Mesiac: máj 2022

Úmysly 8.– 15. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
8.5.2022Nedeľa9:00Žofia a Štefan


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre deti Jozef, Peter a Vladimír s rodinami


16:00Potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Veroniku
9.5.2022Pondelok7:00rodičia Štefan a Elena


15:50Ján, Žofia, Katarína


15:50Štefan
10.5.2022Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Michaelu


15:50Sidónia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Gabrielu (60 r.)
11.5.2022Streda7:00Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu


15:50Jozef


15:50Bohu známy Róm
12.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Dávida


15:50Pavol a Žofia


15:50Za obrátenie Mariána a jeho rodiny a za uzdravenie zo závislosti
13.5.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Milana


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (71 r.)
14.5.2022Sobota7:50EmilZa zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Alžbetu, Petra a celú rodinu
15.5.2022Nedeľa9:00Marcela Ondirková a † rodičia Ondirkoví a Skaloví


11:00Albert a Mária, sestra Katarína


16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Lenku (40 r.)
Naša misia

Naša misia

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ježišovi učeníci na čele s Petrom sa vybrali loviť ryby. Môžeme sa od nich veľa naučiť:

 • celú noc nemôžu chytiť žiadnu rybu → veď Ježiš ich povolal za rybárov ľudí
 • na Ježišovo slovo chytili plnú sieť rýb → ich misia bude úspešná iba vtedy, ak sa nechajú viesť Ježišom
 • učeníci pritiahli sieť k Ježišovi → ich úlohou je privádzať ľudí k Ježišovi
 • sieť sa nepretrhla → učeníci ju ťahali spoločne, spolupracovali, boli jednotní
 • napokon sieť vytiahol z vody sám Peter → zdôrazňuje to jeho úlohu prvého pápeža
 • Ježiš ponúkol učeníkom jedlo → dnes nám Ježiš ponúka potravu svojho Slova (Sväté písmo) a svojho Tela (Eucharistia)
 • A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. → To isté sa deje dnes, keď hľadíme na premenenú hostiu – nik sa nepýta: „Kto je to?“, lebo vieme, že je to Pán Ježiš.
Continue reading „Naša misia“

Úmysly 1. – 8. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
1.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a poďakovanie za dožitých 60 r.


11:00Za rodiny


16:00Za spoloč. P. Pia a za duše v očistci
2.5.2022Pondelok7:00Katarína, Ján, Mária, Zlatica, Ján


15:50Prosba o pokoj a návrat k Bohu v rodine Vladimíra a Márie


15:50Prosba o dar zdravia pre Helenu
3.5.2022Utorok7:00z rod. Hrončeková a Grigerová


15:50Margita


15:50Pavol a Mária
4.5.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Grigerovú


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine


15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
5.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


15:50syn Gabriel a jeho starí rodičia


15:50Za povolania
6.5.2022Piatok7:00Jozef Čeremuga


15:50manžel Jozef


15:50Br. Odilo Mráz
7.5.2022Sobota7:50Za rodinu Jurčíkovú a Malakovú


7:50František
8.5.2022Nedeľa9:00Žofia a Štefan


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre deti: Jozef, Peter a Vladimír s rodinami


16:00 Potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Veroniku

Oznamy 3. veľkonočná nedeľa (1.5.2022)

 1. V tomto týždni sa modlíme za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu (Dobrého pastiera) bude zbierka na kňazský seminár.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V utorok 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu, 7.5.2022 o 9:00, sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 8. V sobotu bude v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9:30 hod. Večerná sv. omša bude o 19:00 v Gymnaziálnom kostole, pretože v Bazilike sv. Jakuba bude v tom čase koncert opernej speváčky Evy Hornyákovej.
 9. Dňa 13. mája 2022 sa uskutoční Modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred najsvätejšou Sviatosťou či zasväteniu detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií a materiály sa nachádzajú na web stránke https://rsfatima.sk/.
 10. Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť pre poslucháčov na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022.
 11. V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Viac informácií na nástenke.
 12. V Zbierke tzv. Boží hrob určenej pre kresťanov vo Svätej zemi sa v našom chráme vyzbieralo 1250€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov