Oznamy 13. nedeľa v období cez rok (26.6.2022)

 1. Dnes v Ríme končí 10. svetové stretnutie rodín s mottom: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Viac informácií je na svetovestretnutierodin.sk V našej diecéze na toto stretnutie bude nadväzovať Levočská púť.
 2. Dnes začína na Mariánskej hore pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie. Svätú omšu o 14:30 bude celebrovať František Trstenský. Prihovorí sa na tému Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Sv. spoveď bude od 13:00 v pútnickom dome.
 3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 4. Júnové pobožnosti sú v našom chráme do štvrtka o 15:30.
 5. Od pondelka do piatka budú na Mariánskej hore sväté omše o 17:00.
 6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 7. V utorok je výročie posviacky nášho chrámu.
 8. V utorok pozývame deti, rodičov a starých rodičov púť na Mariánsku horu. Stretneme sa pri prvej kaplnke na začiatku aleje o 15:50. Cestou sa budeme modliť radostný ruženec. Plánujeme aj účasť na sv. omši o 17:00.
 9. V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00; na Mariánske hore o 10:00, 17:00; u nás o 7:00 a 15:50.
 10. V stredu budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 11. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne od 10:00. Po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 12. Vo štvrtok o 20:00 bude na fare rozdelenie služieb pre púť na Mariánskej hore. Pozvaní sú všetci ochotní muži a mládenci.
 13. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00; v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00; v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude; na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • v stredu slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • v sobotu sviatok Návšteva Panny Márie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *