Mesiac: jún 2022

Oznamy Zoslanie Ducha Svätého (5.6.2022)

 1. Dnes je v našom chráme odpustová slávnosť. O 11:00 bude slávnostnej svätej omši predsedať pallotín P. Peter Klubert zo Smižian. Dnes o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba bude o. bp. Andrej Imrich vysluhovať sviatosť birmovania.
 2. Júnové pobožnosti sú každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša z príležitosti liturgickej spomienky prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi.
 4. V utorok je liturgická spomienka blahoslavených Michala a Zbigneva. V závere svätých omší bude požehnanie ich relikviami; zároveň je to posledný deň Novény pred sviatkom svätého Antona.
 5. Vo štvrtok, v piatok a v sobotu po sv. omšiach o 19:00 vystúpi v Bazilike sv. Jakuba sardínsky mužský spevácky zbor.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 7. V piatok Vás pozývame do nášho chrámu na tzv. Noc kostolov. V rámci nej vystúpi: o 20:00 spevácky zbor Chorus Minor pod vedením Márie Kamenickej; o 21:00 orgánové skladby v podaní Michaely Kuľovej; o 22:00 spevácky zbor Collegium basilica pod vedením Janky Višňovskej; o 23:00 orgánový koncert v podaní Lukáša Bachledu; 10 min. pred každým vystúpením br. Martin krátko predstaví náš kostol.
 8. V sobotu od 17:00 pozývame mladých z Levoče a okolia na grilovačku vo dvore nášho kláštora. Akciu môžete podporiť koláčom, šalátom alebo inou dobrotou. Ďakujeme!
 9. V sobotu na Noc kostolov pozývajú evanjelici. O 19:00 bude orgánový koncert Bach, Marckfelner v podaní Marty Gáborovej a Pavla Dzurika; o 20:30 Z pokladov historickej knižnice v evanjelickom kostole Dr. Janka Petőczová – prednáška, krátky film, výstava; o 21:30 nočná prehliadka kostola.
 10. Na budúcu nedeľu si Ružencové bratstvo vykoná púť na Mariánsku horu. Na Mariánsku horu pôjde aj autobus. O 13:15 zo Sídliska Západ – Francisciho, bude stáť aj pri bývalom Pionieráku. O 14:00 sa pomodlíme posvätný ruženec, následne bude sv. omša.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 375€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa aj do zbierky na Národné stretnutie mládeže T22 kúpením veselých ponožiek v cene 8€ v sakristii nášho kostola.
 13. Chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov pozývame na detský tábor do Brehova v termíne od 5. do 12. augusta. Cena: 100€. Prihlášku si môžete vyžiadať mailom od brata Tomáša M. Vlčeka na adrese tomasmariavlcek@minoriti.sk.
 14. Farnosť Hrabušice sa uchádza o finančnú podporu nadácie VUB na opravu stredovekého zvona. Zahlasovať môžete poslaním SMS prostredníctvom nadaciavub.sk/poklady
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok Turíčny pondelok
  • v utorok spomienka bl. Michala Tomaszeka a Zbigneva Strzałkowského, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v sobotu spomienka sv. Barnabáša, apoštola
  • v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice

Úmysly 5. – 12. jún 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
5.5.2022Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Michal, Anna, Mária


11:00Za rodiny


11:00Marta (nedožitých 90 r.) † Juraj (10 r.) Babejoví


16:00Za potrebné milosti a Ducha Svätého pre Veroniku
6.5.2022 Pondelok7:00Poďakovanie za 70 r. života a za uzdravenie vnučky


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša a Katarínu


15:50Za milosť pokánia a pokoj pre Bohu známu rodinu
7.5.2022Utorok7:00Alojz Babjar


15:50Viera Poláková


15:50Ján, Veronika, Martin, Mária
8.6.2022Streda7:00Serafín, Veronika, Farntišek


15:50Štefan


15:50Katarína a Anna
9.6.2022Štvrtok7:00Mária, Anna, Štefan


15:50Za zdravie pre Máriu, Štefana, Máriu


15:50Ján, Mária, Veronika, Ján
10.6.2022Piatok7:00Edward Baran


15:50Štefan, Matilda, Katarína


15:50Milan, Antónia a za duše v očistci
11.6.2022Sobota7:50Peter a Jozef


7:50Za potrebné milosti pre Irenu
12.6.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu (50 r.) a manžela Jozefa Lojkových


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slimákových
Dary

Dary

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dáva rôzne dary. Dar kreslenia, dar matematiky… Zamyslime sa, aké dary mám ja, aké dary majú moji blízki a ako by som ich chcel s pomocou Ducha Svätého rozvíjať. Výsledok vašich úvah môžete napísať, nakresliť, zaspievať (ako vám Duch Svätý vnukne) a priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás určite odmeníme…