Oznamy 3. Pôstna nedeľa (20.3.2022)

 1. Aktuálne pandemické opatrenia: zostáva v platnosti povinnosť nosenia respirátorov. Je možné vrátiť sa k podávaniu rúk na znak pokoja a k používaniu sväteničiek (u nás zatiaľ ponecháme bezdotykový dávkovač). Podľa možnosti k svätému prijímaniu nech najprv pristupujú tí, čo prijímajú na ruku, na koniec tí, čo prijímajú do úst.
 2. Poriadok sv. omší sa nemení: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 18:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu). Sväté omše o 18:00 v sobotu a nedeľu budú len do konca marca.
 3. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Martin; na budúcu nedeľu spoločenstvo Pavol. Dnes o 17:00 bude krížová cesta aj v bazilike na Mariánskej hore.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 5. V piatok je slávnosť Zvestovania Pána. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00 a 18:00. O 15:00 bude krížovú cestu v našom chráme viesť spoločenstvo Modlitby matiek; o 16:00 bude krížová cesta pri bazilike na Mariánskej hore. O 17:00 v Bazilike sv. Petra v Ríme zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. Náš diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť o 17:00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku. Na tento úmysel sa o 17:00 budeme modliť pri adorácii aj v našom kostole, ako aj v Bazilike sv. Jakuba, kde bude modlitba sv. ruženca s obnovou sľubov ružencového bratstva.
  Nakoľko slávnosť Zvestovania Pánaje zároveň Dňom počatého dieťaťa, povzbudzujeme Vás prijať deklaráciu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov). Deklarácie sú na stolíku pri časopisoch.
 6. V sobotu o 15:00 spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné odprosovanie Pána za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom.
 7. V sobotu o 16:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov.
 8. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas – o 02:00 na 03:00.
 9. Na budúcu nedeľu o 14:00 spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné ďakovanie a chválenie Pána za všetko, čo spravil v našich životoch.
 10. Farský zbor Collegium BASILICA pozýva ženy, dievčatá, mužov a mládencov, aby sa stali jeho členmi. Postačuje mať hudobný sluch, lásku k spevu a chuť spievať na oslavu Boha pri svätých omšiach a liturgických slávnostiach. Znalosť nôt je vítaná. Záujemcovia môžu prísť na skúšku zboru každý štvrtok o 18:30 na fare, alebo môžu kontaktovať dirigentku pani Janku Višňovskú (janka.visnovska@centrum.sk 0905 170 607). Viac info na farnostlevoca.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *