Mesiac: jún 2024

13. Nedeľa v období cez rok (30.6.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Návštevy Panny Márie – sväté omše:
   • u nás: 7:00 a 15:50
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 19:00
   • na Mariánskej hore: 10:00, 13:00, 17:00
  • v stredu sviatok sv. Tomáša, apoštola
  • v piatok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, patrónov Európy
   • u nás: 9:00, 11:00, 16:00
   • v nemocničnej kaplnke: 9:30
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00
   • na Mariánskej hore: 10:00 a 17:00
  • v sobotu spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice
 2. Tento týždeň slávime odpust v Bazilike Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore. Program nájdete na výveske.
 3. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme nasledovne:
  • u nás: od pondelka do štvrtku od 15:00; v piatok počas svätých omši (popoludní už od 15:00)
  • v Bazilike sv. Jakuba: pol hodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok od 18:00, v piatok od 17:00
  • na Mariánskej hore: počas svätých omší, v utorok a sobotu od 8:00
  • Chorých navštívime my aj kňazi z fary vo štvrtok dopoludnia.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 5. Kruciáta oslobodenia človeka pozýva v sobotu na pešiu púť z Kežmarku na Mariánsku horu. Viac informácií na výveske.
 6. Dnešná zbierka je určená na dobročinné diela Svätého Otca. Na budúcu nedeľu bude celodiecézna zbierka na obnovu pútnického domu na Mariánskej hore.
 7. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší nasledovný:
  • u nás: 9:00, 16:00 (svätá omša o 11:00 nebude)
  • v nemocničnej kaplnke 9:30;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  • na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 8. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 9. Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť nové číslo Minoritského listu.
 10. Oznamy farského kostola
  • Vo štvrtok 4. júla pozývame na adoráciu do Baziliky sv. Jakuba so začiatkom o 17:45, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
  • Vo štvrtok 4. júla o 20:00 na fare bude rozdelenie služieb počas hlavnej púte. Vopred vďaka za ochotu pomôcť.
  • Rozlúčka s p. kaplánom Patrikom Miturom sa bude konať počas večernej sv. omše v pondelok 8. júla o 19:00. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • V dňoch 19. – 21. júla 2024 v Námestove sa uskutoční festival Verím Pane. Záujemcovia sa môžu tešiť na bohatý hudobný program – vystúpia napríklad Sima Magušinová, Godzone, Lamačské Chvály a ďalší. Okrem dobrej hudby je pripravený aj duchovný program, veľa dobrých diskusií, a taktiež detský program pre najmenších. Organizátori ponúkajú aj ubytovanie na školách. Viac informácií na verimpane.sk

Úmysly 30. jún – 7. júl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
30.6. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre pátra Tomáša L.
Nem. 9:30Ľubor a Pavol
11:00rodičia Ondrej a Alžbeta
16:00Poďakovanie za 60 rokov života Danky
s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
1.7. Pondelok7:00Za nenarodené deti
15:50rodičia František a Mária, syn František
2.7. Utorok7:00Žofia a zosnulí z jej rodiny
15:50súrodenci Jozef, Martin, Štefan, Ján
a rodičia Ján a Mária
3.7. Streda7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Annu s rodinou
15:50rodičia Žofia a Štefan, synovia Štefan, Ján, František
bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci nášho rádu
4.7. Štvrtok7:00Prosba o dary Ducha Svätého a Božiu pomoc
pre Ruženu s rodinou
Za povolania
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za nenarodené deti, ich rodičov a odčinenie potratov
5.7. Piatok9:00Prosba o obrátenie Petra a Moniky
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku
a večný život pre zosnulého manžela
11:00rodičia Anna a Ján
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou
6.7. Sobota7:50Prosba o odprosenie a odčinenie hriechov
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Prosba o Božie požehnanie pre dielo Kruciáty oslobodenia človeka a zdravie pre klientov Domu sv. Františka
7.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Adama a Miroslavu s rodinou
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Luciu
11:00SVÄTÁ OMŠA NEBUDE
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Janku, Kamila, Daniela a Rastislava
Búrka

Búrka

Ak by učeníci vedeli, že sa na jazere strhne búrka, tak by asi nevyplávali. Aspoň tak to robíme my – keď sa blíži búrka, zostaneme doma. Ak nás búrka napriek tomu zastihne, veľa závisí od toho, či sme na takúto možnosť pripravení. Či máme dáždnik, pršiplášť, úkryt alebo suché oblečenie. Učeníci, napriek tomu, že boli rybármi a mali s búrkami na jazere bohaté skúsenosti, sa rozhodli zobudiť Ježiša, ktorý bol tesárom. Verili, že je Boh, a preto môže pomôcť v každej situácii.

Continue reading „Búrka“

12. Nedeľa v období cez rok (23.6.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa – sväté omše
   • v našom kostole: 7:00 a 15:50
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00
  • v piatok spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • v sobotu slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok – sväté omše
   • v našom kostole o 7:50
   • v nemocničnej kaplnke o 9:30
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:30, 8:00, 19:00
   • na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 3. V pondelok, na slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa, sa v našom levočskom kláštore uskutoční Deň kustódie – stretnutie všetkých bratov minoritov pôsobiacich na Slovensku. Zároveň v tento deň náš kustód, brat Martin M. Kollár, oslávi svoje päťdesiate narodeniny. O 7:00 ráno budeme v našom kostole spolu s otcom biskupom Františkom Trstenským sláviť svätú omšu. O 6:30 sa v kostole zídeme na modlitbu ranných chvál. Srdečne Vás všetkých pozývame!
 4. V štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej
 5. V piatok oslávime výročie posvätenia nášho kostola. Po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 6. Od piatku do nedele sa v Kostole sv. Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove budú konať spoločné modlitby matiek. Program nájdete na výveske.
 7. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 8. Oznamy farského kostola
  • Vo štvrtok od 8.00 hodiny sa na Mariánskej hore začne príprava baziliky, pútnického domu a areálu na blížiacu sa hlavnú púť. Budeme veľmi radi za vašu pomoc.
  • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po sv. omši bude adorácia s poďakovaním za školský rok.
  • V piatok je záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19.:00 v Bazilike sv. Jakuba.
  • Na budúcu nedeľu 30.6.2023 bude pri všetkých svätých omšiach Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  • Budúcou nedeľou začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Sv. spoveď od 13:00 v pútnickom dome a sv. omša o 14:30.

Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo.

Biskup František Trstenský

  Úmysly 23.– 30. jún 2024

  DÁTUMČASÚMYSEL
  23.6. Nedeľa9:00Drahotín, Helena a Ján
  Nem. 9:30Margita, Adolf, Žofia, Hilda
  11:00Stanislav
  16:00Mária
  24.6. Pondelok7:00švagriná Gabriela (1. výročie)
  15:50Mária a Ján Čipčovskí a Kamil Labanc
  Ján Kollár
  25.6. Utorok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Michala a Vladimíra
  15:50Mária, Ján, Michal, Mária a starí rodičia
  Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
  26.6. Streda7:00Za duše v očistci
  15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše Bohu zasvätených osôb
  Jozef (1. výročie)
  27.6. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou
  15:50Helena, rodičia Jána a Anna, manžel Ján, súrodenci Tomáš a Ján
  Mária Pavlíková
  Prosba o odčinenie hriechov proti životu
  28.6. Piatok7:00Mária
  15:50Ján a Mária
  Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša s rodinou
  29.6. Sobota7:50Poďakovanie za 50 rokov manželstva Rudolfa a Eleny
  Michal a Ján
  Pavol
  Nem. 9:30
  30.6. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre pátra Tomáša L.
  Nem. 9:30Ľubor a Pavol
  11:00rodičia Ondrej a Alžbeta
  16:00Poďakovanie za 60 rokov života Danky
  s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
  Malé semienko, veľký strom

  Malé semienko, veľký strom

  Pán Boh dokáže aj s malými a slabými urobiť veľké veci. Mojžiš, ktorý sa zajakával, dokázal vyviesť Izrael z egyptského otroctva. Malý Dávid dokázal poraziť veľkého Goliáša. Aj s vami, deti, má Pán Boh veľké plány.

  Pápež Benedikt XVI. prirovnal strom, ktorý vyrastie z malého semienka a na ktorom hniezdia mnohé vtáky, k Cirkvi. Každý by si v nej mal vedieť nájsť svoje miesto. Nielen tí, čo chodia každý deň na svätú omšu a sedia v prvej lavici.

  Continue reading „Malé semienko, veľký strom“
  Otáznik

  Otáznik

  Bola raz jedna krajina, kde prestali používať otáznik. Ľudia sa prestali pýtať, iba si veci oznamovali alebo po sebe kričali. Nie je ťažké si predstaviť, že vzťahy v takejto krajine išli dolu vodou. Raz tam prišiel na dovolenku otáznik z inej krajiny, a keď videl, ako to tam vyzerá, začal ľuďom skákať do reči. A tak sa hádky menili na rozhovory, rozhovory na zmierenia a všade nastal pokoj.

  Continue reading „Otáznik“

  11. Nedeľa v období cez rok (16.6.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v piatok spomienka Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
   • v sobotu ľubovoľná spomienka Sv. Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
  2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  3. V pondelok 17. júna si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna.
  4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu. O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
  5. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
  6. Oznamy farského kostola

  Úmysly 16. – 23. jún 2024

  DÁTUMČASÚMYSEL
  16.6. Nedeľa9:00rehoľná sestra Bonfília
  Nem. 9:30Martin, Ján, Anna, Mária, Ján
  11:00Veronika a Ondrej
  16:00Jozef
  17.6. Pondelok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pokoj
  pre Veroniku a Michala, ich deti a dedka Vavrinca
  15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
  pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
  Štefan
  18.6. Utorok7:00Jozef a Jaroslav
  15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktorí zomreli bez prijatia sviatostí
  Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
  19.6. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
  pre Matúša, Jakuba a Sabínu s rodinami
  15:50Poďakovanie za 85 rokov života Anny
  s prosbou o Božie požehnanie do ďalších rokov
  Michal (10. výročie)
  20.6. Štvrtok7:00Irena, Jozef, Anton a Helena
  15:50syn Vladimír, rodičia Mária a Jozef
  Prosba o zdravie, Božie požehnanie
  a dar odpustenia pre Ivanku
  21.6. Piatok7:00manžel Alojz a syn Alojz
  15:50Prosba o uzdravenie Jána
  Zita Girašeková
  22.6. Sobota7:50Prosba o zdravie ducha i tela pre Karola
  Prosba o zdravie, Božie požehnanie
  a dar viery pre Ivana
  23.6. Nedeľa9:00Drahotín, Helena a Ján
  Nem. 9:30Margita, Adolf, Žofia, Hilda
  11:00Stanislav
  16:00Mária

  10. Nedeľa v období cez rok (9.6.2024)

  1. Liturgický kalendár
   • v utorok spomienka sv. Barnabáša, apoštola
   • vo štvrtok sviatok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu sv. Františka
  2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
  3. V utorok pokračuje Veľká novénapred sviatkom sv. Antona Paduánskeho. Vo štvrtok oslávime samotný sviatok sv. Antona. Pozvanie na svätú omšu o 15:50 prijal náš spolubrat páter Peter Gallik.
  4. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
  5. Deti vo veku 6-15 rokov pozývame na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-17. augusta vo Važci. Cena je 105€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
  6. Už teraz vás pozývame na štvrtý Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. septembra 2024 v Košiciach. V mene organizátorov prosíme o duchovnú, finančnú i dobrovoľnícku pomoc pri príprave tejto akcie. Bližšie informácie nájdete na výveske a na stránke www.pochodzazivot.sk.
  7. Oznamy farského kostola
   1. Večerné sv. omše v tomto týždni v po. – št. budú v Gymnaziálnom kostole o 19:00.
   2. V piatok o 14:00 sa u sestier v kláštore uskutoční stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľ.