Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (19.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v červenej farbe (prvý stupeň ohrozenia). V režime „základ“ môže byť v kostole 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma.
 3. Od pondelka do piatka budú kvôli stmievaniu večerné sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 18:00, v soboty a nedele o 19:00.
 4. V stredu 22.9. sa na Mariánskej Hore uskutoční Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Levoče. Spoločný odchod autobusom o 14:00 hod. zo Sídliska Západ I (Potraviny Milk Agro), so zastávkou Námestie Majstra Pavla pri soche Ľudovíta Štúra.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 6. Na budúcu nedeľu pozývame naše prvoprijímajúce deti a ich rodičov na púť na Mariánsku horu. Kto chce putovať peši o 13:30 vás pán kaplán Patrik bude čakať pri prvej kaplnke pod Mariánskou horou a potom spoločne pôjdete do baziliky.
 7. Otcovia biskupi vyhlásili na budúcu nedeľu zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 8. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu hlásiť do 15.10.2021 buď mailom na levoca@kapitula.sk alebo osobne v sakristii.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   a sv. Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v utorok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • vo štvrtok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *