Oznamy 31. nedeľa v období cez rok (30.10.2022)

 1. Dnes spovedáme pol hodiny pred každou svätou omšou. Na Mariánskej hore bude o 14:00 posvätný ruženec, o 14:30 záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás ešte dnes a zajtra o 15:00; v Bazilike sv. Jakuba dnes o 18:40, zajtra o 18:00.
 3. V pondelok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 9:00.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok od 14:00, v utorok pol hodiny pred každou svätou omšou, v stredu, štvrtok a piatok od 15:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať v pondelok od 17:00, v utorok počas a medzi sv. omšami, v stredu pol hodiny pred sv. omšami a večer od 17:00, vo štvrtok a piatok pol hodiny pred sv. omšami. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 5. V utorok je slávnosť Všetkých svätých. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu: v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00, 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00, 11:00 a 16:00. Spovedať budeme v našom chráme pol hodiny pred každou svätou omšou.
 6. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností k Božiemu milosrdenstvu od utorka do budúceho utorka o 15:00.
 7. V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, u nás o 7:00 a 15:50; na cintoríne v  Dome smútku o 14:00.
  V tento deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v  očistci pri návšteve kostola. Je potrebné pomodliť sa Otčenáš a Verím v  Boha, ako aj splniť podmienky: modlitba na úmysel Svätého Otca; svätá spoveď, sväté prijímanie a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
  Od 1. do 8.11. tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.
 8. Od piatka do nedele bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín. Podobnosti sú na výveske.
 9. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 10. Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1000€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 11. Pri vchode kostola Vám ponúkneme sviecu za nenarodené deti. Jej cena bude 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 12. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť Všetkých svätých
  • v stredu Spomienka na všetkých verných zosnulých
  • vo štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • v piatok spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *