Úmysly 8.- 15. novembra 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
8.11.2020Nedeľa9.00Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pavolovu


16.00František, Mária, Michal, Mária, Alžbeta, Jana


18.00Mária, Eduard, Anna
9.11.2019Pondelok7.00Ján, Anna


15.50Mária, Štefan, Ján, Michal


15.50Ján, Ružena, Ján
10.11.2019Utorok7.00Vasil, Jaroslav a Helena


15.50z rodiny Kožarovej


15.50Za úspešnú operáciu Ivana
11.11.2020Streda7.00Ján


15.50rodičia Anna a Martin s rodinou


15.50Viktor (10 r.)
12.11.2020Štvrtok7.00Peter


15.50Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Veroniky Draveckej


15.50Za duše, na ktoré si nikto nespomína
13.11.2020Piatok7.00Ján


15.50z rodiny Palenčárovej


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú
14.11.2020Sobota7.50Za zdravie pre Denisku a Viktóriu


7.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a jej rodinu


15.50Poďakovanie za 25 r. Modlitieb matiek na Slovensku
15.11.2020Nedeľa9.00Štefan


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka


16.00Za duše v očistci


18.00z rodiny Gondovej