Oznamy 3. adventná nedeľa (17.12.2023)

 1. V zbierke na charitu sa v našej diecéze vyzbieralo 148 760,54 €. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.
 2. Kvôli vianočnej svätej spovedi v Bazilike sv. Jakuba (14:00-19:00) dnes nebude svätá omša u nás o 16:00.
 3. Na budúci týždeň budeme spovedať nasledovne
  1. u nás: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00 a na štvrtú adventnú nedeľu počas dopoludňajších svätých omši.
  2. Bazilika sv. Jakuba: pondelok-štvrtok od 17:00, v piatok od 15:00.
 4. V piatok o 15:50 prinesú skauti do nášho kostola betlehemské svetlo. V sobotu večer a v nedeľu počas dňa budú skautské hliadky rozdávať betlehemské svetlo pri Starej radnici a pri betleheme.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
 6. Na štvrtú adventnú nedeľu budú dopoludňajšie sväté omše ako obvykle. Svätá omša o 16:00 nebude v našom kostole, ale v Bazilike sv. Jakuba. Slávená bude už ako vigília Narodenia Pána (hlavne) pre rodiny s deťmi a seniorov. Úmysel, ktorý sme prijali na túto svätú omšu odslúžime v noci o 22:00.
 7. Cez Vianoce dávame do pozornosti tieto akcie:
  1. Až do 2. februára môžete v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách.
  2. Na Božie narodenie (25. december) bude u nás na dvore celé popoludnie živý betlehem a o 15:00 v gymnaziálnom kostole jasličková pobožnosť.
  3. Ak chcete 27. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny, môžete sa prihlásiť buď osobne v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk. S koledníkmi bude chodiť aj kňaz, ktorý požehná váš príbytok.
  4. Od 2. do 4. januára budeme organizovať výlety pre miništrantov. Pridajú sa ku nám aj naši miništranti z Bratislavy.
 8. Ďakujeme chlapom z útulku za stráženie kostola. Ak všetko dobre pôjde, tak v priebehu tohto týždňa by mohli byť v kostole nainštalované kamery.
 9. Vzadu na stolíku si môžete zobrať Minoritský list a kalendár. Tiež ponúkame vonnú sviecu Greccio, zhudobnené Príbehy jedného kráľovstva pre deti, knihu o minoritských mučeníkoch z Pariacoto, ruženec s ich relikviami a knihy pátra Martina s ružencovými zamysleniami a úvahami o pokoji.
 10. Oznamy farského kostola

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *