Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes máme pred očami fialovú šatku, ktorou je zahalený kríž. Takéto kusy látky, takéto plášte, dávali ľudia aj na osliatko a na cestu, keď Pán Ježiš slávnostne prichádzal do Jeruzalema. Podobným kusom látky bol zahalený aj slepec Bartimej, ktorého Ježiš stretol pri odchode z Jericha, krátko pred slávnostným vstupom do Jeruzalema.

Keď Ježiš Bartimeja zavolal, odhodil plášť, v ktorom bol schúlený a išiel za Ježišom. Týmto gestom sa otvoril na zmenu. Podobne aj ľudia, ktorí dávali Ježišovi svoje plášte, mali od neho isté očakávania a chceli, aby ich viedol.

Nakreslite kus látky/plášťa a napíšte, čo by ste chceli Pánu Ježišovi venovať, čím by ste mu vedeli pomôcť. Môže to byť nejaká hmotná vec (kvet, odev, mobil), ale aj nejaký talent (spev, hra na hudobný nástroj, kreslenie).

Podpíšte sa a v nedeľu 31. marca pred svätou omšou o 11:00 prines kresbu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *