Oznamy 4. adventná nedeľa (24.12.2023)

 1. Kto si objednal nálepku betlehema, môže si ju po svätej omši vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 2€ za kus.
 2. Svätá omša o 16:00 dnes nebude v našom kostole, ale v Bazilike sv. Jakuba. Slávená bude už ako vigília Narodenia Pána (hlavne) pre rodiny s deťmi a seniorov.
 3. Svätá omša v noci bude u nás dnes o 22:00 a v Bazilike sv. Jakuba o 24:00. Od 21:45 sa budú v našom chráme spievať vianočné koledy.
 4. Až do 2. februára môžete v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách.
 5. Na Slávnosť Božieho narodenia a sviatok sv. Štefana budú v Levoči sväté omše ako v nedeľu.
 6. V pondelok, na slávnosť Božieho narodenia:
  1. bude na nádvorí nášho kláštora celé popoludnie živý betlehem. Organizovaný program bude po svätej omši o 11:00 a potom od 17:00.
  2. o 15:00 bude v gymnaziálnom kostole jasličkovú pobožnosť. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 7. V utorok, na sviatok sv. Štefana, môžete po svätej omši o 11:00 podporiť koledníkov Dobrej noviny.
 8. Ak chcete v stredu (27. decembra) prijať koledníkov Dobrej noviny u vás doma, môžete sa do pondelka večera prihlásiť buď osobne v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk. S koledníkmi bude chodiť aj kňaz, ktorý požehná váš príbytok.
 9. V štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 10. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 11. Budúca nedeľa je sviatkom Svätej rodiny, preto počas svätých omší ponúkneme manželom možnosť obnoviť si manželské sľuby. Na záver svätej omše o 16:00 bude aj ďakovná pobožnosť na konci roka.
 12. Od 2. do 4. januára plánujeme jednodňové výlety pre miništrantov. Prosíme tých, ktorí majú záujem, aby sa spolu s rodičmi prihlásili v sakristii.
 13. V uplynulom týždni boli v kostole nainštalované bezpečnostné kamery. Zatiaľ sú v testovacej prevádzke.
 14. Liturgický kalendár
  1. v pondelok slávnosť Narodenia Pána
  2. v utorok sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
  3. v stredu sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
  4. vo štvrtok sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov
  5. v nedeľu sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *