Oznamy Prvá adventná nedeľa

 1. Dnes sa v našom chráme začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše s novénovými kázňami budú o 15.50, v nedeľu o 11.00. Pol hodiny pred svätou omšou sa budeme modliť posvätný ruženec. Podrobnosti sú na výveske.
 2. Dnes sa koná zbierka na Spišskú katolícku charitu. Na tento účel môžete finančne prispieť do pokladničky pri vchode do kostola.
 3. Ranné sväté omše (okrem nedieľ) budeme sláviť ako rorátne, ku cti Panny Márie. Povzbudzujeme Vás, aby ste si na ne prinášali lampáše alebo sviece.
 4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14.00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami, v piatok od 17.00.
 5. Pripomíname poriadok sv. omší:
  U nás:
  v pondelok až piatok o 7.00 a 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00 a 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole: v nedeľu o 9.00.
 6. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získavať počas celého novembra.
 7. Liturgický kalendár:
 • pondelok – sviatok sv. Ondreja, apoštola
 • streda – spomienka bl. Rafaela Chylińského
 • štvrtok – spomienka sv. Františka Xaverského