Božie milosrdenstvo

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Na druhú veľkonočnú nedeľu oslavujeme Božie milosrdenstvo. Pripomína nám to aj obraz Pána Ježiša v našom kostole. Pán Ježiš je v žiarivom bielom odeve, čo môže byť odkazom na Jeho zmŕtvychvstanie. Pravou rukou nám žehná/odpúšťa a ľavou rukou ukazuje na svoje srdce, z ktorého vychádzajú dva lúče: červený a bielo-modrý. Červený symbolizuje Ježišovu lásku k nám a bielo-modrý očistenie / odpustenie. Nápis „Ježišu, dôverujem Ti“ nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli žiadať Ježiša o odpustenie. Lebo cez svoju sekretárku, sestru Faustínu, nám pripomína, že milosrdenstvo má prednosť pred spravodlivosťou.

Nakreslite obraz Božieho milosrdenstva a napíšte, či ste v tomto týždni zažili milosrdenstvo: Bol niekto milosrdný voči vám? Bol/a si voči niekomu milosrdný/á Ty?

Podpíšte sa a v nedeľu 14. apríla pred svätou omšou o 11:00 prineste úlohu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Obrázok: https://sk.pinterest.com/pin/19281104633101604/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *