Mesiac: máj 2021

Úmysly 9. – 16. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
9.5.2021Nedeľa9:00Poďakovanie za 17 r. manželstva Slavomíra a Kataríny


11:00manžel


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Toporcerovú


18:00Dezider Mirga a † z rodiny
10.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Milan a † z rodiny Obertanovej


15:50Angela a Rudolf
11.5.2021Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre rodinu Blaščákovú


15:50Paraska, Ján, Ondrej, Anna a Ján


15:50Mária (6. výročie)
12.5.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Falátovú


15:50Prosba o zdravie pre rodinu


15:50Poďakovanie za zdravie rodiny Olekšákovej, Prokopovej, Gajdošovej
13.5.2021Štvrtok7:00Prosba o dary DS a Božiu lásku pre Annu


15:50Poďakovanie za 70 rokov života Jozefa


15:50Jozef, Zuzana a Jozef
14.5.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Michaľákovú a Urbanovú


15:50Emil


15:50Ladislav a František
15.5.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Matalikovú


18:00Žofia a Ružena


18:00Vladimír
16.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef a Martin


16:00Poďakovanie za rodinu a prosba o ďalšie požehnanie


18:00Albín Takáč

Moje miesto na viniči

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše:

Pán Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Evanjelium podľa Jána 15,5) Pána Ježiša stretávame troma spôsobmi:

 1. v liturgii (svätá omša)
 2. v Svätom písme
 3. v spoločenstve (Cirkvi).

Zamyslite sa

 1. aké úlohy by ste vedeli plniť počas liturgie svätej omše;
 2. kam by ste naše spoločenstvo, ktoré sa stretáva v kostole pri svätej omši, zobrali v nedeľu popoludní na výlet/prechádzku.

Odpovede môžete napísať, nakresliť, odfotiť; poslať nám mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť osobne pred svätou omšou. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Moje miesto na viniči“

Úmysly 2. – 9. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
2.5.2021Nedeľa9:00Miroslav


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana (50 r.)


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (60 r.)


18:00Prosba o uzdravenie Jaroslava a Heleny
3.5.2021Pondelok7:00František


15:50dp. Ladislav Hostinský


15:50Poďakovanie za 60 rokov života brata Jozefa
4.5.2021Utorok7:00Prosba o požehnanie pre rodinu Matúša a Mirky


15:50Emil


15:50Prosba o milosť pokánia v rodine
5.5.2021Streda7:00Prosba o požehnanie pre rodinu Samuela a Terézie


15:50Prosba o trpezlivosť a Božie milosrdenstvo pre Danielu


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
6.5.2021Štvrtok7:00Prosba o požehnanie vzťahu Mareka a Kataríny


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre rodinu Mydlárovú


15:50br. Odilo Mráz
7.5.2021Piatok7:00Žofia, Štefan, Žofia, František, Veronika


15:50Štefan


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lazorovú
8.5.2021Sobota7:50Antónia


18:00Za duše, na ktoré si nik nespomína


18:00Ján (1. výročie)
9.5.2021Nedeľa9:00Poďakovanie za 17 r. manželstva Slavomíra a Kataríny


11:00manžel


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Toporcerovú


18:00Dezider Mirga a † z rodiny

Oznamy 5. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší sa nemení:
  • U nás v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 18.00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00 (pre rodiny s deťmi), 16.00, 18.00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, a 19:00, v piatok aj o 18.00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 19.00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14.30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9.00 a 11.00.
  • Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00. Vo farských kostoloch pred a počas každej svätej omše.
 4. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18.50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni budeme venovať životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.
 7. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14.00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole sa bude spovedať pred sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18.00.
 8. V piatok o 19:45 (po svätej omši) začína na fare príprava snúbencov na manželstvo zahrňujúca štyri stretnutia počas štyroch piatkov.
 9. Minulú nedeľu sa v našom kostole v zbierke na seminár vyzbieralo 540 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Na stolíku pri vchode kostola Vám za odporúčaný príspevok 5 € ponúkame knihu biblických ružencových rozjímaní s názvom Hľa, Tvoja Matka.
 11. Biskupstvo Spišské Podhradie vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Podmienky sú zverejnené o.i. na farnostlevoca.sk
 12. Komisia pre mládež rozbieha kampaň pod názvom RE 246 úroveň 2.0. Inšpirovaní encyklikou Laudatio Si pápeža Františka, chceme s mladými spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika). Viac info na komisia.sk Záujemci sa môžu prihlásiť aj u nás: osobne, telefonicky (053 451 4570) či mailom (levoca@minoriti.sk)
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov