Oznamy 2. Veľkonočná nedeľa (7.4.2024)

 1. V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.
 2. Dnes o 13:30 pozývame na modlitbu Korunky pri Kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku Aleje sv. Jána Pavla II obetovanú za fundátora tejto kaplnky pána Miroslava Tuščáka. O 15:00 pozývame do nášho kostola na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
 3. V pondelok slávime prenesenú Slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú v našom kostole: o 7:00 a 15:50, v Bazilike sv. Jakuba: o 6:00, 8:00 a 19:00 (o 18.00 bude v spoločná modlitba sv. ruženca s obnovou sľubov ružencového bratstva).
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 5. V sobotu po svätej omši o 7:50 sa uskutoční stretnutie františkánskych terciárov.
 6. Rodičom s malými deťmi dávame počas svätých omší do dispozície miestnosť oproti sakristii. Prístupná bude až tesne pred začiatkom svätej omše, pretože dovtedy tam zvykneme spovedať. Miestnosť je vybavená reproduktorom – ďalej ju budeme zariaďovať na základe vašich podnetov.
 7. V mesiaci marec sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 170 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 8. V sobotu 4. mája sa uskutoční už tradičná púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorej sa zúčastní aj náš otec biskup František Trstenský. Z Levoče pripravujeme dva autobusy:
  1. Sestry vykupiteľky v spolupráci s farnosťou Levoča – prihlásiť sa môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba do 28. apríla.
  2. Bratia minoriti v spolupráci s farnosťou Spišský Štvrtok – prihlásiť sa môžete v sakristii minoritského kostola alebo na t. č. 0902 122 985.
 9. Počas tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi nás otec biskup František pozýva, aby sme si doma vedľa kríža umiestnili misku, do ktorej budeme za všetky svoje obetné dary (chvály, utrpenia, modlitby, práce) dávať kamienok. Každý kamienok z našej cesty kresťana je iný, má inú váhu a iný tvar. Kristus ich však premieňa svojou dokonalou obetou. Toto jednoduché gesto môže zviditeľniť našu spoluúčasť na obete svätej omše. Každú nedeľu môžeme tieto kamienky prinášať na svätú omšu, kde ich odovzdáme ako symbol svojich nedokonalých darov do pripravenej nádoby na stolíku s obetnými darmi alebo na oltári sv. Františka.
 10. Z farských oznamov
  • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti. Po skončení sv. omše bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
  • Dňa 11.4.2024 o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba koncert, na ktorom vystúpi komorný spevácky zbor Chorus minor v doprovode sláčikového orchestra Základnej umeleckej školy v Levoči. Týmto koncertom ukončí realizáciu projektu „Radnica otvorená komunitám“. Vstup na koncert je voľný. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vo štvrtok 11.4.2024 bude večerná sv. omša v gymnaziálnom kostole o 19:00. V Bazilike sv. Jakuba bude koncert.
  • Na budúcu nedeľu začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *