sv. Jakuba je možné zakúpiť nástenný kalendár s vitrážami Baziliky Navštívenia, ktorý aj tento rok pripravili sestry z Mariánskej hory. Stojí 3€.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
  • v utorok sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
  • v stredu sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
  • v piatok sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
  • v sobotu spomienka sv. Silvestra I., pápeža
  • v nedeľu slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Oznamy 4. adventná nedeľa (18.12.2022)

 1. Dnes od 14:00 je v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná sv. spoveď. Preto u nás nebude svätá omša o 16:00.
 2. Dnes o 15:00 bude v evanjelickom kostole koncert kresťanského speváckeho zboru Krédo-viruju a hudobného zoskupenia Brass Collegium.
 3. Od pondelka do piatku budeme spovedať od 6:45 do 7:00 a od 15:00 do 15:45, v Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať od 5:30 do 6:00, večer od 17:00.
 4. Vo štvrtok dopoludnia navštívia kňazi z fary starých a chorých, ku ktorým nechodia pravidelne na prvé piatky. Je potrebné nahlásiť ich do stredy večera v sakristii Baziliky sv. Jakuba. Návštevu takýchto ľudí je možné dohodnúť aj u nás osobne, telefonicky na t.č. 053/4514570, či mailom na levoca@minoriti.sk
 5. Vo štvrtok o 18:00 na svätú omšu pre birmovancov sú pozvaní aj ich rodičia.
 6. Betlehemské svetlo k nám prinesú skauti v piatok na sv. omšu o 15:50; do Baziliky sv. Jakuba o 18:00. Skautské hliadky budú potom večer a taktiež počas Štedrého dňa rozdávať Betlehemské svetlo pri starej radnici a pri Betleheme.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 8. V sobotu je Štedrý deň. Ráno budú sv. omše o 6:30 v Bazilike sv. Jakuba, u nás o 7:50. O 16:00 budev Bazilike sv. Jakuba svätá omša pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18:00 zasadnime celá farnosť ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2,1-14). V noci Narodenia Pána bude u nás svätá omša o 22:00; v Bazilike sv. Jakuba o 24:00.
 9. Na budúcu nedeľu je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Po svätých omšiach o 11:00 a 16:00 Vás pozývame na nádvorie nášho kláštora na predstavenie Živého Betlehema a na kapustnicu, ktorú pripravia chlapi z Domu sv. Františka. O 13:30 bude v našom chráme Vianočný koncert Mareka Gernáta a Kysuckého prameňa. Vstupné je dobrovoľné.
 10. Koledníci Dobrej noviny budú navštevovať domácnosti v Levoči 26.12. od 13:30. Ak ich chcete prijať, zapíšte sa do zoznamu v sakristii u nás alebo v Bazilike sv. Jakuba (do 23. decembra).
 11. Všetkým, ktorí upratovali kostol pred sviatkami vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Vzadu na stolíku je vianočné číslo Minoritského listuminoritský kalendár na r. 2023. Odporúčaná cena kalendára je 2€.

Oznamy 3. adventná nedeľa (11.12.2022)

 1. Dnes o 15:00 bude v gréckokatolíckom chráme adventný koncert kvarteta absolventov košického konzervatória.
 2. Ešte do piatku slávime ranné sväté omše ako tzv. Rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. Gymnázium sv. Františka z Assisi v Levoči pozýva žiakov 5., 8. a 9. ročníka základných škôl na Deň otvorených dverí v utorok od 9:00.
 4. V utorok po svätej omši o 18:00 sa uskutoční stretnutie laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 6. Hlavná vianočná sv. spoveď bude v Bazilike sv. Jakuba na budúcu nedeľu od 14:00. Preto u nás nebude svätá omša o 16:00.
 7. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v evanjelickom kostole koncert kresťanského speváckeho zboru Krédo-viruju a hudobného zoskupenia Brass Collegium.
 8. Pozývame Vás na predstavenie Živého Betlehema na nádvorí nášho kláštora 25.12. po svätých omšiach o 11:00 a 16:00.
 9. Združenie Brodnianov pozýva na Vianočné koncerty Kysuckého prameňa z Oščadnice, Mareka Gernáta a ďalších v našom chráme 25.12. o 13:30 a 18:30 a v kostole v Klčove 27. 12. o 16:00.
 10. Koledníci Dobrej noviny budú navštevovať domácnosti v Levoči 26.12. od 13:30. Ak ich chcete prijať, zapíšte sa do zoznamu v sakristii u nás alebo v Bazilike sv. Jakuba (do 23.12.).
 11. Povzbudzujeme deti, aby sa modlitbou posvätného ruženca zapojili do celoslovenskej výzvy misijného diela detí. Prihlásiť sa môžete na misijnezrnkolevoca@gmail.com Bližšie informácie sú misijnediela.sk
 12. Nové číslo Minoritského listu je vzadu na stolíku.
 13. Farská charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na zbierku Vianočné farské kilo. Vyzbieralo sa 413 kg potravín a drogérie a 30€.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie Guadalupskej
  • v utorok spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
  • v stredu spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy 2. adventná nedeľa (4.12.2022)

 1. Dnes o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert zboru Chorus Minor.
 2. Od pondelka do soboty slávime ranné sväté omše ako tzv. Rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči Vás v pondelok od 8:00 pozýva na Deň otvorených dverí.
 4. Do stredy pokračuje novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Od 15:00 (okrem dneška) sa budeme modlievať rozjímavým spôsobom posvätný ruženec pred Najsvätejšou sviatosťou. Počas svätých omší nám zasvätené osoby z nášho okolia predstavujú mariánsku spiritualitu blízku ich charizme. Zároveň sa venujeme invokáciám Loretánskych litánií. Online vysielanie je na levoca.minoriti.sk Dnes k nám príde františkán z Prešova, zajtra pallotín zo Smižian, v utorok redemptorista z Podolínca, v stredu salezián z Prešova. Podrobnosti sú na výveske.
 5. Vo štvrtok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec. Hlavným celebrantom svätej omše o 15:50 bude otec biskup Andrej Imrich.
 6. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Na tieto úmysly sa budeme u nás modliť v piatok počas svätých omší.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 8. V sobotu po svätej omši o 7:50 bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu a ctiteľov svätého Františka.
 9. V sobotu o 9:00 sa uskutoční v Diecéznom katechetickom úrade (Levočská 403, Spišská Nová Ves) kurz pre kantorov a organistov. Viac info na farnostlevoca.sk
 10. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej.
 11. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v gréckokatolíckom chráme adventný koncert kvarteta absolventov košického konzervatória.
 12. Povzbudzujeme deti, aby sa modlitbou posvätného ruženca zapojili do celoslovenskej výzvy misijného diela detí. Prihlásiť sa môžete na misijnezrnkolevoca@gmail.com Bližšie informácie sú misijnediela.sk
 13. Na stránke svetovednimladeze.sk bola spustená registrácia na svetové dni mládeže v Lisabone (1-6. august 2023). Kto sa ich chce zúčastniť s nami, nech si pri registrácii vyberie skupinu MINORITI. Bližšie informácie poskytne brat Tomáš M. Vlček osobne alebo na lisabon2023@minoriti.sk
 14. Minulú nedeľu sa v zbierke pre Spišskú katolícku charitu vyzbieralo 870 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 15. Povzbudzujeme zapojiť sa 5.-9.12. od 8:00 -15:00 do zbierky „VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“ vo Farskej Charite (Nám. M. Pavla 49). Vítané sú trvanlivé potraviny a drogéria. Sú určené pre rodiny v núdzi z našej farnosti.
 16. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Je vzadu na stolíku.
 17. V Levoči budú koledníci Dobrej noviny navštevovať domácnosti v pondelok 26. decembra od 13:30 do cca 17:30. Ak chcete koledníkov prijať, do 23. decembra sa zapíšte do zoznamu v sakristii Kostola Svätého Ducha (minoriti) alebo Baziliky sv. Jakuba.
 18. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Mikuláša, biskupa
  • v stredu spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
  • v sobotu spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Oznamy 1. adventná nedeľa (27.11.2022)

 1. Dnes je Prvá adventná nedeľa. Požehnanie adventných vencov bude u nás počas všetkých svätých omší.
 2. Dnešná zbierka je určená pre Spišskú katolícku charitu.
 3. Od pondelka do soboty budeme ranné sväté omše sláviť ako tzv. rorátne. Pondelok-piatok o 7:00 a v sobotu o 7:50.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 5. V utorok o 12:00 bude v Bazilike sv. Jakuba pohrebná sv. omša za zosnulého Jána Valka, emeritného veľvyslanca. Po sv. omši bude pochovaný na našom cintoríne.
 6. V utorok je sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 7. V utorok sa začína novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Od 15:00 sa budeme modlievať pred Najsvätejšou sviatosťou posvätný ruženec rozjímavým spôsobom. Počas svätých omší nám zasvätené osoby z nášho okolia priblížia mariánsku spiritualitu blízku ich charizme. Zároveň sa budeme venovať invokáciám Loretánskych litánií. Online vysielaniebude na levoca.minoriti.sk V utorok k nám príde minorita zo Spišského Štvrtku, v stredu dominikán z Košíc, vo štvrtok salezián z Popradu, v piatok jezuita z Prešova, v sobotu pallotín zo Smižian, v nedeľu františkán z Prešova. Podrobnosti sú na výveske.
 8. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 9. Od piatka do nedele pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov na víkendovú duchovnú obnovu do nášho kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Prihlásiť sa môžete mailom u brata Tomáša Vlčeka na adrese povolanie@minoriti.sk.
 10. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 11. Na budúcu nedeľu o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert zboru Chorus Minor.
 12. Na stránke svetovednimladeze.sk sa 30.11. spúšťa slovenská registrácia na svetové dni mládeže v Lisabone (1-6. august 2023). Kto by ich sa chcel zúčastniť spolu s bratmi minoritmi, môže si pri registrácii vybrať skupinu MINORITI. Bližšie informácie poskytne brat Tomáš M. Vlček na mailovej adrese lisabon2023@minoriti.sk
 13. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do zbierky darčekov pre seniorov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Podrobnosti sú na výveske.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v stredu sviatok sv. Ondreja, apoštola
  • v sobotu spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa neba i zeme (20.11.2022)

 1. Dnes je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V závere všetkých sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba bude táto modlitba po svätej omši o 10:00.

  Dnes je zároveň 37. Svetový deň mládeže.
 1. V pondelok slávime spomienku Obetovania preblahoslavenej Panny Márie. Na Mariánskej hore bude svätá omša o 16:00.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 4. Od piatka do nedele, ako aj na budúci týždeň od piatka do nedele bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Viac podobností je na výveske.
 5. V sobotu po svätej omši bude výmena oltárnych plachiet.
 6. V sobotu počas svätej omše o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba požehnanie adventných vencov. U nás bude požehnanie adventných vencov v nedeľu počas všetkých sv. omší.
 7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Spišskú katolícku charitu.
 8. Mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu do nášho levočského kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Začíname v piatok 2. decembra večer a končíme v nedeľu 4. decembra napoludnie. Prihlásiť sa môžete mailom u brata Tomáša Vlčeka na adrese povolanie@minoriti.sk.
 9. Prosíme mladých, ktorí by sa chceli spolu s nami, minoritmi, zúčastniť na svetových dňoch mládeže v Lisabone, aby sa nezáväzne prihlásili mailom na adrese lisabon2023@minoriti.sk. Oficiálna slovenská registrácia by mala byť spustená 30. novembra cez stránku svetovednimladeze.sk
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Obetovanie prebl. Panny Márie
  • v utorok spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
  • vo štvrtok spomienka sv. Andreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  • v piatok spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
  • v sobotu spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 33. nedeľa v období cez rok (13.11.2022)

 1. V tomto týždni pondelok až stredu budú večerné sv. omše v gymnaziálnom kostole.
 2. V utorok o 15:00 sa v Kine Úsmev Levoča uskutoční stretnutie Laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 3. V stredu o 19:00 bude v Kine Úsmev premietaný film s tematikou prenasledovania Cirkvi v období komunizmu s názvom Slobodní.
 4. Vo štvrtok je sviatok sv. Alžbety Uhorskej – patrónky Františkánskeho svetského rádu. Od 15:00 sa členovia tohto rádu budú modliť františkánsky ruženec pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.
 5. Vo štvrtok o 18:00 sú na sv. omšu pozvaní všetci birmovanci aj ich rodičia.
 6. Od štvrtka do nedele bude v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Víkendovka pre slobodných – podrobnosti na katRande.org
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 8. Od piatku do nedele bude v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Víkendový program pre manželské páry – organizovaný Hnutím kresťanských rodín na Slovensku. Viac informácií na plagáte na výveske.
 9. V sobotu po svätej omši o 6:30 začne v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony Spišskej diecézy. Odloženie Sviatosti bude o 18:30.
 10. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých v sobotu o 10:00 do Popradu. Súčasťou programu „Spoločne do Lisabonu… cez Poprad“ bude svätá omša, svedectvá, informácie a agapé najmä pre tých, ktorí by chceli putovať na Svetové dni mládeže v Lisabone začiatkom augusta 2023.
 11. Na budúcu nedeľu je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba bude táto modlitba po svätej omši o 10:00.
  Budúca nedeľa je zároveň 37. Svetovým dňom mládeže.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu
  • v utorok spomienka sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu