Kategória: Aktuality

Svätá Trojica

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vystrihnite trojuholník do jeho troch rohov vpíšte:

  • z jednej strany: mená troch osôb Najsvätejšej Trojice – 1. Otec; 2. Syn; 3. Duch Svätý
  • z druhej strany: mená členov vašej rodiny – 1. meno ocka; 2. meno mamky; 3. mená detí

Do stredu trojuholníka môžete nakresliť srdiečko, pretože vzťahy medzi osobami Najsvätejšej Trojice sú plné lásky. Vzťahy plné lásky by mali byť aj v našich rodinách, pretože manželstvo a rodina je jedným z obrazov Svätej Trojice na tomto svete.

Tak ako Syn pochádza z Otca, tak žena podľa opisu v knihe Genezis pochádza z muža. Tak ako láska Otca a Syna je taká dokonalá, že sa nazýva osobou – Duchom Svätým, tak aj láska muža a ženy má moc stvoriť novú osobu. Otec, Syn a Duch Svätý sú rozdielne Božské osoby, napriek tomu tvoria jednotu. Aj muž a žena sú odlišní, aby sa vo vzájomnej jednote mohli obohacovať. Božia láska je neodvolateľná – preto aj manželská láska je neodvolateľná.

Vaše dielo prineste na svätú omšu v nedeľu 6. júna o 11:00. Môžete ho však aj odfotiť a poslať nám mailom. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Svätá Trojica“

Dopĺňame sa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 16:00: Každý z nás je v niečom dobrý, každý z nás niečo robí rád. Napíš, nakresli, odfoť nám, v čom si dobrý práve Ty alebo čo rád robíš a pošli nám to na levoca@minoriti.sk. Odpovede zverejníme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Dopĺňame sa“

Duch Svätý

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: nakreslite ako sa prejavuje Duch Svätý (ohnivé jazyky nad apoštolmi, holubica pri krste Pána Ježiša) alebo napíšte krátku modlitbu k Duchu Svätému, aby priniesol pokoj, jednotu, lásku do našej rodiny. Vaše odpovede nám pošlite mailom na levoca@minoriti.sk – my ich tu vystavíme a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Duch Svätý“

Deň matiek

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu mali sviatok naše mamky, preto bude táto úloha venovaná im. Takže, deti, nakreslite vašu mamku ALEBO nakreslite, za čo ste mamke vďační ALEBO nakreslite, ako ste oslávili Deň matiek ALEBO nakreslite/odfoťte darček, ktorý ste pre mamku pripravili. Ak nám vaše diela pošlete mailom na levoca@minoriti.sk, tak ich tu vystavíme na obdiv a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Deň matiek“

Moje miesto na viniči

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše:

Pán Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Evanjelium podľa Jána 15,5) Pána Ježiša stretávame troma spôsobmi:

  1. v liturgii (svätá omša)
  2. v Svätom písme
  3. v spoločenstve (Cirkvi).

Zamyslite sa

  1. aké úlohy by ste vedeli plniť počas liturgie svätej omše;
  2. kam by ste naše spoločenstvo, ktoré sa stretáva v kostole pri svätej omši, zobrali v nedeľu popoludní na výlet/prechádzku.

Odpovede môžete napísať, nakresliť, odfotiť; poslať nám mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť osobne pred svätou omšou. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Moje miesto na viniči“

Poznám svoje a moje poznajú mňa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Pastier a ovečky sa musia dobre poznať. Preto sa skúsme lepšie spoznať aj my navzájom. Papier A4 predelíte na polovicu. Vľavo nakreslíte seba/svoju rodinu a dopíšete to, čo chcete, aby sme o vás vedeli. Vpravo nakreslíte nás, minoritov, a dopíšte zopár otázok pre nás – spýtate sa nás na to, čo by ste chceli o nás vedieť. Ak nám vaše dielo pošlete mailom na levoca@minoriti.sk alebo ho pred ďalšou nedeľnou svätou omšou o 11:00 prinesiete do sakristie, zverejníme ho na tejto stránke (osobné údaje skryjeme), skúsime odpovedať na vaše otázky a jedného z vás opäť odmeníme…

Continue reading „Poznám svoje a moje poznajú mňa“

Prestretý stôl

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa často s ľuďmi stretával pri jedle. Aj v dnešnom evanjeliu sa pýta učeníkov: „Máte tu niečo na jedenie?“ Aj v našom kresťanskom živote je spoločné stolovanie dôležité. Preto pekne prestrite stôl na obed a na mail levoca@minoriti.sk nám pošlite fotku. Zverejníme ju nižšie a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Prestretý stôl“

Ježiš žije! Aleluja!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej sväte omše: Stretnúť zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Navštívte váš kostol a odfotťe alebo nakreslite nejaký symbol zmŕtvychvstalého Pána Ježiša (socha, baranček, paškál, prázdny hrob, vyzdobený kostol…). Prípadne pohľadajte zmŕtvychvstalého Pána Ježiša u vás doma. Ak nám vašu fotky/kresbu pošlete na adresu levoca@minoriti.sk, zverejníme ju na tejto stránke a v nedeľu vylosujeme jedného z vás, ktorého odmeníme.

Continue reading „Ježiš žije! Aleluja!“