Úmysly 31. marec – 7. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
31.3. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu, Štefana a Máriu
Nem. 9:30Jozef, Anna Andrej
11:00rehoľná sestra Gotfrída
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Jozefa a Máriu Vizváryovcov
1.4. Pondelok9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Mareka
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miriam
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Zitu
16:00Mária Kyseľová
2.4. Utorok7:00Daniel a rodičia
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jablonovských
Ján (10. výročie)
Štefan, Pavel a rodičia
3.4. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Tomáša a Eriku
15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
Ján a Anna Bonkoví
Ján a Helena
4.4. Štvrtok7:00Anna
15:50Za povolania
Štefan
František, Alžbeta, Pavol a Anna
5.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre MUDr. Jána Vaška
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,zvlášť za duše tých, ktorí sa modlili za duše v očistci
6.4. Sobota7:50Odprosenie za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Poďakovanie za 40 rokov života Anny
a prosba o požehnanie do ďalších rokov
7.4. Nedeľa9:00Michal
Nem. 9:30Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Za rodiny
16:00Mária Kyseľová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *