Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (12.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Dnes je posledný deň, keď sa dá zaregistrovať na stretnutie so Svätým Otcom.
 3. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa dnes o 15.30 na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
 4. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 5. V pondelok od 13:00 do 16:00 si budú môcť na fare vykonať antigénový test zaregistrovaní na stretnutie so Svätým Otcom (nezaočkovaní, ktorí neprekonali Covid-19).
 6. V utorok o 21.00 bude na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie.
 7. V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – sväté omše u nás: 9:00, 11:00 a 16:00, pol hodiny pred svätými omšami Sedembolestný ruženec. Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška o Svätej zemi v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 9. V piatok je v našej reholi sviatok Stigmatizácie svätého Františka. O 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva, následne františkánsky ruženec.
 10. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 11. V piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v sobotu počas rannej svätej omše.
 12. Kto by chcel na budúci rok prijať sviatosť birmovania, nech sa prihlási v sakristii našich kostolov, prípadne emailom na levoca@kapitula.sk. Zvlášť povzbudzujeme, aby sa prihlásili všetci tí, ktorí už nie sú v školách, ale pracujú, či sú už v staršom veku a chceli by v budúcnosti byť krstnými rodičmi. Bez sviatosti birmovania nemožno byť krstným rodičom. Ak bude záujem o birmovku nízky, požiadame o termín až v roku 2023. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.10.2021.
 13. Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť slovenský misionár, ktorý pôsobí v Kazachstane vo farnosti Balchaš vdp. Pavol Tondra. Bude celebrovať sväté omše o 8:00 a 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Porozpráva nám o zvykoch v Kazachstane a spôsobe pastorácie. Môžete podporiť jeho misiu vhodením milodaru do pripravených pokladničiek. Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Povýšenia Svätého kríža
  • v stredu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • vo štvrtok spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v piatok sviatok Stigmatizácie sv. Františka
  • v sobotu sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *