Mesiac: november 2022

Úmysly 13. – 20. november 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.11.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z domu sv. Františka


16:00Za spoločenstvo P. Pia za duše v očistci
14.11.2022Pondelok7:00Mária, Anna, Štefan


15:50Milan, Antónia, Olena a za duše v očistci


15:50Ľuboslav a Štefan
15.11.2022Utorok7:00Peter Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Demočkovú a Šurcovú


15:50Žofia, Štefan, Marta a Anna
16.11.2022Streda7:00Štefan, Matilda, Katarína


15:50Ľuboslav Kukura


15:50Anton, Anna, Ján
17.11.2022Štvrtok7:00Za Božie požehnanie pre Kristínu a Gabriela


15:50Za zdravie a Božie požehnanie v rodine Pavolovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Stierankovú a nemocnú dcéru Annu
18.11.2022Piatok7:00Za Božie požehnanie pre Zitu a Júliusa


15:50Ján a Mária


15:50rodiny Richnavská, Garčarová, Dolná
19.11.2022Sobota7:50Za uzdravenie pre Vladimíra


7:50Margita
20.11.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú


11:00rodičia Ján a Mária


16:00Juraj (1. výr.)
Čomu na svätej omši nerozumiem?

Čomu na svätej omši nerozumiem?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Kým niektoré veci pochopíme, prijmeme a uveríme v ne, môže to nejaký čas trvať. Podobne ako to bolo s vierou v posmrtný život – niektorí židia už verili, iní ešte nie. Dôležité je, aby sme sa pri hľadaní pravdy nezastavili. Každú nedeľu chodíme na svätú omšu, ale mnohé veci môžu byť pre nás nezrozumiteľné. Preto ak niečomu na svätej omši nerozumiete, spýtajte sa na to. Otázku napíšte na lístoček a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 ho prineste do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vyžrebujeme a odmeníme. Samozrejme, na otázky sa pokúsime aj odpovedať…

Continue reading „Čomu na svätej omši nerozumiem?“

Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (6.11.2022)

 1. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností k Božiemu milosrdenstvu ešte dnes, zajtra a pozajtra vždy o 15:00.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 3. Vo štvrtok o 18:00 sú do Baziliky sv. Jakuba na svätú omšu s katechézou pre birmovancov pozvaní všetci birmovanci aj ich rodičia.
 4. V piatok o 19:00 bude v našom chráme stretnutie spoločenstva Pavol. Mons. Dušan Lukáč z Brezna bude hovoriť na tému: „Ako dať Bohu miesto, ktoré mu patrí“ (Lk 8, 4-21).
 5. V piatok, sobotu a nedeľu budú v Spišskej Kapitule odpustové slávnosti a pamätný deň narodenia bp. Jána Vojtaššáka. Bližšie informácie sú na výveske.
 6. Víkendový program pre manželské páry – Originálne manželské rekolekcie, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku bude 18.-20. novembra v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Ďalšie informácie sú na výveske.
 7. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, člena 1. rádu
  • v stredu sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky
  • vo štvrtok spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
  • v piatok sviatok sv. Martina z Tours, biskupa, patróna našej diecézy
  • v sobotu spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Úmysly 6. – 13. november 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.11.2022Nedeľa9:00Mária a Ján


11:00Za rodiny


16:00Ján (1. výr.)
7.11.2022Pondelok7:00Alojz


15:50Za Dominikánsku duchovnú rodinu


15:50Za duše, na ktoré si nik nespomína
8.11.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku a Mareka s rodinou


15:50Marián (15. výročie)


15:50z rodiny Kožarovej a Pavolovej
9.11.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Matúša a Andreu s rodinou


15:50Ján a Mária


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Cecíliu
10.11.2022Štvrtok7:00Magdaléna Petrušková


15:50Anna


15:50Za povolania
11.11.2022Piatok7:00Mária Čeremugová (nedožitých 113 rokov)


15:50z rodín Nováková, Dvorčáková, Tomečková, Vitková a Tarbajová


15:50†† Kataríny z Bohuznámej rodiny
12.11.2022Sobota7:50Serafín, František, Veronika


7:50Anna (1. výr.)
13.11.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z domu sv. Františka


16:00 Za spoločenstvo P. Pia za duše v očistci