Oznamy 6. veľkonočná nedeľa (22.5.2022)

 1. Dnes o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Prvoprijímajúce deti a ich rodiny odporúčame do Vašich modlitieb.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V pondelok, utorok a stredu máme prosebné dni za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. V našom chráme sa budeme modliť na tento úmysel v pondelok počas oboch svätých omší.
 4. V utorok je výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 14:45 budú modliť františkánsky ruženec, po ňom bude májová pobožnosť. Zároveň je to siedmy deň novény pred sviatkom svätého Antona.
 5. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade záverečné preskúšanie birmovancov. Účasť všetkých je povinná. Potrebné sú aj kartičky birmovacov, údaje o birmovancovi a birmovnom otcovi.
 6. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; na Mariánskej hore o 16:00; u nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec, následne bude májová pobožnosť.
 7. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti.
 8. V piatok večer prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 9. Od piatku do nedele bude v Spišskej Kapitule a jej okolí duchovno-kultúrny festival Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke levoca.minoriti.sk
 10. V sobotu je v Bazilike sv. Jakuba slávnosť – šieste výročie konsekrácie obetného oltára a baziliky.
 11. Na budúcu nedeľu si prvoprijímajúce deti vykonajú púť na Mariánsku horu. Začiatok bude o 13:00 pri prvej kaplnke aleje.
 12. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 13. Stredoškolákov a vysokoškolákov a im podobných pozývame v dňoch 4.-9. júl a 8.-13. august na Prázdniny u minoritov. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke. Stiahnuť prihlášku na júl / august.
 14. Miništrantov vo veku 8-15 rokov pozývame v dňoch 19.-23. august na tábor do nášho kláštora v Brehove. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
  • v utorok sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *