Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31.3.2024)

 1. V mene našej rehoľnej komunity vám prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby Zmŕtvychvstalý Ježiš vniesol radosť do každej Vašej bolesti a aby vám dal odvahu kvôli dobrým veciam znášať aj utrpenie.
 2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a priebehu veľkonočných sviatkov v našom chráme.
 3. Ako sme počuli v pastierskom liste otca biskupa Františka, prechádzame do tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi, počas ktorej chceme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii. Na tento účel sme pre vás pripravili špeciálne pozvánky, ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Pre deti máme v sakristii pripravený stierací plagát, ktorý im priblíži Ježišov vzácny veľkonočný dar – Eucharistiu.
 4. Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva bude v našom chráme dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:30; v sobotu o 7:30. Na budúcu nedeľu pozývam o 15:00 na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
 5. Na Veľkonočný pondelok slávime sväté omše podľa nedeľného poriadku. Svätá omša o 11:00 bude s kázňou pre deti.
 6. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Keďže mnohí prijali sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami, spovedať budeme iba 15 minút pred svätou omšou o 15:50. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 8. V sobotu 6. apríla sa na Spišskej Kapitule uskutoční Diecézne stretnutie mládeže s témou 99+1. Program začína o 9:30 diskusiou, pokračuje tematickými impulzmi, obedom a workshopmi. Vyvrcholením bude svätá omša s otcom biskupom Františkom o 14:30. Záujemcovia sa môžu do 2. apríla zaregistrovať cez stránku www.kapitula.sk. Kto by sa chcel zúčastniť spolu s mladými zo Spoločenstva EDEN, môže nás kontaktovať cez instagramový účet @spol_eden.
 9. Do 2. apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Oznamy Kvetná nedeľa (24.3.2024)

 1. Dnes o 15:00 bude v našom kostole viesť krížovú cestu brat Ondrej.
 2. Svätá omša o 16:00 dnes kvôli veľkonočnému spovedaniu nebude.
 3. Spovedanie vo Veľkom týždni (pondelok – streda):
  1. v našom kostole: ráno od 6:45 a popoludní od 14:00 (v prípade potreby aj počas svätej omše);
  2. v Bazilike sv. Jakuba: počas ranných svätých omši a večer od 17:00.
 4. Chorých, ktorí by pred sviatkami chceli prijať sviatosť zmierenia, navštívime v stredu dopoludnia. Prihlásiť ich môžete buď v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk.
 5. Slávnosť Zvestovania Pána je kvôli Veľkému týždňu preložená z 25. marca na 8. apríla. 25. marec je Dňom počatého dieťaťa, preto pozývame k noseniu bielej stužky. Počas svätej omše o 15:50 ponúkneme možnosť duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (text nájdete pri východe z kostola). Na žiadosť pápeža Františka obnovíme aj zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 6. Program Veľkonočného trojdnia
  1. Zelený Štvrtok: Dopoludnia sa slávi iba svätá omša svätenia olejov, ktorá bude v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule o 9:00. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude v našom kostole o 16:00, v Bazilike sv. Jakuba o 19:00.
  2. Veľký Piatok: O 8:00 vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 13:00 sa pred evanjelickým kostolom začne ekumenický pašiový sprievod. O 14:45 sa začneme modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú v našom kostole o 15:00, v Bazilike sv. Jakuba o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  3. Biela Sobota: O 8:00 Vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 15:00 budeme pokračovať v novéne k Božiemu milosrdenstvu. Veľkonočná vigília začne v Bazilike sv. Jakuba o 19:30, v našom kostole o 21:00. Požehnanie veľkonočných jedál bude u nás po skončení Veľkonočnej vigílie, v Bazilike sv. Jakuba v nedeľu ráno o 6:00.
 7. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
 8. Z farských oznamov:
  • Dnes v Bazilike sv. Jakuba od 15:00-17:00, 17:30-19:00 bude hlavná veľkonočná sv. spoveď. Sv. omša o 16:00 v minoritskom kostole v tento deň nebude. O 17:00 bude v bazilike krížová cesta, počas ktorej sa spovedať nebude.
  • Vo Veľkonočnom trojdní je možné získať úplné odpustky: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej Eucharistie a speve „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ na Zelený štvrtok; 2. za nábožnú poklonu kríža pri obradoch na Veľký piatok a 3. za obnovu krstných sľubov pri vigílii na Bielu sobotu. Samozrejme v platnosti ostávajú všetky predpísané podmienky.
  • Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
  • Od piatku 5. apríla 2024 sa začínajú pravidelné predmanželské náuky pre snúbencov. Budú bývať na fare vždy po večernej sv. omši o 20:00.
  • V sakristii Baziliky sv. Jakuba a na webe farnosti sú k dispozícii prihlášky na sväté prijímanie. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech si prihlášky vyzdvihnú a vyplnené nám ich doručia do kostola do 7.4.2024.
  • Duchovná rodina SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) pozýva v nedeľu Božieho milosrdenstva, 7. apríla 2024, na púť do diecéznej Svätyne Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Plánovaný odchod: autobusom o 13:30 z Námestia Majstra Pavla, so zástavkou na autobusovej stanici. Program: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša.
   Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii baziliky.

Oznamy 5. Pôstna nedeľa (17.3.2024)

 1. Počas pôstneho obdobia sa spoločne modlíme krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  Dnes budú v našom kostole viesť krížovú cestu členovia Dominikánskeho bratstva, v piatok a na budúcu nedeľu bratia minoriti. V piatok sa uskutoční už tradičná krížovú cesta na Mariánsku horu. Organizujú ju skauti spolu mladými z eRka a Spoločenstva EDEN. Začne v Bazilike sv. Jakuba po svätej omši o 18:00.
 2. Na utorok pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú nasledovne:
  1. u nás: o 7:00 a 15:50
  2. v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00.
 3. Vo štvrtok po rannej svätej omši o 7:00 pozývame na veľké upratovanie kostola pred veľkonočnými sviatkami.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. V sobotu popoludní pozývame deti na eRko stretká do spevokolne na fare:
  1. od 14:00 do 16:00 mladšie deti (do 13 rokov)
  2. od 16:30 do 18:30 staršie deti
 6. Na budúcu (Kvetnú) nedeľu budeme počas dopoludňajších svätých omší požehnávať ratolesti. Popoludní bude iba krížová cesta o 15:00, svätá omša o 16:00 kvôli spovedaniu nebude.
 7. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili k pôstnej iniciatíve pápeža Františka „24 hodín pre Pána“.
 8. Tento rok naša františkánska rodina prežíva 800. výročie stigmatizácie sv. Františka na vrchu La Verna. Od dnešného dňa si preto v našom kostole môžete zakúpiť vonnú sviecu s názvom LA VERNA, ktorá sa snaží zachytiť atmosféru tejto udalosti. Odporúčaný príspevok je 9€.
 9. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
 10. Liturgický kalendár
  1. v utorok slávnosť sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie
 11. Z farských oznamov
  • Dnes je vyhlásená zbierka pod názvom Pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu v Bazilike sv. Jakuba od 15:00-17:00, 17:30-19:00 bude hlavná veľkonočná sv. spoveď. Sv. omša o 16:00 v minoritskom kostole v tento deň nebude. O 17:00 bude v bazilike krížová cesta, počas ktorej sa spovedať nebude.
  • Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS Mons. Peter Rusnák pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9.30 hod. Cieľom stretnutia je spoznanie týchto spoločenstiev a hľadanie vzájomnej spolupráce pri spoločnom kráčaní a budovaní Božieho kráľovstva v rámci Spišskej diecézy a Slovenska. Vedúci spoločenstiev nech sa prihlásia najneskôr do 8. apríla 2024 prostredníctvom nasledovného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdu aj na webe Spišskej diecézy.
  • Od dnes sú k dispozícii v sakristii Baziliky sv. Jakuba a na webe farnosti prihlášky na 1. sväté prijímanie. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech si prihlášky vyzdvihnú a vyplnené nám ich doručia do kostola do 7.4.2024.

Oznamy 4. pôstna nedeľa (10.3.2024)

 1. Počas pôstneho obdobia sa spoločne modlíme krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedú krížovú cestu v piatok členovia Ružencového bratstva a na budúcu nedeľu členovia Dominikánskeho bratstva.
  Dnes krížová cesta v našom kostole nebude.
 2. Namiesto krížovej cesty vás dnes pozývame na predpremiéru dokumentárneho filmu brat Štefan. Účinkujú v ňom aj mladí z Levoče a okolia. Počas 30 minút spoznáme príbeh mladého minoritského novica zo 17. storočia. ktorý vo veku 18 rokov podstúpil mučenícku smrť. V týchto dňoch začína proces jeho blahorečenia. Premietanie sa uskutoční dnes o 15:00 v levočskom kine Úsmev. Vstup je zdarma.
 3. 0 16:00 bude program v kine pokračovať biblickou prednáškou biblistu dp. Dávida Sklarčíka a o 17:00 krížovou cestou v Bazilike sv. Jakuba.
 4. Od pondelka do štvrtka budú večerné sväté omše o 18:00 v gymnaziálnom kostole.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
 6. V piatok sa pripojíme k pôstnej iniciatíve pápeža Františka „24 hodín pre Pána“. Tohtoročná téma „Putovanie v novom živote“ je inšpirovaná šiestou kapitolou Listu Rimanom. Náš kostol zostane otvorený dlhšie, aby sme sa mohli prísť pomodliť, či pristúpiť k svätej spovedi. Program nájdete na výveske.
 7. Tento rok naša františkánska rodina prežíva 800. výročie stigmatizácie sv. Františka. Je prvým človekom v histórii, o ktorom s istotou vieme, že mal na tele rany Pána Ježiša. Na budúcu nedeľu vám počas svätým omší priblížime túto udalosť. K tomuto výročiu sa budeme vracať každý 17. deň v mesiaci, pretože v liturgii si túto udalosť pripomíname 17. septembra.
 8. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
Continue reading „Oznamy 4. pôstna nedeľa (10.3.2024)“

Oznamy 3. Pôstna nedeľa (3.3.2024)

 1. V mesiaci január sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 290 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 2. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
 3. V piatok o 19:00 sa v grécko-katolíckom chráme na sídlisku Západ uskutoční otvorené stretnutie Spoločenstva Pavol. Na tému „Keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne (Jn 5,46)“ bude rozprávať o. Vladimír Šosták.
 4. V sobotu po svätej omši o 7:50 sa uskutoční stretnutie františkánskych terciárov.
 5. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  1. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  2. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedú krížovú cestu dnes o 15:00členovia Kruciáty oslobodenia človeka, v piatok o 15:00 miništranti. Na budúcu nedeľu krížová cesta v našom kostole nebude.
 6. Namiesto krížovej cesty vás na budúcu nedeľu pozývame na predpremiéru dokumentárneho filmu brat Štefan. Účinkujú v ňom aj mladí z Levoče a okolia. Počas 30 minút spoznáme príbeh mladého minoritského novica zo 17. storočia. ktorý vo veku 18 rokov podstúpil mučenícku smrť. V týchto dňoch začína proces jeho blahorečenia. Premietanie sa uskutoční v nedeľu 10. marca o 15:00 v levočskom kine Úsmev. Vstup je zdarma.
 7. Na budúcu nedeľu vás pozývame na biblickú prednášku biblistu dp. Dávida Sklarčíka, ktorá sa uskutoční o 16:00 v radnici.
 8. Do konca apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Oznamy 2. Pôstna nedeľa (25.2.2024)

 1. V zbierke na charitu sa v našom kostole vyzbieralo 800 €. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť.
 2. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedie krížovú cestu dnes popoludní spoločenstvo Modlitby matiek, v piatok františkánski terciári a na budúcu nedeľu Kruciáta oslobodenia človeka. V piatok 1. marca o 19:30 sa uskutoční už tradičná nočná krížová cesta s pátrom Martinom. Trasa začína pred naším kostolom a vedie Levočskými vrchmi. Predpokladaný koniec je okolo jednej hodiny ráno. V sobotu o 15:00 nás pozývajú na krížovú cestu eRkári. Uskutoční sa na nádvorí nášho kláštora. Všetky deti, ktoré by sa chceli zapojiť do prípravy, môžu prísť na stretko do spevokolne na fare už o 14:00. Po krížovej ceste (o 16:30) bude stretko pre staršie deti (od 13 rokov).
 3. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00.
  2. v Bazilike sv. Jakuba: polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 17:00
  Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia;
 4. V stredu pozývame na výlet miništrantov, vo štvrtok mládež. Program oboch výletov je rovnaký: Stretneme sa o 9:00 pred kláštorom. O 9:15 sa odvezieme autobusom do Ulože, odkiaľ sa cez Mariánsku horu vrátime do Levoče. Výlet zakončíme spoločným obedom v kláštore. Prosíme rodičov miništrantov, ktorí o tento výlet majú záujem, aby sa prihlásili buď osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk.
 5. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. V sobotu pozývame Rytierov Nepoškvrnenej a ich rodinných príslušníkov na púť do Ľutiny so začiatkom o 17:00. Z Levoče pôjdeme o 16:00, predpokladaný návrat o 21:00. Kto chce ísť autom s br. Martinom nech sa mu vopred nahlási osobne / martin@minoriti.sk / 0905 410 231.
 7. Do konca apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Oznamy 1. Pôstna nedeľa (18.2.2024)

 1. Dnes končí Národný týždeň manželstva s mottom „Vitamíny pre vzťah.“ Zbierka na podporu Kurzov prípravy na manželstvo vyniesla v našom kostole 450 €. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť. Finančné prostriedky sa použijú na formáciu manželských párov, ktoré prípravu realizujú. Tento projekt môžete podporiť aj individuálne zaslaním finančného daru na účet SK49 0900 0000 0051 8405 4996. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „DAR KPM“.
 2. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedú krížovú cestu dnes popoludní mladé rodiny, v piatok páter Marek a na budúcu nedeľu Modlitby matiek.
 3. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. V nasledujúcom týždni budeme prežívať jarné kántrové dni, ktorých obsahom je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu, preto v sobotu budeme pri rannej svätej omši prosiť o dar lásky.
 6. V sobotu popoludní pozývame deti na eRko stretká do spevokolne na fare:
  • od 14:00 do 16:00 mladšie deti (do 13 rokov)
  • od 16:30 do 18:30 staršie deti
   Rodičia, ktorí by chceli dostávať pravidelné informácie o detských eRko stretkách, sa môžu prihlásiť mailom na adrese levocaerko@gmail.com.
 7. Prosíme rodičov miništrantov, ktorí majú záujem o spoločný výlet počas jarných prázdnin, aby sa prihlásili buď osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Termín výletu dohodneme podľa možností účastníkov.
 8. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
 9. Oznamy farského kostola
  • Dnes je Jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.
  • Vo štvrtok 22. februára na sviatok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA je možnosť v našich bazilikách získať úplné odpustky. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00 a 18:00. Sv. omšu o 8:00, pri ktorej budú prítomné naše cirkevné školy bude celebrovať Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Sv. omša bude aj na Mariánskej hore o 16:00
  • Od budúcej nedele 25.2.2024 bude opäť možnosť zúčastňovať sa sv. omší aj v Humanitári o 10:00.

Oznamy 6. Nedeľa v období cez rok (11.2.2024)

 1. Od pondelka začíname prežívať Národný týždeň manželstva s mottom „Vitamíny pre vzťah.“
  • Ak sa o vitamínoch pre zdravie manželského vzťahu chcete dozvedieť viac, sledujte webové stránky www.ntm.sk a www.ntmpo.sk.
  • Téma časopisu Slovo+ je „Nešťastné manželstvá – čo s manželstvom, ktoré prináša viac trápenia ako radosti?“ Viac na stránke www.slovoplus.sk
  • Dnešná zbierka je určená na podporu Kurzov prípravy na manželstvo v našej diecéze. Finančné prostriedky sa použijú na formáciu manželských párov, ktoré prípravu realizujú. Tento projekt môžete podporiť aj individuálne zaslaním finančného daru na účet SK49 0900 0000 0051 8405 4996. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „DAR KPM“.
 2. V utorok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti Oltárnej začne neskôr.
 3. Pred začiatkom Veľkého pôstu budeme v našom kostole spovedať v pondelok, utorok a stredu ráno od 6:45, cez obednú prestávku 11:30-12:30 a potom pred svätou omšou od 14:00 (v prípade potreby aj počas nej).
 4. Na Popolcovú stredu budú sväté omše nasledovne:
  • v našom kostole: 7:00 a 15:50
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 18:00.
 5. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  • v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  • na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu, po ktorej prosíme o upratovanie kostola mladých zo Spoločenstva EDEN.
 7. Liturgický kalendár
  • v stredu je Popolcová streda, deň pokánia a prísneho pôstu
 8. Oznamy farského kostola

Oznamy 5. nedeľa v období cez rok (4.2.2024)

 1. V mesiaci január sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 70 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 3. V sobotu po svätej omši o 7:50 bude stretnutie františkánskych terciárov.
 4. V sobotu o 11:00 sa v kláštore sestier vykupiteliek uskutoční stretnutie laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 5. V sobotu od 15:00 do 20:00 organizuje eRko v priestoroch cirkevného gymnázia detský karneval s témou „Cesta časom“. Vstupné je 2 €.
 6. Na budúcu nedeľu pripadá 32. svetový deň chorých, ktorý ustanovil sv. Ján Pavol II. v spojitosti so spomienkou Lurdskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých:
  1. počas svätej omše o 9:00 v našom kostole a o 9:30 v nemocničnej kaplnke;
  2. po svätej omši o 11:00 a 16:00 na požiadanie v sakristii.
  Prosíme vás, aby ste sa vašich starých a chorých opýtali, či nechcú prijať túto sviatosť a v prípade záujmu im pomohli prísť do kostola. Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý vážne chorý alebo starší človek, pokiaľ už v poslednom čase túto sviatosť neprijal a jeho zdravotný stav sa nezhoršil. Táto sviatosť sa nemá prijímať v ťažkom hriechu, preto budeme spovedať polhodinu pred svätými omšami o 9:00 a 9:30.
 7. Liturgický kalendár
  1. v pondelok spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
  2. v utorok spomienka sv. Petra Baptistu, kňaza, a spoločníkov, františkánskych mučeníkov
  3. v stredu spomienka sv. Kolety z Corbie, panny, členky 2. rádu
  4. vo štvrtok spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny (10. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi)
  5. v sobotu spomienka sv. Školastiky, panny

Oznamy 4. Nedeľa v období cez rok (28.1.2024)

 1. Pri ikone emauzských učeníkov na oltári sv. Antona si môžete z košíka vytiahnuť krátky citát zo Svätého písma. Ak chcete s Božím slovom stráviť viac času, pri východe z kostola si môžete vziať list so šifrou.
 2. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00. Chorých navštívime v piatok dopoludnia;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: vždy polhodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok od 17:00. Kňazi z fary navštívia chorých vo štvrtok od 8:00.
 3. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
 4. V piatok slávime sviatok Obetovania Pána. Sväté omše budú nasledovne:
  1. v našom kostole: 7:00* a 15:50*.
  2. v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00*, 18:00*;
  3. na Mariánskej hore o 16:00. (* svätá omša s požehnaním sviec)
 5. Sviatok Obetovania Pána je zároveň aj Deň zasväteného života. Pri tejto príležitosti si počas svätej omše o 15:50 spolu so sestrami vykupiteľkami obnovíme naše rehoľné sľuby. Túto svätú omšu bude spevom doprevádzať pán Milan Pollák so svojimi žiakmi.
 6. Do piatku 2. februára môžeme v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách. Preto svätú omšu o 15:50 zakončíme pobožnosťou pri jasličkách. Prvopiatková pobožnosť bude už o 15:30 (pred svätou omšou).
 7. V sobotu po rannej svätej omši môžete v našom i vo farskom kostole prijať svätoblažejské požehnanie.
 8. K našej webovej stránke a youtube kanálu pribudol aj instagram, kde nás nájdete ako @minoriti.levoca.
 9. Liturgický kalendár
  1. v stredu spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
  2. v piatok sviatok Obetovania Pána a Deň zasväteného života
  3. v sobotu spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
 10. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy 4. Nedeľa v období cez rok (28.1.2024)“