Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (27.8.2023)

 1. Dnešná zbierka je určená pre Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Od budúcej nedele bude svätá omša o 11:00 opäť s kázňou pre deti. Teší sa na vás aj detský zbor, ktorý sa tu v kostole stretne už o 10:30 na prvom nácviku. Na záver svätej omše požehnáme školské tašky a vyhodnotíme letnú súťaž posielania pohľadníc.
 3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V našom kostole budeme spovedať v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. Vo farskom kostole sa bude spovedať pol hodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a v piatok už od 18:00. Chorých a starých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. Vo štvrtok bude na Mariánskej hore Bodka za prázdninami. Program začne od 9:00. Svätá omša bude o 15:00.
 5. Vo štvrtok pozývame na adoráciu do Baziliky sv. Jakuba so začiatkom o 17:45, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbe a svätej omši bude predsedať vdp. Matúš Oravec, farský administrátor v Podbieli.
 8. Mládežnícke spoločenstvo EDEN pozýva na mládežnícku grilovačku, ktorá sa uskutoční v soboru o 14:00 na nádvorí nášho kláštora. Povedzte o tejto akcii mladým vo vašom okolí. Podporiť nás môžete aj tak, že nám upečiete a prinesiete/pošlete nejaký koláč.
 9. V nedeľu 10.9.2023 pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začneme ho slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní bude pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
 10. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *