Mesiac: marec 2022

Oznamy 1. Pôstna nedeľa (6.3.2022)

  1. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola naďalej vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50.
  2. Od dnešnej nedele sú nedeľné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v bazilike na Mariánskej hore: 7:00; v Gymnaziálnom kostole: 9:00; v pondelok až piatok v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 18:00; v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). U nás sa poriadok sv. omší do konca marca nemení: v nedeľu o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu).
  3. V nedele v pôstnom období sú krížové cesty u nás o 15:00 (vedieme my – bratia minoriti) a v bazilike na Mariánskej hore (vo vnútri) o 17:00.
  4. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade prvé preskúšanie birmovancov. Účasť všetkých je nutná. Potrebné sú aj kartičky birmovanca.
  5. V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kantrové dni. Ich úmysel: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Spoločne sa na tieto úmysly budeme modliť v piatok počas oboch svätých omší.
  6. V piatky v pôstnom období sú krížové cesty v našom kostole o 15:00 (vedú členovia spoločenstiev) a pri bazilike na Mariánskej hore (vonku) o 16:00.
  7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
  8. Od dnešnej nedele si opäť môžete vypočuť pôstne audio katechézy pre deti na stránke našej farnosti farnostlevoca.sk
  9. Dnešná zbierka počas svätých omší je určenána potreby Spišskej katolíckej charity. Prispieť môžete aj bankovým prevodom na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412 071. Časť tejto zbierky bude vyhradená na pomoc utečencom z Ukrajiny.
  10. Kto má možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, môže sa zaregistrovať cez formulár na tkkbs.sk/registraciaubytovania

Úmysly 6. – 13. marec 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.3.2022Nedeľa9:00Marta a Ján


11:00Za rodiny


16:00Poďakovanie za 75 r. Marty


18:00Za zdravie pre Ondreja a jeho rodinu
7.3.2022Pondelok7:00Jozef (80. výr. narodenín)


15:50Za vnúčatá Patrika, Lukáša, Martina a Adelu, aby svoj život viedli vo viere v Pána Boha


15:50Ján Kollár
8.3.2022Utorok7:00Emília (1. výročie)


15:50Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamila a Marcelu
9.3.2022Streda7:00z rodiny Kapustových


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu a Štefana s rodinou


15:50Jozef Petrovič
10.3.2022Štvrtok7:00z rodiny Tancošových


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Gabrielu


15:50Otto a  Mária Horvatová
11.3.2022Piatok7:00z rodín Pagáčovej a Samekovej


15:50Richard Rusnák


15:50Ondrej, Vladimír, Klára Pavolova
12.3.2022Sobota7:50Dušan Scholz


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú


18:00Za pokoj a v srdci a milosť obrátenia pre Vladimíra
13.3.2022Nedeľa9:00Za zdravie Štefana a Jána s rod.


11:00Jozefína


16:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika