Mesiac: máj 2024

Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (26.5.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
   • sväté omše u nás: 7:00, 16:00 (s procesiou po 4 oltárikoch).
   • vo farskom kostole: 6:00, 8:00, 19:00
   • na Mariánskej hore: 16:00
  • v sobotu spomienka sv. Justína, mučeníka
 1. Májové/júnové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 2. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 3. V nedeľu 8. septembra sa uskutoční „farský deň“ Deň kresťanskej rodiny, ktorý je stretnutím všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta, je stretnutím mladších i starších, veriacich i hľadajúcich. Ak má niekto záujem zapojiť sa do organizácie, prvé stretnutie bude v utorok o 17:00 v pastoračnej miestnosti na fare.
 4. V stredu po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. Vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, pozývame na záver svätej omše o 16:00 na eucharistickú procesiu. Deti prosíme, aby počas procesie pred Sviatosťou Oltárnou sypali lupienky kvetov.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu. O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
 7. Deti staršie ako 12 rokov (vrátane) pozývame na eRko víkendovku, ktorá sa uskutoční 8.-9. júna 2024 v Misijnom dome v Bijacovciach. Prihlášku spolu s bližšími informáciami si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 8. Pozvánky pre mladých vo veku od 15 do 25 rokov:
  1. Od 30. júna do 4. júla budeme bicyklami (čiastočne autom) putovať po stopách Božieho služobníka br. Štefana Iglódyho OFMConv. Putovanie bude spojené s fotografovaním (u niektorých v dobovom oblečení) na Slovensku a v Maďarsku na miestach spojených so životom a smrťou brata Štefana. Ubytovaní budeme v kláštore minoritov v Brehove.
  2. V dňoch 8. až 13. júla sa uskutočnia ďalšie Prázdniny u minoritov v Levoči. Dopoludnia pracujeme v kláštore a popoludní chodíme na výlety do okolia. Viac informácií o oboch akciách nájdete na našej webstránke www.minoriti.sk.
 9. Miništrantov vo veku 8 – 15 rokov pozývame v dňoch 12. – 17. augusta na tábor do nášho kláštora v Brehove. Viac informácií nájdete na výveske.
 10. Oznamy farského kostola
  • V utorok v Bazilike sv. Jakuba budeme sláviť výročie posviacky obnovenej baziliky. Bazilika bola posvätená a oltár bol konsekrovaný v roku 2016.
  • V piatok 31.5.2024 o 16:00 bude sv. omša na Mariánskej hore.
  • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
  • V sobotu v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9:30.
  • Na budúcu nedeľu požehnáme obnovený kríž Za huru na Závade. Sv. omša na Závade bude o 8:00 a po sv. omši pôjdeme v sprievode ku krížu.
  • Vyhlásenie KBS k európskym voľbám:

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Úmysly 26. máj – 2. jún2024

DÁTUMČASÚMYSEL
26.5. Nedeľa9:00Jolana Pavlanská (1. výročie)
Nem. 9:30Jozef
11:00Poďakovanie za vyliečenie z choroby
16:00Ján, Jozefína a Helena
27.5. Pondelok7:00Štefan, Žofia, František a Erika
15:50Katarína, Ondrej, Gustáv a Anna
Ľuboslav
Jozef
28.5. Utorok7:00Prosba o potrebné milosti v požehnanom stave
a úspešný pôrod pre Františku
15:50Viliam
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a dar obrátenia pre Jozefa
29.5. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
15:50Žofia a Jozef
Poďakovanie za 40 rokov života Rastislava
a Božie požehnanie pre celú rodinu
30.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu
16:00Štefan a Veronika, Helena, Eduard
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Lukáša a rodinu
Poďakovanie za 20 rokov kňazstva otca Mareka
31.5. Piatok7:00Ladislav, Elena a Štefan
15:50vdp. Štefan Klubert
Odprosenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
1.6. Sobota7:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí boli zabití vo vojne
2.6. Nedeľa9:00Anna a Ján Maľakoví
Nem. 9:30Michal a Zuzana
11:00Za rodiny
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí sa utopili
Odpust

Odpust

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, sme v našom kostole slávili odpust. Na svätej omši o 9:00 spieval veľký zbor, o 11:00 ten detský. Odpustovým kazateľom bol otec Ján Dubecký, rodák z Levoče, ktorý pracuje ako kaplán Horskej záchrannej služby. Sväté omše začali slávnostným vstupom, používali sme aj kadidlo. No a popoludní sa na nádvorí kláštora uskutočnila grilovačka, počas ktorej si eRkári pre deti pripravili 7 stanovíšť s rôznymi úlohami.

Continue reading „Odpust“

Oznamy Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (19.5.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok Svätodušný pondelok
  • v štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v piatok sviatok Výročia posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • budúca nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice
 1. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 2. Pri príležitosti dnešnej odpustovej slávnosti vás v prípade priaznivého počasia dnes popoludní od 15:00 do 17:00 pozývame na grilovačku na dvore nášho kláštora. Pripravený bude aj program pre deti.
 3. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 5. Od piatku do nedele sa na Spišskej Kapitule uskutoční 11. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke spisskyjeruzalem.sk.
 6. v dňoch od 2. do 8. júna 2024 uskutočnia biskupi Slovenska návštevu Ad limina apostolorum v Ríme. Takáto návšteva sa koná každých päť rokov. Na jednotlivých sekciách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave cirkvi na Slovensku. Súčasťou návštevy bude i spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom na osobnej audiencii v piatok 7. júna 2024. Keďže biskupi nás prosia o modlitbu, v sobotu začneme 9-dňovú duchovnú prípravu na túto udalosť.
 7. Oznamy farského kostola
  • V pondelok po Zoslaní Ducha Svätého budeme ráno v Bazilike sv. Jakuba sláviť Svätodušný pondelok. V tento deň večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba bude s formulárom Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 16:00. V Závade bude sv. omša o 17:00 a v Levočskej Doline o 18:00.
  • Na budúcu nedeľu si na Mariánsku horu vykonajú púť členovia nášho ružencového bratstva. Púť sa začne modlitbou posv. ruženca o 14:00, pokračuje Mariánskou pobožnosťou a po tom bude sv. omša.
  • Na 8. septembra organizujeme „farský deň“ Deň kresťanskej rodiny, ktorý je stretnutím všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta, je stretnutím mladších i starších, veriacich i hľadajúcich. Ak má niekto záujem zapojiť sa do organizácie, prvé stretnutie bude 28. mája o 17:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

Úmysly 19. – 26. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
19.5. Nedeľa9:00Marcela Ondirková a rodičia Ondirkoví a Skaloví
Nem. 9:30Vasil, Mária, Mária
11:00Prosba o dary Ducha Svätého pre maturantov
16:00rodičia Michal a Anna
20.5. Pondelok7:00Štefan
15:50Anna
Štefan
21.5. Utorok7:00Juliana a Ján
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami
z rodiny Horváthovej a Sýkorovej
22.5. Streda7:00Jana a Martin
15:50Ján, Katarína a Ján
z rodiny Hvilovej, Kaľavskej, Sakmarovej a Šiškovej
23.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslavu s rodinou
15:50Prosba o požehnanie všetkých kňazov z Levoče
Mária
Matej
24.5. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Adama a Fabiána
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktorí odkladali čas svojho obrátenia a náhle zomreli
Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Bohu známu osobu
Ján Kopkáš a rodičia z oboch strán
25.5. Sobota7:50manžel Marcel a švagor Armín
Prosba o dar viery a uzdravenie duše i tela pre Tomáša
26.5. Nedeľa9:00Jolana Pavlanská (1. výročie)
Nem. 9:30Jozef
11:00Poďakovanie za vyliečenie z choroby
16:00Ján, Jozefína a Helena

Oznamy 7. Veľkonočná nedeľa (12.5.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Panny Márie Fatimskej
  • v utorok sviatok sv. Mateja, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka
  • v štvrtok spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
  • v piatok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka
  • v sobotu spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka
 1. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 2. Dnes a zajtra sa pod záštitou Rytierstva Nepoškvrnenej uskutoční na Mariánskej hore Fatimský deň. Program začne o 15:00 slávnostnou procesiou od minoritského kostola. O 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup Ján Kuboš. O 20:00 začne 24-hodinový ruženec za Slovensko. Zajtra o 17:00 bude na Mariánskej hore slúžiť svätú omšu otec biskup František Trstenský. Celý program nájdete na výveske.
 3. V pondelok sa pod záštitou Rodinného spoločenstva FATIMA uskutoční Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Zapojiť sa možno spoločnou modlitbou posvätného ruženca, adoráciou alebo zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Viac informácií na výveske.
 4. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 5. V piatok po rannej svätej omši sa uskutoční výmena oltárnych plachiet, preto adorácia Sviatosti Oltárnej začne neskôr.
 6. V piatok 17. mája si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna. O 15:15 sa v našom kostole budeme modliť cestu svetla, ktorá je veľkonočným pokračovaním krížovej cesty.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 8. V sobotu o 21:00 vás pozývame do Baziliky sv. Jakuba na spoločnú vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
 9. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kazateľom na svätých omšiach o 9:00 a 11:00 bude o. Ján Dubecký, rodák z Levoče, v súčasnosti kaplán Horskej záchrannej služby. Popoludní od 15:00 do 17:00 pozývame na grilovačku na dvore nášho kláštora. Pripravený bude aj program pre deti.
 10. Oznamy farského kostola
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
  • V stredu 15.5.2024 bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci večnej poklony v Spišskej diecéze. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude po rannej sv. omši a odloženie s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním o 18:30.
  • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po sv. omši bude moderovaná adorácia s Eucharistickým požehnaním.
  • V sobotu 18.5.2024 o 13:00 bude na Mariánskej hore slávená sv. omša v rámci aktivity Beh na Levočskú horu. Ide o charitatívnu akciu na pomoc z malému dieťaťu Katke z Lieskovan, ktorá sa narodila s ochrnutou rukou. Absolvovala operáciu vo Viedni, čo jej veľmi pomohlo, ale teraz potrebuje rehabilitácie. Viac informácií nájdete na plagátoch na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Úmysly 12. – 19. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
12.5. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu a Františka
Nem. 9:30Jozef
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Táňu, Slavomíra a ich deti
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Repaskú
13.5. Pondelok7:00Darina, Otília, Marta, Drahoslava
15:50z rodiny Dvorčákovej
František, Peter, Mária, Tomáš, Margita
14.5. Utorok7:00Alžbeta
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša
Vincent Vronč
15.5. Streda7:00Mária
15:50Ján Komara
manžel a rodičia
16.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Annu
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktorí boli leniví v konaní dobrých skutkov
Jozef
17.5. Piatok7:00z rodiny Tarbajovej a Vitkovej
15:50+ Pavol a Mária
Vincent Vronč
Helena
18.5. Sobota7:50Prosba o uzdravenie Zuzany
21:00 farský k.Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Horváthovú
19.5. Nedeľa9:00Marcela Ondirková a rodičia Ondirkoví a Skaloví
Nem. 9:30Vasil, Mária, Mária
11:00Prosba o dary Ducha Svätého pre maturantov
16:00rodičia Michal a Anna
Aby nikto nebol sám…

Aby nikto nebol sám…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes v evanjeliu hovorí o láska a priateľstve. Nie je to však vôbec taká samozrejmosť, pretože mnohí z nás sa môžu cítiť osamotení. Môžeme ich utešovať tým, že nikdy nie sú sami, lebo je s nimi Pán Ježiš, ale to im asi nepomôže. Dokonca aj Pán Ježiš ku nám hovorí v množnom čísle – nechce, aby sme boli sami, ale aby sme sa zaujímali jeden o druhého. Niekedy to ide ťažko, ale práve Duch Svätý, ktorého očakávame, je ten, kto nám pomáha prekonávať rozdiely.

Continue reading „Aby nikto nebol sám…“

Oznamy 6. Veľkonočná nedeľa (5.5.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka Panny Márie, Matky a Sprostredkovateľky milostí
  • v štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Keďže je to prikázaný sviatok, sväté omše budú nasledovne:
   • v našom kostole: o 7:00 a 16:00;
   • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00;
   • na Mariánskej hore: o 16:00.
 2. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 3. Tento týždeň sú prosebné dni za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v pondelok: vo farskom kostole o 5:45, v našom kostole o 15:50.
 4. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 5. Vo štvrtok sa v Poprade uskutoční Carlova kvapka krvi. Viac informácií na výveske.
 6. V piatok sa začneme modliť novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 7. V piatok o 19:00 sa v našom kostole uskutoční otvorené stretnutie Spoločenstva Pavol. Na tému „Obnova v Duchu Svätom a Katolícka cirkev“ bude rozprávať o. Andrej Chrvala.
 8. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej. Pozývame aj na stretnutie františkánskych terciárov.
 9. V sobotu 11. mája sa na Mariánskej hore bude konať Misijná púť detí. Na svätej omši o 12:30 s otcom biskupom Františkom Trstenským budú spievať levočskí eRkári. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť, pozývame na posledný nácvik do spevokolne na fare v piatok 10. mája o 17:00. Nácvik bude trvať približne 1 hodinu.
 10. Na budúcu nedeľu a pondelok sa pod záštitou Rytierstva Nepoškvrnenej uskutoční na Mariánskej hore Fatimský deň. Program začne o 15:00 slávnostnou procesiou od minoritského kostola na Mariánsku horu. O 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup Ján Kuboš. O 20:00 začne 24-hodinový ruženec za Slovensko. V pondelok o 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup František Trstenský. Celý program nájdete na výveske.
 11. V mesiaci apríl sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 210 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 12. Oznamy farského kostola
  • V nedeľu 12.5.2024 o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
  • Príprava na slávnosť 1. svätého prijímania bude počas tohto týždňa v utorok a stredu o 17:00 v Bazilike sv. Jakuba. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 14:00 do 16:00. Rodičia sa môžu vyspovedať aj počas týždňa pred svätými omšami.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Úmysly 5. – 12. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
5.5. Nedeľa9:00Jozef, Zuzana, Jozef
Nem. 9:30Rastislav
11:00Za rodiny
16:00Prosba o obrátenie Emila
6.5. Pondelok7:00Za duše v očistci, aby orodovali o zdravie,
Božie požehnanie a Božiu ochranu pre Bohu známu osobu
15:50manžel Juraj, syn Juraj, brat Peter
a svokrovci Juraj a Mária
Jozef
br. Odilo Mráz
7.5. Utorok7:00František, Mária, František z rodiny Novákovej
15:50Juraj
Milan a Antónia
8.5. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie milosti pre Ladislava
15:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše ľahostajných, ktorí premárnili svoj čas
9.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie milosti pre Ladislava
16:00Prosba o Božie požehnanie pre dielo Kruciáty oslobodenia človeka a zdravie pre klientov Domu sv. Františka
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Bohu známu osobu
10.5. Piatok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Michaelu
Lukáš
15:50Za kňazské a rehoľné povolania
z rodiny Obertanovej, † Milan a Štefan
11.5. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (73 rokov)
Ján Repaský
12.5. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Františka
Nem. 9:30Jozef
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Táňu, Slavomíra a ich deti
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Repaskú