Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (5.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa ešte dnes nachádza podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 3. Od pondelka prechádzame do stupňa monitoring (zelená farba) – teda minimálne najbližší týždeň budeme bez obmedzení.
 4. V stredu o 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.
 5. V stredu a vo štvrtok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť Prvého svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 8:00 do 10:00. Rodičia sa môžu vyspovedať aj počas týždňa.
 6. Vo štvrtok slávi Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sviatoksvojej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Keďže v našej farnosti pôsobia sestry Vykupiteľky, aj my budeme sláviť tento sviatok.
 7. Vo štvrtok, v Deň obetí holoaustu a rasového násilia, sa o 10:00 na Nám. Štefana Kluberta 1 uskutoční spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“. Viac podrobností je na výveske.
 8. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie nášho kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame mladých vo veku 14-18 rokov z Levoče a okolia na prvé stretko, ktoré sa začne v našom chráme. Viac informácií na plagáte.
 10. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 11. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Zahrňme prvoprijímajúce deti a ich rodiny do našich modlitieb.
 12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Podrobnosti na komisia.sk aj na výveske. Od nás plánuje putovať s mladými brat Tomáš.
 13. Všetkých zaočkovaných povzbudzujeme k osobnej účasti na stretnutiach so Svätým Otcom. Ponúkame Vám možnosť cestovať spoločne do Šaštín. Prihlásiť sa môžete do 7.9. na levoca@minoriti.sk, osobne v sakristii, prípadne telefonicky 053 451 4570. Vopred je potrebné zaregistrovať sa na registracia.navstevapapeza.sk
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého
   a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
  • v stredu sviatok Narodenia Panny Márie
  • vo štvrtok sviatok bl. Alfonzy Márie Eppingerovej, panny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *