Počúvajme…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnešné Božie slovo nás chce potešiť, aby sme advent prežívali s nádejou. O nádeji sa dá pekne rozprávať, ale ako ju druhým odovzdať? Zázraky robiť nevieme, milionármi tiež nie sme, aby sme mohli riešiť ťažké životné situácie ľudí okolo nás.

Napriek tomu existuje jedna vec, ktorá môže druhým pomôcť a ktorá je zadarmo. Druhých ľudí môžeme vypočuť. Nájsť si čas, počúvať, neskákať do reči, nedávať rady a nespochybňovať to, čo nám druhí hovoria. Povzbudzuje nás k tomu aj otec biskup František v prvej etape cesty s emauzskými učeníkmi.

Preto sa tento týždeň snažme druhých vypočuť. A ak niečo rozprávame, snažme sa šíriť dobré správy, slová povzbudenia. Napíšte na lístoček, koho ste tento týždeň vypočuli alebo akú dobrú správu ste povedali iným. Podpíšte sa a v nedeľu 17. decembra pred svätou omšou o 11:00 prineste lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *