Kategória: Oznamy minoritského kostola

OZNAMY 33. nedeľa v období cez rok (14.11.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Dnes je 5. Svetový deň chudobných. Pamätajme na nich v našich modlitbách, snažme sa im podať pomocnú ruku.
 3. V stredu je vo františkánskej rodine sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu. Členovia tohto rádu sa budú od 15:00 modliť františkánsky ruženec.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo. Prednáška bude v režime OTP.
 5. V piatok bude farská celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Eucharistia bude vyložená k poklone v Bazilike sv. Jakuba po sv. omši o 6:00, o 17:30 bude krátka pobožnosť a požehnanie.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 bude v našom kostole mládežnícka poklona Sviatosti oltárnej.
 7. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o poupratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 8. Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.
 9. Snúbenci sa môžu prihlásiť na Kurzy prípravy na manželstvo organizované Centrom prípravy na manželstvo. Termíny a možnosť prihlásiť sa sú na www.domanzelstva.sk V našej farnosti bude prebiehať príprava na manželstvo ako doposiaľ.
 10. Vzadu na stolíku Vám ponúkame minoritský kalendár na rok 2022. Odporúčaná cena je 4 €. Jeho kúpou podporíte nutnú rozsiahlu rekonštrukciu Kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku.
 11. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP sú vyhradené sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše sú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 12. Liturgický kalendár
  • v stredu sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu
  • v sobotu spomienka bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice

Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (7.11.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Ešte dnes a zajtra sa o 15:00 budeme v našom chráme modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých v rámci oktávy sviatku Všetkých svätých.
 3. V stredu od 10:00 bude v našom chráme rozlúčka so † Jánom Kollárom; o 11:00 bude za neho slúžená pohrebná sv. omša (v režime OTP). Poklona Sviatosti oltárnej sa začne až po tejto sv. omši, približne o 12:00.
 4. Vo štvrtok slávime sviatok sv. Martina z Tours, hlavného patróna Spišskej diecézy a patróna katedrály.
 5. Vo štvrtok o 18:00 bude v bazilike sv. omša spojená s katechézou za účasti birmovancov.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V piatok o 18:00 bude v bazilike sv. omša spojená s katechézou za účasti detí. Po nej bude stretnutie lektorov.
 8. Predajom sviec za nenarodené deti sa vyzbieralo 200€, ktoré sme odoslali na účet Fóra života. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP sú vyhradené sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše sú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 10. Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. Na diecéznej úrovni tento proces prebiehado augusta 2022. Od dnes je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. Spoločenstvá alebo jednotlivci nech sa prihlásia cez prihlasovací formulár na kapitula.sk. Budú im zasielané podrobné informácie, ako aj pozvania k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivé témy. Na záver, do 15.6.2022, každé spoločenstvo/jednotlivec zašle zhrnutie svojich postrehov na spis@synoda.sk.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, člena 1. rádu
  • v utorok sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky
  • v stredu spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok sv. Martina z Tours, biskupa
  • v piatok spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Oznamy 31. nedeľa v období cez rok (31.10.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. V pondelok je cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše ako v nedeľu; v Bazilike sv. Jakuba pribudne sv. omša o 14:30.
 3. Od pondelka do nasledujúceho pondelka sa o 15:00 budeme v našom chráme modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých, v pondelok a utorok budeme počas nich čítať priezviská rodín, ktoré nahlásili.
 4. V utorok je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, u nás o 7:00 a 15:50; na cintoríne v  Dome smútku o 14:00.
  • V tento deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v  očistci pri návšteve kostola. Je potrebné pomodliť sa Otčenáš a Verím v  Boha, ako aj splniť podmienky: modlitba na úmysel Svätého Otca; svätá spoveď, sväté prijímanie a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Apoštolská penitenciária z dôvodu pandémie aj v tomto roku umožňuje presunúť získanie týchto odpustkov na ľubovoľný deň v novembri.
  • Od 1. do 8.11. tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci. Aj v tomto prípade je možné presunúť získanie týchto odpustkov na ľubovoľné dni novembra.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. V rámci prípravy na sviatosť birmovania budú vo štvrtky sv. omše s katechézou pre birmovancov. Tento štvrtok po sv. omši bude prvé krátke stretnutie, kde birmovanci dostanú potrebné informácie. Účasť všetkých birmovancov je nutná. Materiály pre prípravu na sviatosť birmovania budú priebežne zverejňované na farnostlevoca.sk.
 7. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Keďže sme spovedali pred sviatkom Všetkých svätých, teraz budeme spovedať v bežnom režime, teda od utorka od 15:15 do 15:45. V Bazilike sa bude spovedať 1.11. počas všetkých sv. omší, potom pol hodiny pred všetkými sv. omšami, v piatok od 17:00. Chorých navštívi br. Tomáš vo štvrtok od 9:00; br. Martin a kňazi z fary v piatok od 8:00.
 8. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 9. Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 700€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Pri vchode kostola Vám ponúkame sviecu za nenarodené deti. Jej odporúčaná cena je 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 11. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP budú sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše budú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť Všetkých svätých
  • v utorok Spomienka na všetkých verných zosnulých
  • v stredu Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • vo štvrtok spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Oznamy 30. nedeľa v období cez rok (24.10.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v Gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Dnes je Misijná nedeľa. Intenzívnejšie podporme misie a misionárov modlitbami a osobnými obetami. Zbierka počas každej sv. omše je určená na tento úmysel.
 3. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 4. Od pondelka budeme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP budú sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Tieto papieriky si pripravte doma.
 5. Keďže budúci pondelok je sviatok Všetkých svätých, spovedáme u nás: v tomto týždni od pondelka od 15:00, v piatok od 14:00, budúcu nedeľu pol hodinu pred každou svätou omšou aj počas svätých omší; v Bazilike sv. Jakuba: vo štvrtok a v piatok od 17:00, v sobotu od 18:00, v nedeľu od 18:00 aj počas všetkých sv. omší, zároveň každý deň pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami.
 6. V pondelok počas sv. omše o 18:00 si v Bazilike sv. Jakuba obnovia krstné sľuby laické členky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 7. Vo štvrtok si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 16.00 slúžená svätá omša za spásu jeho nesmrteľnej duše. Nakoľko budeme podľa Covid automatu v čiernej farbe, povzbudzujeme Vás k duchovnej spoluúčasti na tejto svätej omši.
 8. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 9. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas (o 3:00 na 2:00).
 10. Na budúcu nedeľu o 14:30 bude na Mariánskej hore záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne. Modlitba sv. ruženca bude o 14:00.
 11. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detského spevokolu a spievať na svätých omšiach v nedele o 11:00, môžu rodičia prihlásiť osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Uveďte meno dieťaťa a tel. kontakt na jedného z rodičov.
 12. V sakristii alebo mailom levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností 1. a 2. 11. o 15:00.
 13. Minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Jej cieľom je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého, kto bude chcieť vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk. 7.11.2021 bude v Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody.
 14. Pri vchode kostola Vám ponúkame sviecu za nenarodené deti. Jej odporúčaná cena je 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours
  • vo štvrtok sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Oznamy 29. nedeľa v období cez rok (17.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Od pondelka podľa Covid automatu budeme v druhom stupni ohrozenia. Aj v ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 4. V pondelok o 15:00 pozývame k modlitbe ruženca pred svätou omšou deti. Chceme sa tak pripojiť k iniciatíve Milión deti sa modlí ruženec (www.miliondeti.sk)
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 z príležitosti liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II.
 8. Povzbudzujeme deti, mládež i ostatných zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Nadšencov z nášho okolia pozývame na spoločný zber v sobotu o 9:30. Pôjdeme od kláštora.
 9. Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Intenzívnejšie podporme misie a misionárov modlitbami a osobnými obetami. Zbierka počas každej sv. omše bude na tento úmysel.
 10. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detského spevokolu a spievať na svätých omšiach v nedele o 11:00, môžu rodičia prihlásiť osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Uveďte meno dieťaťa a tel. kontakt na jedného z rodičov.
 11. V sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností v oktáve sviatku Všetkých svätých.
 12. Žiaci deviateho ročníka ZŠ, študenti gymnázií z kvarty a všetci, ktorí prejavili záujem o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť prihlášku na farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie. Potrebné je odovzdať ich do 31.10. v sakristiách našich kostolov alebo na farskom úrade.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
  • v stredu sviatok bl. Jakuba Strepu, biskupa, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
  • v sobotu spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (10.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii. Preto dnes o 15:00 u nás nebude októbrová pobožnosť.
 4. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 5. V stredu o 20:00 bude na Mariánskej hore sv. omša v rámci akcie októbrová nepretržitá 31 dňová modlitba ruženca.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 8. V sobotu komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk Od nás plánuje účasť brat Tomáš.
 9. Komisia pre mládež našej diecézy pozýva mladých zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Spoločný zber v Levoči plánujeme 23.10.2021.
 10. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (3.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes si púť na Mariánsku horu konajú bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša.
 4. Dnes po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka do neba.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. V pondelok je slávnosť svätého Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole a patróna cirkevného gymnázia. O 8:30 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná sv. omša za účasti pedagógov a študentov gymnázia. Po nej bude krátka katechéza. O 15:00 členovia Františkánskeho svetského rádu pozývajú do nášho chrámu na modlitbu františkánskeho ruženca. Po nej bude slávnostná sv. omša.
 7. Vo štvrtok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Sv. omša na Mariánskej hore o 16:00, v Levočskej Doline o 17:00.
 8. V piatok o 10:00 bude na Mariánskej hore pútnická sv. omša Domova sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi; v sobotu o 13:00 sv. omša pútnikov farnosti Sasa Zvolen.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 10. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 11. V sobotu o 18:00 pozýva spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka na Mariánsku horu na krížovú cestu, s následnou poklonou Sviatosti oltárnej.
 12. Na budúcu nedeľu je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc pre núdznych na Kube vyzbieralo 780€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk
 16. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Františka z Assisi, zakladateľa troch rádov
  • v utorok spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • vo štvrtok spomienka Ružencovej Panny Márie

Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (26.9.2021)

 1. Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Ustanovil ho sv. Pius X. v roku 1914. Pamätajme na migrantov a utečencov v našich modlitbách.
 2. Na dnes otcovia biskupi vyhlásili zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca na Slovensku. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 3. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na púť na Mariánsku horu. Peších pútnikov bude pán kaplán Patrik čakať dnes o 13:30 pri prvej kaplnke, odkiaľ môžete ísť spoločne.
 4. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 10:00.
 7. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 8. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 9. V piatok začínajú Októbrové ružencové pobožnosti. Počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v týždni o 18:00, v sobotu a nedeľu o 18:40.
 10. V piatok po sv. omši o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov našej farnosti. Pozvaní sú všetci, ktorí by chceli konať túto službu.
 11. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
 13. Budúcu nedeľu po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka z Assisi do neba.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v stredu sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • vo štvrtok spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
   panny a učiteľky Cirkvi
  • v sobotu spomienka Svätých anjelov strážcov

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (19.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v červenej farbe (prvý stupeň ohrozenia). V režime „základ“ môže byť v kostole 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma.
 3. Od pondelka do piatka budú kvôli stmievaniu večerné sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 18:00, v soboty a nedele o 19:00.
 4. V stredu 22.9. sa na Mariánskej Hore uskutoční Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Levoče. Spoločný odchod autobusom o 14:00 hod. zo Sídliska Západ I (Potraviny Milk Agro), so zastávkou Námestie Majstra Pavla pri soche Ľudovíta Štúra.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 6. Na budúcu nedeľu pozývame naše prvoprijímajúce deti a ich rodičov na púť na Mariánsku horu. Kto chce putovať peši o 13:30 vás pán kaplán Patrik bude čakať pri prvej kaplnke pod Mariánskou horou a potom spoločne pôjdete do baziliky.
 7. Otcovia biskupi vyhlásili na budúcu nedeľu zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 8. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu hlásiť do 15.10.2021 buď mailom na levoca@kapitula.sk alebo osobne v sakristii.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   a sv. Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v utorok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • vo štvrtok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (12.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Dnes je posledný deň, keď sa dá zaregistrovať na stretnutie so Svätým Otcom.
 3. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa dnes o 15.30 na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
 4. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 5. V pondelok od 13:00 do 16:00 si budú môcť na fare vykonať antigénový test zaregistrovaní na stretnutie so Svätým Otcom (nezaočkovaní, ktorí neprekonali Covid-19).
 6. V utorok o 21.00 bude na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie.
 7. V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – sväté omše u nás: 9:00, 11:00 a 16:00, pol hodiny pred svätými omšami Sedembolestný ruženec. Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška o Svätej zemi v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 9. V piatok je v našej reholi sviatok Stigmatizácie svätého Františka. O 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva, následne františkánsky ruženec.
 10. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 11. V piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v sobotu počas rannej svätej omše.
 12. Kto by chcel na budúci rok prijať sviatosť birmovania, nech sa prihlási v sakristii našich kostolov, prípadne emailom na levoca@kapitula.sk. Zvlášť povzbudzujeme, aby sa prihlásili všetci tí, ktorí už nie sú v školách, ale pracujú, či sú už v staršom veku a chceli by v budúcnosti byť krstnými rodičmi. Bez sviatosti birmovania nemožno byť krstným rodičom. Ak bude záujem o birmovku nízky, požiadame o termín až v roku 2023. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.10.2021.
 13. Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť slovenský misionár, ktorý pôsobí v Kazachstane vo farnosti Balchaš vdp. Pavol Tondra. Bude celebrovať sväté omše o 8:00 a 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Porozpráva nám o zvykoch v Kazachstane a spôsobe pastorácie. Môžete podporiť jeho misiu vhodením milodaru do pripravených pokladničiek. Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Povýšenia Svätého kríža
  • v stredu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • vo štvrtok spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v piatok sviatok Stigmatizácie sv. Františka
  • v sobotu sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu