Oznamy Nedeľa Svätej rodiny (31.12.2023)

 1. Ďakujeme vám za vašu priazeň, podporu a pomoc v končiacom sa roku. Do nového roku vám v modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a prajeme sebe i vám, aby sa spoločenstvo, ktoré v našom chráme tvoríme, aj naďalej rozvíjalo a prehlbovalo.
 2. Dnešná nedeľa je sviatkom Svätej rodiny, preto pred záverečným požehnaním ponúkame manželom možnosť obnoviť si manželské sľuby. Na záver svätej omše o 16:00 bude aj ďakovná pobožnosť na konci roka.
 3. Dnes o 23:30 pozývame do nášho kostola na tichú adoráciu. Po požehnaní, ktoré bude o polnoci, pozývame do kláštora na krátke posedenie. Dnes o polnoci bude v Bazilike na Mariánskej hore svätá omša.
 4. Od 2. do 4. januára plánujeme jednodňové výlety pre miništrantov. Prosíme tých, ktorí majú záujem, aby na seba nechali kontakt v sakristii.
 5. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. V našom kostole od pondelka do piatku od 15:15.
  2. V Bazilike sv. Jakuba vždy polhodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok od 17:00.
  3. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 7. Kto má záujem o požehnanie domu, nech sa prihlási buď osobne v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk.
 8. Až do 2. februára môžeme v našom kostole získať plnomocné odpustkyza modlitbu pri jasličkách. Každú januárovú nedeľu o 16:00 plánujeme sláviť svätú omšu pre pútnikov. Pred touto svätou omšou budeme spovedať a zakončíme ju modlitbou pri jasličkách.
 9. Liturgický kalendár
  1. v pondelok slávnosť Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
  2. v utorok spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
  3. v stredu spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
  4. v sobotu slávnosť Zjavenia Pána (prikázaný sviatok)
  5. v nedeľu sviatok Krstu Pána
 10. Farské oznamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *