Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (26.9.2021)

 1. Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Ustanovil ho sv. Pius X. v roku 1914. Pamätajme na migrantov a utečencov v našich modlitbách.
 2. Na dnes otcovia biskupi vyhlásili zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca na Slovensku. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 3. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na púť na Mariánsku horu. Peších pútnikov bude pán kaplán Patrik čakať dnes o 13:30 pri prvej kaplnke, odkiaľ môžete ísť spoločne.
 4. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 10:00.
 7. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 8. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 9. V piatok začínajú Októbrové ružencové pobožnosti. Počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v týždni o 18:00, v sobotu a nedeľu o 18:40.
 10. V piatok po sv. omši o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov našej farnosti. Pozvaní sú všetci, ktorí by chceli konať túto službu.
 11. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
 13. Budúcu nedeľu po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka z Assisi do neba.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v stredu sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • vo štvrtok spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
   panny a učiteľky Cirkvi
  • v sobotu spomienka Svätých anjelov strážcov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *