Oznamy Kvetná nedeľa (24.3.2024)

 1. Dnes o 15:00 bude v našom kostole viesť krížovú cestu brat Ondrej.
 2. Svätá omša o 16:00 dnes kvôli veľkonočnému spovedaniu nebude.
 3. Spovedanie vo Veľkom týždni (pondelok – streda):
  1. v našom kostole: ráno od 6:45 a popoludní od 14:00 (v prípade potreby aj počas svätej omše);
  2. v Bazilike sv. Jakuba: počas ranných svätých omši a večer od 17:00.
 4. Chorých, ktorí by pred sviatkami chceli prijať sviatosť zmierenia, navštívime v stredu dopoludnia. Prihlásiť ich môžete buď v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk.
 5. Slávnosť Zvestovania Pána je kvôli Veľkému týždňu preložená z 25. marca na 8. apríla. 25. marec je Dňom počatého dieťaťa, preto pozývame k noseniu bielej stužky. Počas svätej omše o 15:50 ponúkneme možnosť duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (text nájdete pri východe z kostola). Na žiadosť pápeža Františka obnovíme aj zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 6. Program Veľkonočného trojdnia
  1. Zelený Štvrtok: Dopoludnia sa slávi iba svätá omša svätenia olejov, ktorá bude v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule o 9:00. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude v našom kostole o 16:00, v Bazilike sv. Jakuba o 19:00.
  2. Veľký Piatok: O 8:00 vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 13:00 sa pred evanjelickým kostolom začne ekumenický pašiový sprievod. O 14:45 sa začneme modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú v našom kostole o 15:00, v Bazilike sv. Jakuba o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  3. Biela Sobota: O 8:00 Vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 15:00 budeme pokračovať v novéne k Božiemu milosrdenstvu. Veľkonočná vigília začne v Bazilike sv. Jakuba o 19:30, v našom kostole o 21:00. Požehnanie veľkonočných jedál bude u nás po skončení Veľkonočnej vigílie, v Bazilike sv. Jakuba v nedeľu ráno o 6:00.
 7. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
 8. Z farských oznamov:
  • Dnes v Bazilike sv. Jakuba od 15:00-17:00, 17:30-19:00 bude hlavná veľkonočná sv. spoveď. Sv. omša o 16:00 v minoritskom kostole v tento deň nebude. O 17:00 bude v bazilike krížová cesta, počas ktorej sa spovedať nebude.
  • Vo Veľkonočnom trojdní je možné získať úplné odpustky: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej Eucharistie a speve „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ na Zelený štvrtok; 2. za nábožnú poklonu kríža pri obradoch na Veľký piatok a 3. za obnovu krstných sľubov pri vigílii na Bielu sobotu. Samozrejme v platnosti ostávajú všetky predpísané podmienky.
  • Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
  • Od piatku 5. apríla 2024 sa začínajú pravidelné predmanželské náuky pre snúbencov. Budú bývať na fare vždy po večernej sv. omši o 20:00.
  • V sakristii Baziliky sv. Jakuba a na webe farnosti sú k dispozícii prihlášky na sväté prijímanie. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech si prihlášky vyzdvihnú a vyplnené nám ich doručia do kostola do 7.4.2024.
  • Duchovná rodina SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) pozýva v nedeľu Božieho milosrdenstva, 7. apríla 2024, na púť do diecéznej Svätyne Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Plánovaný odchod: autobusom o 13:30 z Námestia Majstra Pavla, so zástavkou na autobusovej stanici. Program: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša.
   Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii baziliky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *