Oznamy Nedeľa Krista Kráľa

 1. V stredu nás pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená streda“ modlitbou za ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. V Bazilike na Mariánskej hore, ktorá sa rozsvieti na červeno, bude v tento deň o 17.30 svätá omša a Eucharistická adorácia za prenasledovaných.
 2. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 11.00.
  V piatok po večernej svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 3. Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou. Počas svätých omší budeme požehnávať adventné vence. Zvlášť teraz v čase pandémie Vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe v rodinách pri adventom venci.
  Na budúcu nedeľu začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. O 10.30 sa budeme modliť posvätný ruženec, o 11.00 svätá omša s novénovou kázňou.
  Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 4. Pripomíname poriadok sv. omší:
  U nás:
  v pondelok až piatok o 7.00 a 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00 a 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole: v nedeľu o 9.00.
 5. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získavať počas celého novembra.
 6. Liturgický kalendár:
 • utorok – spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
 • streda – spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
 • štvrtok – spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia
 • piatok – spomienka sv. Františka Antona Fasaniho