Buď ako oni

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Dnes nám slová Pána Ježiša v evanjeliu pomohol pochopiť kráľ Dávid, ktorý sa ich vo svojom živote snažil verne zachovávať – počuli a videli sme, že nezabil svojho prenasledovateľa, kráľa Saula, hoci mal k tomu príležitosť.

Napíšte/nakreslite, kto je vzorom v zachovávaní slov dnešného evanjelia pre vás. Môže to byť nejaká postava z Biblie, niektorý zo svätých alebo človek, ktorého poznáte. Vaše odpovede nám môžete posielať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť dopredu/do sakristie pred svätou omšou v nedeľu 27.2.2022 o 11:00. Jeden z vás získa knihu, ktorá mu pomôže lepšie prežiť pôstne obdobie.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Evanjelium podľa Lukáša 6,27-38

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *