Oznamy 12. nedeľa v období cez rok (19.6.2022)

 1. Dnes je Deň otcov. Pamätajme na našich otcov v modlitbách aj v skutkoch lásky.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok počas svätej omše o 15:50 budeme ďakovať za 30 rokov kňazstva brata Petra Głoda.
 4. Od stredy do nedele bude v Ríme prebiehať 10. svetové stretnutie rodín s mottom: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Viac informácií je na svetovestretnutierodin.sk V našej diecéze na toto stretnutie bude nadväzovať Levočská púť.
 5. Pravidelná náuka pre snúbencov bude vo štvrtok o 20:00, po večernej sv. omši.
 6. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00 a 18:00. V závere sv. omše o 18.00 bude odprosujúca pobožnosť. U nás pobožnosť k Božskému Srdcu bude o 7:30 a o 15:30. Na Mariánskej hore bude o 19:45 Štafetová modlitba za kňazov – bolestný ruženec a sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
 7. V sobotu od 8:00 do 12:00 príprava baziliky a priestranstva na Mariánskej hore pred hlavnou púťou. Po skončení prác bude sv. omša.
 8. V sobotu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 9. Na budúcu nedeľu bude začiatok pútnického týždňa pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Svätú omšu o 14:30 bude celebrovať František Trstenský. Prihovorí sa na tému Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá.
 10. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 11. Na budúci utorok pozývame deti, rodičov a starých rodičov púť na Mariánsku horu. Stretneme sa pri prvej kaplnke na začiatku aleje o 15:50. Cestou sa budeme modliť radostný ruženec. Plánujeme aj účasť na sv. omši o 17:00.
 12. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu priebehu slávnosti Božieho Tela a Krvi. Mužom z Domu sv. Františka za poskytnutie stolov na oltáriky, br. Ondrejovi a ženám za ich skrášlenie, rodinám s deťmi za prípravu a sypanie lupienkov, organistke za spev, ako aj Vám všetkým za aktívnu účasť v procesii i za upratovanie po skončení.
 13. 28. júna – 2. júla sa uskutoční 31. ročník púte mladých Muráň-Levoča. Povzbudzujeme zúčastniť sa a zažiť silu spoločenstva. Viac info na výveske a na muranlevoca.sk
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • vo štvrtok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *