Kategória: Slider

Články, ktoré sa majú zobrazovať na titulnej stránke.

Sv. Anton

Sv. Anton

Sviatok svätého Antona pripadol na nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu sme v závere všetkých svätých omší požehnali chlieb sv. Antona, ktorý si veriaci mohli vziať domov. Na svätej omši o 11:00 sme požehnali aj deti. Hudobne ju sprevádzali aj mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, ktorí u nás boli na duchovnej obnove.

Continue reading „Sv. Anton“