Kategória: Kázne pre deti

Učeníci Ježiša Krista

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes sme s Pánom Ježišom prežili nielen slávnostný vstup do Jeruzalema, ale aj smrť na kríži. Počuli sme, že okolo Pána Ježiša sa pohybovalo mnoho ľudí. Od verných učeníkov až po nepriateľských vojakov. Nás budú zaujímať učeníci. Sú to ľudia, ktorí chodili s Pánom Ježišom, nakoniec boli aj svedkami jeho zmŕtvychvstania a potom o tom hovorili iným. Takýmito učeníkmi sa môžeme stať aj my – keď budeme dobre poznať Pána Ježiša, môžeme ho ohlasovať aj iným!

Preto si počas týchto dní dobre všímajte ľudí, ktorí sa pohybujú okolo Pána Ježiša a napíšte nám, ktorý z nich a prečo je pre vás najsympatickejší / najbližší. Odpovede nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Učeníci Ježiša Krista“
Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána

Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Svätý Pavol najprv kresťanov prenasledoval, ale po stretnutí s Ježišom na ceste do Damasku sa úplne zmenil. Aj v našom živote sa dejú takéto zmeny. Napíšte, v čom bolo pre vás najprv ťažké dať Pánu Ježišovi prednosť, ale postupne ste sa to naučili. Napríklad:

  • kedysi som v nedeľu nerád vstával kvôli svätej omši, ale teraz idem do kostola s radosťou
  • kedysi som nechcel odísť od televízora kvôli večernej modlitbe, ale teraz to už dokážem

Odpovede nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána“
Prísnosť

Prísnosť

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Otec v dnešnom evanjeliu bol na staršieho brata prísny, lebo mu nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.

Kedy sú na vás rodičia prísni?

Odpovede nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Štyroch z vás odmeníme aprílovým číslom časopisu REBRÍK.

Pochybnosti

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V dnešnom evanjeliu Ježiš vyvracia falošnú predstavu o Bohu, ktorý by len čakal na naše chyby, aby nás mohol potrestať. V skutočnosti sa Boh správa úplne naopak, dáva nám stále nové príležitosti polepšiť sa. Viac Boh urobiť nemôže a tak čaká na našu odpoveď. Pán Ježiš to vystihuje slovami: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ Ako teda môžeme Bohu odpovedať?

Continue reading „Pochybnosti“

Povzbudenie

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa dnes v evanjeliu premenil na vrchu Tábor. V čase pôstu sme možno čakali iné evanjelium, ale Pán Ježiš chce svojich učeníkov povzbudiť predtým, ako ho uvidia zomierať na kríži. Rovnako chce v dnešnú nedeľu povzbudiť aj nás. Aj počas pôstu môže byť nedeľa dňom radosti. Preto nás v nedeľu pôst nezaväzuje. Veď pôst trvá štyridsať dní

  • ak počítame aj nedele, tak 40 dní uplynie na Kvetnú nedeľu (sedem dní pred Veľkonočnou nedeľou)
  • ak nepočítame nedele, tak 40 dní uplynie na Bielu sobotu (deň pred Veľkonočnou nedeľou)

Nápíšte / nakreslite, čo vám v nedeľu alebo v celom týždni urobilo radosť.

Continue reading „Povzbudenie“

Vyvolení

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Na prvú pôstnu nedeľu začínajú dospelí bezprostrednú prípravu na krst, ktorý prijmú na Veľkonočnú vigíliu. Končí sa (niekoľko)ročné obdobie katechumenátu a katechumeni zapisujú svoje meno do knihy vyvolených (na prijatie krstu). Ešte predtým však musia ich budúci krstní rodičia dosvedčiť, že sú zrelí na prijatie tejto sviatosti. Preto odpovedajú na tieto tri otázky:

Continue reading „Vyvolení“
Pomáhame Ukrajine

Pomáhame Ukrajine

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Pán Boh nám v dnešných čítaniach dáva múdre rady ako byť dobrými ľuďmi. Preto si nezatvárajme oči pred konfliktom na Ukrajine a skúsme túto krajinu nejako podporiť:

  • nakreslite alebo napíšte niečo povzbudzujúce pre ukrajinský národ, hoc aj ukrajinskú vlajku
  • napíšte modlitbu za Ukrajinu a prosbu o mier (vlastnými slovami)
Continue reading „Pomáhame Ukrajine“
Buď ako oni

Buď ako oni

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Dnes nám slová Pána Ježiša v evanjeliu pomohol pochopiť kráľ Dávid, ktorý sa ich vo svojom živote snažil verne zachovávať – počuli a videli sme, že nezabil svojho prenasledovateľa, kráľa Saula, hoci mal k tomu príležitosť.

Napíšte/nakreslite, kto je vzorom v zachovávaní slov dnešného evanjelia pre vás. Môže to byť nejaká postava z Biblie, niektorý zo svätých alebo človek, ktorého poznáte. Vaše odpovede nám môžete posielať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť dopredu/do sakristie pred svätou omšou v nedeľu 27.2.2022 o 11:00. Jeden z vás získa knihu, ktorá mu pomôže lepšie prežiť pôstne obdobie.

Continue reading „Buď ako oni“

Blahoslavenstvá a beda

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Na jednu polovicu strany napíšte/nakreslite to, čo vám robí radosť (blahoslavenstvo) a na druhú to, čo vám prináša smútok (beda).

Vaše odpovede nám môžete poslať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť do sakristie v nedeľu 20. februára pred svätou omšou o 11:00. Všetkých, ktorí sa zapojíte, odmeníme záložkou do knihy podľa vlastného výberu z našej staronovej kolekcie…

Continue reading „Blahoslavenstvá a beda“

Aké je moje povolanie?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: V kresťanstve rozlišujeme tri základné povolania: 1) manželstvo, 2) kňazstvo alebo zasvätený život a 3) slobodný stav. V bežnom živote poznáme mnoho povolaní či zamestnaní: od učiteľa, cez lekára až po policajta, hasiča a záchranára… Nakreslite alebo napíšte, kým by ste sa chceli stať, keď raz budete dospelí. Vaše odpovede nám môžete poslať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť do sakristie v nedeľu 13. februára pred svätou omšou o 11:00. Jedného z vás určite odmeníme… 🙂

Continue reading „Aké je moje povolanie?“