Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok o 19:00 (za účasti detí); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
 4. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca budú u nás tak ako májové pobožnosti: v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 5. Dnes je slávnosť Najsvätejšej Trojice. O 17:00 Vás pozývame do nášho chrámu na koncert Gregoriánskeho chorálu „Sit laus plena“ v podaní Schola Minor z Bratislavy.
 6. Od pondelka okres Levoča vstupuje do I. stupňa ostražitosti ohľadom pandémie. Kostoly v interiéri budú môcť byť obsadené na 50% kapacity miest na sedenie.
 7. V pondelok o 16:00 sa na Mariánskej hore modlitbou ruženca za ukončenie pandémie a následnou svätou omšou zapojíme do 31-dňového ružencového maratónu z Mariánskych svätýň, ktorý otvoril pápež František 1. mája vo Vatikánskej bazilike.
 8. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej.
 9. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Naďalej však platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. V Bazilike svätého Jakuba budú sv. omše o 6.00, 8.00, 17.00 a 19.00; na Mariánskej hore o 14:30; u nás o 7.00 a o 15.50. Po tejto svätej omši organizujeme eucharistickú procesiu. Prednesením hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu môžeme v tento deň za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 10. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou, v piatok od 18:00.
 11. V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli zavádzajúce články o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a Dr. Peter Jurčaga na to reagovali listom, ktorý je na našej webovej stránke.
 12. Farnosti Okoličné a Stará Ľubovňa sa uchádzajú v rámci súťaže Nadácie VÚB o grant do výšky 30 000 Eur na reštaurovanie sakrálnych pamiatok. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa od 1. do 15. júna do hlasovania na www.nadaciavub.sk/poklady.
 13. Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby do 13. júna tak urobili. Je možné prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať, alebo zavolať na mestský úrad a požiadať, aby o mobilného asistenta. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta! Služba je bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Justína, mučeníka
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
  • v sobotu spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *