Vyvolení

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Na prvú pôstnu nedeľu začínajú dospelí bezprostrednú prípravu na krst, ktorý prijmú na Veľkonočnú vigíliu. Končí sa (niekoľko)ročné obdobie katechumenátu a katechumeni zapisujú svoje meno do knihy vyvolených (na prijatie krstu). Ešte predtým však musia ich budúci krstní rodičia dosvedčiť, že sú zrelí na prijatie tejto sviatosti. Preto odpovedajú na tieto tri otázky:

  1. Počúvali verne Božie slovo ohlasovaná Cirkvou?
    Áno, počúvali.
  2. Uviedli slovo, ktoré počuli, do svojho každodenného života a začali kráčať pred Bohom?
    Áno, uviedli.
  3. Zotrvávali v bratskom spoločenstve s vami a zúčastňovali sa s vami na modlitbe?
    Áno, zotrvávali.

My sme boli väčšinou pokrstení ešte ako deti, preto celú prípravu prežívame až dodatočne… Môžeme sa však inšpirovať aj dospelými, ktorí sa pripravujú na krst, aby sme sviatosť krstu lepšie pochopili.

Preto tiež každý napíšte na papier svoje meno a potom ho dajte svojim rodičom alebo krstným rodičom, aby pod vaše meno napísali odpovede na tri vyššie uvedené otázky. Papier s vaším menom a odpoveďami nám môžete poslať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo priniesť v nedeľu do kostola na svätú omšou o 11:00 a vložiť ho do pripraveného košíka pred oltárom. Štyroch z vás odmeníme marcovým číslom časopisu Rebrík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *