Kategória: Slider

Články, ktoré sa majú zobrazovať na titulnej stránke.

Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Pokoj a dobro! 16. až 19. septembra sa uskutočnili na Mariánskej hore v Levoči duchovné cvičenia Františkánskeho svetského rádu. Tohoročná téma bola: 800 rokov od vydania Memoriale propositi. Exercitátorom bol brat Martin Mária Kollár OFMConv. Zúčastnili sa ich 23 terciári a sympatizanti od Trnavy po Sečovce. Z levočského bratstva sme boli siedmi.

Continue reading „Duchovné cvičenia na Mariánskej hore“