Oznamy 17. nedeľa v období cez rok (30.7.2023)

 1. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v piatok od 15:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 2. V utorok od 20:00 do 21:00 bude v našom kostole poklona Sviatosti oltárnej s modlitbami a meditatívnymi spevmi na vyjadrenie vďačnosti za dar odpustkov Porciunkuly.
 3. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule. Počas svätých omší o 7:00 a 15:50 si pripomenieme dar odpustkov, ktoré vyprosil svätý František z Assisi pre kostolík Porciunkula. Odpustky boli rozšírené na všetky kostoly menších bratov, neskôr aj na farské kostoly a baziliky minor. Od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. Vo štvrtok o 17:45 bude v Bazilike sv. Jakuba adorácia za posvätenie kňazov.
 6. V piatok o 21:00 bude na Mariánskej hore posvätný ruženec a svätá omša z príležitosti Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ktorá je duchovne spojená s oboma našimi bazilikami – Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste.
 7. V sobotu na Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:30, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 9:30 – v rámci Fatimskej soboty.
 8. V sobotu bude v Zákamennom Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. O 9:30 Fatimská sobota, o 10:30 sv. omša, ktorú bude celebrovať o. bp. Ján Kuboš. V homílií sa prihovorí P.  Szczepan T. Praśkiewicz OCD, ktorý má na starosti Rímsku fázu procesu blahorečenia. Celú slávnosť bude v priamom prenose vysielať Rádio Lumen.
 9. Liturgický kalendár
  •  v pondelok spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
  • v utorok spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • v piatok spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • v sobotu spomienka Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v nedeľu sviatok Premenenie Pána

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *