Oznamy 20. nedeľa v období cez rok (20.8.2023)

Univerzita tretieho veku (UTV) Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), s ukončeným stredoškolským vzdelaním, tieto jednoročné a trojročné vzdelávacie programy (s uvedením miesta realizácie):

 1. Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
 2. Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
 3. Dejiny umenia (Ružomberok),
 4. Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
 5. Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať

 • do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
 • do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.


Večerné sväté omše o 19:00 budú v pondelok – štvrtok v gymnaziálnom kostole.

V utorok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 19:00.

Vo štvrtok po svätej omši o 15.50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.

V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.

V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.

V sobotu sa na Mariánskej hore uskutoční Púť chrámových hudobníkov Košickej arcidiecézy. Program začne o 9:30. Svätú omšu o 11:00 bude ju celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore púť Kresťanských demokratov. O 14:00 sa začne modlitbou ruženca a o 14:30 bude svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Sv. omša bude pri vonkajšom oltári.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.

Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Pia X., pápeža
 • v utorok spomienka Panny Márie Kráľovnej
 • vo štvrtok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
 • v piatok sviatok sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *