Mesiac: júl 2024

15. Nedeľa v období cez rok (14.7.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu sv. Františka
  • v utorok spomienka Panny Márie Karmelskej
   • O 16:00 bude svätá omša na Mariánskej hore.
  • v stredu spomienka sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
 2. V stredu 17. júla si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna.
 3. V stredu o 17:00 18:00 (pozor, zmena!) sa v našom kostole uskutoční koncert súboru starej barokovej hudby Ensemle Thesaurus Musicum. Vstup je zdarma.
 4. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mladých zo Spoločenstva EDEN.
 5. Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili mladých počas tzv. Prázdnin u minoritov. Domaľovali sme oplotenie našich hrobových miest na cintoríne, natreli sme ďalšie okná na kláštore a  začali sme robiť poriadok v kláštornej knižnici.
 6. Oznamy farského kostola
  • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
  • Budúcu nedeľu slávime vonkajšiu odpustovú slávnosť sv. Anny v Závade o 10:30 spojená s požehnaním obnoveného organa.

Úmysly svätých omší 14. – 21. júl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
14.7. Nedeľa9:00František (5. výročie)
Nem. 9:30Anna, Erika, Stavros
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Babikovú
16:00Kamil
15.7. Pondelok7:00Prosba o uzdravenie v rodine Tarbajovej
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre novomanželov Pavel a Ivana
16.7. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Tarbajovú
15:50Jozef
17.7. Streda7:00Prosba o uzdravenie pre Michala, Matúša a Ľuboša
15:50Prosba o dobrú spoveď pre všetkých veriacich
18.7. Štvrtok7:00Prosba o Božie požehnanie pre dielo Kruciáty oslobodenia človeka a zdravie pre klientov Domu sv. Františka
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre pátra Romana v deň jeho narodenín
19.7. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Tatianu s rodinou
20.7. Sobota7:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše ich zosnulých bratov, sestry a príbuzných, ktoré sú v očistci.
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pavlovú
21.7. Nedeľa9:00Ján a Julianna
Nem. 9:30Mons. Daniel Faltin
11:00Jozef
16:00Prosba o lásku a dobré vzťahy
v rodine i s ostatnými ľuďmi

14. Nedeľa v období cez rok (7.7.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Veroniky Giulianiovej, panny, členky 2. rádu sv. Františka
  • vo štvrtok sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
 2. Dnes je celodiecézna zbierka na obnovu pútnického domu na Mariánskej hore.
 3. V mesiaci jún sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 40 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 4. Tento týždeň sa v našom kláštore uskutočnia Prázdniny u minoritov. Pozvanie prijalo 11 mladých, s ktorými budeme dopoludnia pracovať v kláštore a popoludní sa vyberieme na výlety do okolia. Ak by ste nám chceli darovať niečo zo záhrady, alebo niečo upiecť, budeme vďační.
 5. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
 6. V stredu 17. júla o 17:00 sa v našom kostole uskutoční koncert súboru starej barokovej hudby Ensemle Thesaurus Musicum. Vstup je zdarma.
 7. Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť nové číslo Minoritského listu.
 8. Oznamy farského kostola
  • Rozlúčka s p. kaplánom Patrikom Miturom sa bude konať počas večernej sv. omše v pondelok 8. júla o 19:00. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vo štvrtok sa uskutoční púť kresťanských seniorov na Mariánskej hore v Levoči. Program začne o 7:50 privítaním pútnikov, potom bude nasledovať príhovor, modlitba ruženca a sv. omša. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Program púte je zverejnený na výveskách.
  • V piatok bude večerná svätá omša spojená s katechézou pre deti.
  • Na budúcu nedeľu máme oktávu hlavnej púte. Na Mariánskej hore ju začneme sláviť modlitbou sv. ruženca o 14:00, a potom nasleduje sv. omša o 14:30.

Úmysly 7. – 14. júl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
7.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Adama a Miroslavu s rodinou
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Luciu
11:00SVÄTÁ OMŠA NEBUDE
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Janku, Kamila, Daniela a Rastislava
8.7. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Tatianu a jej rodinu
15:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
9.7. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Rastislava a jeho rodinu
15:50Janka
10.7. Streda7:00Vincent
15:50Jozef
11.7. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Kristínu, Sofiu a Martina
12.7. Piatok7:00Martin a Jana, † z rodiny Binekových a Lorkových
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za ich milých rodičov a starých rodičov, ktorí sú v očistci
15:50Štefan
13.7. Sobota7:50Mária (5. výročie)
Jozef Kušnír (1. výročie)
14.7. Nedeľa9:00František (5. výročie)
Nem. 9:30Anna, Erika, Stavros
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Babikovú
16:00Kamil