Oznamy 15. nedeľa v období cez rok (16.7.2023)

 1. Dnes si vykoná púť na Mariánsku horu ružencové bratstvo z Levoče. Autobus pôjde o 13:00 z parkoviska na sídl. Západ II, cez autobusovú stanicu, a zastane aj na zastávke pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 3. V sobotu Aliancia za rodinu pozýva do Bratislavy na celoslovenský pochod „Hrdí na rodinu“. Podrobné informácie nájdete na plagátoch na nástenkách a na levoca.minoriti.sk
 4. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude odpustová slávnosť zo sviatku sv. Jakuba Staršieho, patróna našej Baziliky a nášho mesta. Hlavným celebrantom a kazateľom bude policajný kaplán Ľudovít Spuchľák.
 5. Na budúcu nedeľu Svätý Otec František vyhlásil 3. Svetový deň starých rodičov a seniorov tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Na výveske a na stránke levoca.minoriti.sk si môžete prečítať posolstvo Sv. Otca a modlitbu k tomuto dňu. V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:
  • starší ľudia účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • seniorom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, sa odpustky udeľujú aj keď sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.
  • Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našich mladých, ktorí u nás trávili tzv. Prázdniny u minoritov. Podarilo sa im namaľovať tri okná a takmer celé oplotenie našich hrobových miest na cintoríne.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
  • v piatok spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Márie Magdalény

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *