Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00(za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45. V Bazilike sv. Jakuba pol hodiny pred rannou aj večernou sv. omšou.
 4. Májové pobožnosti sú u násv soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Dnes je 55. svetový deň komunikačných prostriedkov a zároveň Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne (ustanovený Benediktom XVI. V r. 2007) Dnešná zbierka je určená pre katolícke masmédiá.
 6. V utorok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba nácvik birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania.
 7. V stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť počas svätých omší v stredu.
 8. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek.
 9. V sobotu po rannej sv. omši bude v našom chráme výmena oltárnych plachiet. V Bazilike sv. Jakuba bude od 8:00 do 10:00 svätá spoveď pre birmovancov a ich príbuzných.
 10. V sobotu o 18:00 bude u nás a o 21:00 v Bazilike sv. Jakuba Turíčna vigília. Podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou, vyprosujme dar Ducha Svätého pre nás, našich blízkych, ako aj pre mladých, ktorí v nasledujúci deň majú prijať sviatosť birmovania v našej farnosti.
 11. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude svätá omša aj o 6:00; o 10:00 tam bude vysluhovaná sviatosť birmovania 70 birmovancom. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omši o 11:00 bude predsedať br. Juraj Mihály OFM z Prešova.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka
  • v utorok spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka
  • vo štvrtok spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza
  • v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *