Úmysly 30. október – 6. november 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.10.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Františka


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov


16:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
31.10.2022Pondelok7:00Milan


15:50Michal, Mária, DušanZa zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Moniku Piľových a pre ich deti
1.11.2022Utorok7:00Ján


15:50František, Mária, FrantišekZa spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
2.11.2022Streda7:00Mária, Jana, Emília, Mária, František, Štefan


15:50Michal a Ondrejrodičia a príbuzní bratov levočského kláštorabratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
3.11.2022Štvrtok7:00Ján


15:50z Františkánskej rodinyz Františkánskej rodinyz Františkánskej rodiny
4.11.2022Piatok7:00rodičia Katarína a Juraj, bratia Ján a Jozef


15:50rodičia a súrodenci z rodiny PodgurnýchŠtefan
5.11.2022Sobota7:50Jozef Richvalskýrodičia Štefan a Mária a syn Milan
6.11.2022Nedeľa9:00Mária a Ján


11:00Za rodiny


16:00Ján (1. výr.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *