Oznamy 33. nedeľa v cezročnom období

 1. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa vo svojich rodinách pomodlili Liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. Jej text nájdete na levoca.minoriti.sk kde môžete sledovať aj priamy prenos dnešnej svätej omše o 11.00.
 2. Dnešná zbierka je určená pre kňazský seminár. Seminár môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412050856. Od dnes do budúcej nedele je v našom chráme na tento účel vyhradená označená pokladnička pri vchode (tam, kde bývali pohľadnice).
 3. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získať počas celého novembra.
 4. Od pondelka (16.11.)  je možné sláviť verejné bohoslužby s obmedzením na 50 percent kapacity kostola. Naďalej ostáva v platnosti všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách.
  U nás platí predchádzajúci poriadok svätých omší: v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00, 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba sväté omše budú slávené od pondelka do piatku o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00 a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole o 9.00.
 5. V utorok je sviatok sv. Alžbety Uhorskej – patrónky Františkánskeho svetského rádu. O 15.00 sa pred vystavenou Sviatosťou oltárnou budú modliť členovia tohto rádu Františkánsky ruženec o siedmych radostiach Panny Márie.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši začne v Bazilike sv. Jakuba farská celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Ukončená bude o 17.30 požehnaním. Počas celého dňa bude v kostole možnosť vyspovedať sa.
 7. V rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery bude u nás vo štvrtok po svätej omši o 15.50 prednáška a diskusia na tému Viera v Ježiša, jednorodeného Božieho Syna. Prednášku a prezentáciu si môžete stiahnuť na levoca.minotiti.sk
 8. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V sobotu, na sviatok Obetovania Panny Márie, bude v bazilike na Mariánskej hore svätá omša o 10.00.
 10. Sviečku za nenarodené deti si môžete do konca novembra zakúpiť pri vchode do kostola za odporúčaný príspevok 1€ a prispieť tak na činnosť a projekty Fóra života.
 11. Liturgický kalendár:
 • utorok – sviatok sv. Alžbety Uhorskej, patrónky Františkánskeho svetského rádu
 • sobota – spomienka Obetovanie Panny Márie
 • nedeľa – slávnosť Krista Kráľa